Podnikatelé v Ústeckém kraji mají novou příležitost k rozvoji

22. 1. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Podnikatelé v Ústeckém kraji mají novou příležitost k rozvoji Inovační centrum Ústeckého kraje zahájilo v prosinci 2015 činnost a nabízí poradenství, pomoc i peníze. Kromě Ústeckého kraje spoluzakládateli jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje.

Máte dobrý nápad, chcete začít podnikat a nevíte, jak na to? Připravujete něco nového a chcete pomoct s rozjezdem? Máte dobře fungující firmu, ale potřebujete vytvořit strategii budoucího rozvoje? Chtěli byste své podnikání trochu posunout kupředu? Právě pro vás je tu Inovační centrum Ústeckého kraje, místo pro podporu inovací a přenos výsledků výzkumu a vývoje z laboratoří a výzkumných pracovišť do firem a podniků. Inovační centrum Ústeckého kraje poskytuje poradenství a podporu podnikatelům od prosince 2015.

Působí jako koordinátor mezi akademickou a výzkumnou sférou na jedné straně a zkušenými firmami i začínajícími podniky na straně druhé, aby zajistilo přenos kreativních a inovativních nápadů, metod, postupů či technologií, a tím podpořilo rozvoj, konkurenceschopnost a hospodářský vývoj celého regionu.

„Ústecký kraj ve srovnání s jinými regiony zaostává v konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti. Na druhé straně ovšem jsou s regionem spojené zajímavé příběhy inovačních firem a inovátorů, které inspirují i za hranicemi kraje. Pro změnu regionu je nutno na tyto úspěchy navázat. Misí Inovačního centra je pomoci aktivizovat a rozvinout kreativní, inovační potenciál pro konkurenceschopnost a vyšší kvalitu života v regionu. Inovační centrum by se mělo stát přirozeným, respektovaným partnerem a facilitátorem výzkumně-vývojových a inovačních aktivit v kraji, katalyzátorem inovací a inovačního ekosystému, který přispěje k transferu a komercializaci výstupů vědy a tvůrčí činnosti v regionu,“ vysvětlil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Kromě Ústeckého kraje jsou spoluzakládajícími partnery Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v jejímž areálu centrum sídlí, a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje.

„Inovační centrum Ústeckého kraje bude svými aktivitami naplňovat Regionální inovační strategii. Vzhledem k úzké spolupráci s akademickou obcí zajistí nejen propojení výzkumných institucí s firmami a zprostředkování nabídky a poptávky po inovativních službách, ale také třeba podpoří studenty při zakládání nových firem. Vzhledem ke strategickému umístění v blízkosti hranic s Německem se předpokládá spolupráce a předání dobré praxe s obdobnými centry v Sasku,“ doplnil náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Ředitelem centra se stal Ing. Tomáš Siviček, Ph.D., který nám přiblížil, co připravuje Inovační centrum na rok 2016: „Činnost bude zaměřena na tři prioritní oblasti: představení a ověření prvních služeb a nástrojů, zahájení projektu Smart akcelerátor a příprava nových projektů. Již v lednu budou představeny Inovační vouchery, jejichž cílem je umožnit spolupráci výzkumných organizací a firem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.“

Snížit nedůvěru a zvýšit povědomí o dostupné nabídce a poptávce výzkumně-vývojových a inovačních aktivit napomůžou i speciálně zaměřené workshopy pro vzájemnou inspiraci, sdílení dobré praxe a podporu tzv. otevřené inovace.

„Naše webová stránka projde významnými změnami, včetně aktualizace databáze subjektů inovační infrastruktury. Pro začínající, malé a střední podniky chystáme poradenské a konzultační služby v oblasti podnikání, inovací, financování a ochrany duševního vlastnictví, a to v kooperaci s celou škálou partnerů (např. CzechInvest, ÚPV, TAČR, TC AV).

Smart akcelerátor napomůže rozběhu činnosti centra, jeho etablování v regionu, ale bude i zdrojem znalostí, nových nástrojů a metod práce," řekl ředitel Siviček.  A pokračuje: „Strategickou cílovou skupinou jsou pro nás mladí lidé, studenti, kteří mohou být zdrojem nápadů na inovace a podnikání. Ti by měli tvořit budoucí tvář regionu. Na ně budou zaměřeny mobilizační, pre-inkubační a popularizační aktivity. Proto jsme již zahájili jednání s NUPHARO, který disponuje špičkovým zázemím pro začínající podniky, o přípravě společných inkubačních a rozvojových programů. Chystáme také další projekty cílící na využití potenciálu česko-saské kooperace – v partnerství s Univerzitou J. E. Purkyně, TU Dresden a TU Chemnitz."

Inovační centrum Ústeckého kraje vzniklo s cílem podpořit inovační potenciál ekonomiky podporou spolupráce subjektů výzkumu, výrobního a nevýrobního sektoru, inovačních aktivit zejména nových, malých a středních podniků. Sídlí v areálu univerzity v Ústí nad Labem. Více o jeho činnosti naleznete na www.icuk.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek