Podnikáte ihned po studiu? Jak je to s platbou pojistného

8. 7. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Někteří mladí lidé se vrhnou ihned po ukončení střední, vyšší odborné nebo vysoké školy na podnikání. Jak je to s platbou sociálního a zdravotního pojištění při zahájení podnikání během roku?

Při placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění je rozhodující, zda bude samostatná výdělečná činnost hlavní nebo vedlejší.

Někteří absolventi nastoupí do práce a samostatnou výdělečnou činnost vykonávají nejdříve při zaměstnání, aby měli peníze na postupný rozjezd. V takovém případě se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Zahájení hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti je nutné příslušné zdravotní pojišťovně a místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) oznámit do 8 dní.

Při zahájení podnikání je nutné za rok 2016 doručit na místně příslušnou OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu „přehled o příjmech a výdajích za rok 2016“. Oba formuláře se liší a vyplňují se individuálně.

Rozdíl mezi hlavní a vedlejší činností

V případě, že je vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost, tak je nutné platit v prvním roce alespoň minimální měsíční zálohy na sociálním a zdravotním pojištění.  V roce 2016 činí minimální měsíční záloha u sociálního pojištění 1 972 Kč a u zdravotního pojištění 1 823 Kč.

Měsíční záloha u sociálního pojištění se platí na účet místně příslušné OSSZ do 20. dne následujícího měsíce a měsíční záloha u zdravotního pojištění se do 8. dne následujícího měsíce.

Zaplacené zálohy na povinném pojistném se následně odečtou od vypočteného ročního zdravotního a sociálního pojištění. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se měsíční zálohy v prvním roce neplatí. V následujících letech se neodvádí měsíční záloha na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění pouze v závislosti na dosaženém hrubém zisku.

Pojistné za celý rok

Zdravotní pojištění i sociální pojištění za celý rok 2016 se vypočítá z vyměřovacího základu, kterým je polovina takzvaného daňového základu. Když je skutečný vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ, tak se při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti počítá povinné pojistné z minimálního vyměřovacího základu.

Za každý měsíc hlavní samostatné výdělečné činnosti je minimální vyměřovací základ pro placení zdravotního pojištění 13 503 Kč a pro placení sociálního pojištění 6 752 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se povinné pojistné počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu.

Sociální pojištění se při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, když je hrubý zisk do určeného limitu. Za celý rok 2016 je limitem hrubý zisk (příjem - výdaj) ve výši 64 813 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Praktický příklad

Absolvent vysoké školy Jan Novotný zahájí od 1. září samostatnou výdělečnou činnost, která bude jeho hlavním zdrojem příjmů. Do 8. října musí zaplatit měsíční zálohu na zdravotním pojištění ve výši 1 823 Kč a do 20. října na sociálním pojištění ve výši 1 972 Kč. Za rok 2016 budou příjmy činit 310 800 Kč a výdaje 143 700 Kč. Jak vysoké budou nedoplatky na zdravotním pojištění a sociálním pojištění?

  • Daňový základ pana Novotného za rok 2016 je 167 100 Kč (310 800 Kč - 143 700 Kč).
  • Skutečný vyměřovací základ pro placení povinného pojistného činí 83 550 Kč (167 100 Kč x 50 %).
  • Skutečný vyměřovací základ ve výši 83 550 Kč je vyšší než minimální vyměřovací základ pro placení zdravotního pojištění 54 012 Kč (4 měsíce x 13 503 Kč) i než minimální vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění 27 008 Kč (4 měsíce x 6 752 Kč). Sociální pojištění i zdravotní pojištění se bude platit ze skutečného vyměřovacího základu.
  • Sociální pojištění za rok 2016 činí 24 397 Kč (29,2 % x 83 550 Kč). Od vypočteného sociálního pojištění se odečtou zaplacené zálohy 7 888 Kč (4 zálohy x 1 972 Kč). Nedoplatek ve výši 16 509 Kč (24 397 Kč - 7 888 Kč) bude nutné uhradit do 8 dní od podání „přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016“. Pan Novotný odevzdá „přehled o příjmech a výdajích za rok 2016“ v březnu 2017. Nová měsíční záloha 6 100 Kč (24 397 Kč: 4 měsíce) se bude poprvé platit za měsíc březen, tedy do 20. dubna 2017.
  • Zdravotní pojištění za rok 2016 činí 11 280 Kč (13,5 % x 83 550 Kč). Od vypočteného zdravotního pojištění za rok 2016 se odečtou zaplacené zálohy ve výši 7 292 Kč (4 zálohy x 1 823 Kč). Nedoplatek ve výši 3 988 Kč (11 280 Kč - 7 292 Kč) bude nutné zaplatit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Pan Novotný odevzdá i na zdravotní pojišťovně „přehled o příjmech a výdajích za rok 2016“ v březnu 2017. Novou měsíční zálohu ve výši 2 820 Kč bude nutné poprvé zaplatit do 8. dubna 2017.

 

Převzato z webu finexpert.cz.
Autor: Petr Gola

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek