Informace o podnikatelské misi do Mongolska v září 2016

1. 8. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Mongolsku organizují podnikatelskou misi do Mongolska, která se uskuteční ve dnech 12.-14.9. 2016. V rámci mise se uskuteční podnikatelská fóra včetně kontaktních jednání v Ulánbátaru a Darchanu, která jsou připravována za podpory Mongolské národní obchodně-průmyslové komory. Připravují se i další setkání se zástupci mongolské komerční sféry.

Velvyslanectví v Ulánbátaru vyzývá všechny české firmy, které mají zájem o účast v podnikatelské misi o kontaktování pana ing. Petra Talafúse, zástupce ředitele zahraničního odboru Hospodářské komory ČR – tel. 266 721 499, email: talafus@komora.cz.

V září loňského roku se v Ulánbátaru uskutečnila doprovodná podnikatelská mise k zasedání mezivládního česko-mongolského Smíšeného výboru. V rámci uskutečněných jednání se diskutovala řada konkrétních projektů možné spolupráce. Právě připravovaná mise má ambici na tato jednání navázat a podpořit realizaci obchodních případů.  Časování bylo zvoleno i s ohledem na nedávno uskutečněné parlamentní a komunální volby v Mongolsku, na základě kterých je zformována nová vláda a probíhají personální změny v řadě státních institucí a podniků.

Z hlediska českých firem se jako nejvíce perspektivní pro uplatnění jeví oblasti energetiky (modernizace a výstavba tepelných elektráren, z obnovitelných zdrojů výstavba malých vodních elektráren), zemědělství (chov mléčného i masného skotu, prasat), potravinářství (zpracování mléka a masa), environmentálních technologií (čištění odpadních vod, zpracování odpadů), malého civilního letectví (vzdělávání, dodávky malých dvou-čtyřmístných letounů), těžebního průmyslu (povrchová i hlubinná těžba, zpracování nerostů), silničního provozu (vybavení stanic technické kontroly, apod.)

Mongolsko jako země hospodářsky závislá na exportu nerostných surovin čelí již čtvrtým rokem nepříznivému vývoji. Ve výše zmíněných oborech však obchodní příležitosti existují. Z tohoto důvodu může být účast v misi přínosná.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko). Autor: Ladislav Horák, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek