Podnikání v Polsku v roce 2011 – zpráva polského ministerstva hospodářství

24. 10. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 17.10.2012
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Rok 2011 byl v Polsku díky činnosti podnikatelů opět obdobím růstu HDP, stojí ve zprávě Ministerstva hospodářství PR „Podnikání v Polsku“. Dobré výsledky polské ekonomiky byly zaznamenány hlavně v souvislosti se zvýšením prodeje výroby.

Růst hrubého domácího produktu, který v Polsku v roce 2011 činil 4,3 %, zařadil tuto zemi mezi evropské lídry v oblasti tempa růstu ekonomiky. O úspěchu rozhodl růst individuální spotřeby a zvýšení nákladů na investice. Hlavním faktorem hospodářského růstu však byla především domácí poptávka a kladný vliv čistého exportu.

V roce 2011 byl také zaznamenán růst investičních výdajů ze 114 mld. PLN na 127,5 mld. PLN, který souvisel s postupnou obnovou hospodářské konjunktury, jejíž zhroucení způsobila světová ekonomická krize.

Dle údajů polského Hlavního statistického úřadu polský export v roce 2011 činil téměř 136 mld. EUR a byl vyšší o 13,6 % oproti roku 2010. Import dosáhl 152,6 mld. EUR, tj. o 13,7 % více než v předchozím roce. Deficit obchodní výměny v loňském roce byl téměř o 2,1 mld. EUR vyšší než v roce 2010 a činil 16 mld. EUR.

Dle zprávy Innovation Union Scoreboard se Polsko udržuje ve skupině mírně inovativních zemí. Celková hodnota nákladů na vědecko-výzkumnou činnost v roce 2011 vzrostla v běžných cenách o 15 % oproti předchozímu roku a dosáhla 10,4 mld. PLN.

Ministerstvo hospodářství PR v předchozím roce přijalo řadu legislativních opatření s cílem zjednodušení legislativy regulující podnikání a omezení administrativních bariér. Společně s podnikateli byl připraven zákon o omezení administrativních bariér a zákon o redukci některých povinností pro obyvatele a podnikatele. Navíc od 1. července 2011 lze registrovat podnikatelskou činnost v Polsku prostřednictvím internetu.

Dalším krokem Ministerstva hospodářství vedoucím ke zjednodušení legislativy regulující podnikání je návrh předpokladů pro přípravu projektu zákona o redukci některých administrativních zatížení v ekonomice.

Zdroj: Portál oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské Republiky v Praze a www.mg.gov.pl.

Zpracoval kolektiv obchodní mise MPO ve Varšavě.

Tisknout Vaše hodnocení: