Podnikatelé již posedmé rozhodli o nejlepším zákonu roku

21. 7. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Podnikatelé již posedmé rozhodli o nejlepším zákonu roku Téměř dvě třetiny (61 %) podnikatelů, firem a odborné veřejnosti rozhodly na základě hlasování o tom, že v anketě Zákon roku 2015 o nejlepší legislativní počin v loňském roce zvítězila transparentnost nakládání s veřejnými prostředky (Registr smluv).

Nominované legislativní normy

S výrazným náskokem tak předstihl novelu zákona o účetnictví, kterou zvolilo 15 % podnikatelů, či novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, pro niž hlasovalo 12 % podnikatelů. To jsou závěry sedmého ročníku ankety Zákon roku.  Letošního hlasování se zúčastnilo 273 zástupců z podnikatelského prostředí.

Cílem ankety je přispět k diskuzi mezi českými podnikateli, politiky a odbornou veřejností o kvalitě právních předpisů. Anketu pořádala advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery. V loňském roce zvítězila jako počin roku 2014 novela zákona o zaměstnanosti a živnostenského zákona, která pro podnikatele zavedla měně administrativy a snížila minimální výši pokuty.

„Letošní anketa potvrdila, že kromě daní podnikatele tradičně trápí nakládání s veřejnými prostředky. Hlavním důvodem, proč podnikatelé zvolili Zákonem roku registr smluv, může být to, že tento zákon sází na zveřejňování informací a angažovanost konkurentů a neziskového sektoru v odhalování nesrovnalostí. Sympatická je tedy podnikatelům zřejmě kombinace jednoduchého řešení – 10 paragrafů, jasné pravidlo, a posílení prostoru pro kontrolu veřejností. Žádné složité dokazování a šedé zóny. Smlouva prostě je, nebo není uveřejněna. A když není, neplatí,“ uvedl k výsledkům Tomáš Babáček, předseda nominační rady ankety Zákon roku a advokát Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Součástí letošního ročníku ankety Zákon roku byl i dotazník mezi podnikateli, ze kterého vyplývá, že 86 % zúčastněných považuje českou regulaci byznysu za nekoncepční a nahodilou – nevychází podle nich ze stabilních strategií podporovaných širším společenským konsensem.

„Stejný počet, 86 % podnikatelů, se domnívá, že regulace byznysu se mění zbytečně často a z hlediska načasování bez jakékoliv snahy zohledňovat podnikatelský provozní cyklus. Jen asi pětina podnikatelů si myslí, že podnikatelská regulace je u nás přijímána transparentně, a že je řádně vysvětlována,“doplnil Tomáš Babáček.

Nominační rada při přípravě jednotlivých nominací brala v potaz tipy, které mohla od ledna do 25. února 2016 zasílat veřejnost prostřednictvím webových stránek Zákon roku. Při stanovení pěti nominací na Zákon roku 2015 přihlížela zejména k očekávanému praktickému dopadu a zkušenosti českých podnikatelů s aplikací konkrétních právních norem. Počet členů nominační rady je 21, tvoří ji primárně právní odborníci napříč právnickými profesemi, zejména z řad advokátů a podnikových právníků, a další osobnosti, které sledují právní problematiku. Přehled členů nominační rady je dostupný v informacích o anketě.

Výsledky ankety Zákon roku 2015

  1.   Transparentnost nakládání s veřejnými prostředky (Registr smluv)  61 % 
2. Zelená malým a středním podnikům (diferenciace povinností novelou zákona o účetnictví) 15 %
3. Data veřejných orgánů ke komerčnímu využití (novela zákona o svobodném přístupu k informacím) 12 %
4. Veřejné zakázky odpovědně, ale také realisticky (drobná zlepšení zákona o veřejných zakázkách) 8 %
5. Realističtější podmínky čerpání investičních pobídek (novela zákona o investičních pobídkách a o daních z příjmů) 4 %

Pozitivní i negativní dopady

Ačkoli Zákon roku ukazuje pozitivní příklady podnikatelské legislativy, nominační rada se v rámci diskuze nad nominacemi zabývala i negativními legislativními počiny roku 2015. Jako jedna z nejproblematičtějších novinek pro podnikatele bylo označeno zavedení kontrolního hlášení k DPH. Největší praktické problémy s kontrolním hlášením však nevyplývají přímo z právní úpravy, ale spíše ze souvisejících formulářů a pokynů k jeho vyplnění.

Nominační rada letos přemýšlela, jak na Zákon roku 2015 navrhnout skutečnost, která nemá podobu zákona, ale je možná důležitější než jednotlivé příklady správných legislativních počinů. V daném případě jde o stabilitu a předvídatelnost dvou zákonů, a to nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Členové nominační rady se shodli, že uplynulý rok, ze kterého se nominace vybírají, nepřinesl pro podnikatele žádné zásadní změny, a to ani negativní ani pozitivní. Tento trend by mohl přispět ke stabilizaci právního prostředí pro podnikatele. Kladně bylo zejména hodnoceno, že doposud nebyla přijata žádná novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Nominovanými na Zákon roku 2015 byly tyto legislativní počiny:

1. název: Transparentnost nakládání s veřejnými prostředky (Registr smluv)

 • Předpis: Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb.
 • Autor: Jan Farský a další (skupina poslanců)
 • Nominace: Jen deset nových paragrafů zásadně zvyšuje transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Smlouvy na plnění nad 50 000 Kč uzavřené veřejnými subjekty budou zveřejňovány na internetu ve formátu umožňujícím vyhledávání dat, pod jednoduchou a účinnou sankcí neplatnosti smlouvy. Otevírá se prostor všem, kdo mají k nakládání s veřejnými prostředky co říct (firmám, neziskovým organizacím apod.).

2. název: Zelená malým a středním podnikům (diferenciace povinností novelou zákona o účetnictví)

 • Předpis: Zákon č. 221/2015 Sb. (novela zákona o účetnictví)
 • Autor: Evropská komise, Ministerstvo financí
 • Nominace: Pro malé společnosti se snižuje administrativní zátěž při vykazování a zveřejňování účetní závěrky, pro některé se znovuzavádí možnost vést jednoduché účetnictví, snižuje se počet tzv. subjektů veřejného zájmu, na které je kladen nejvyšší dohled. Byly také zpřesněny některé problematické účetní termíny (rezervy, následné události, významnost). Příklad diferenciace veřejné regulace pro malé firmy.

3. název: Veřejné zakázky odpovědně, ale také realisticky (drobná zlepšení zákona o veřejných zakázkách)

 • Předpis: Zákon č. 40/2015 Sb. (novela zákona o veřejných zakázkách)
 • Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropská komise
 • Nominace: Bylo odstraněno povinné rušení zakázek s jedinou obdrženou nabídkou, zvýšen limit pro zadávání dodatečných prací z 20 na 30 % a přeformulovány podmínky pro zadávání takových prací. Rozšiřuje se také možnost hodnocení nabídek např. o předchozí zkušenosti relevantní pro novou zakázku. Jde o několik drobných zlepšení reagujících na reálné potřeby a o dobrý vklad do širší debaty o celkové nové koncepci zadávání veřejných zakázek.

4. název: Realističtější podmínky čerpání investičních pobídek (novela zákona o investičních pobídkách a o daních z příjmů)

 • Předpis: Zákon č. 84/2015 Sb. (novela zákona o investičních pobídkách a o daních z příjmů s ohledem na čerpání investičních pobídek)
 • Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Nominace: Zmírňují se některé neúměrné sankce při porušení pravidel pro čerpání pobídek (např. při fúzi či nesprávném nastavení převodních cen příjemce se pouze zastavuje čerpání do budoucna, resp. se upraví výše čerpání, ale nevrací se automaticky již vyčerpaná pobídka). Firmy se výslovně mohou rozhodnout pobídku ve formě slevy na dani dál nečerpat, dochází také ke zmírnění administrativních požadavků při přidělování investičních pobídek. Tedy vhodné úpravy dotýkající se současných i potenciálních nových příjemců pobídek.

5. název: Data veřejných orgánů ke komerčnímu využití (novela zákona o svobodném přístupu k informacím)

 • Předpis: Zákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Autor: Evropská komise, Ministerstvo vnitra
 • Nominace: Zavádí se revoluční právo přístupu k hromadným informacím drženým veřejnými subjekty v otevřených a strojově zpracovatelných formátech, včetně možnosti sdílení veřejně přístupných dat  z databází a umožnění on-line dálkového přístupu k informacím, které se v průběhu času mění, obnovují, doplňují nebo opakovaně vytváří. Získávání informací cestou individuálních žádostí se přežilo jako těžkopádný nástroj zaměřený spíše na politické uplatňování práva občanů na informace. Provedené změny činí z práva na informace obor budoucnosti i pro komerční využití hromadných dat, nové aplikace a rozvoj ICT businessu.
Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek