Podnikatelské prostředí v Chorvatsku

19. 9. 2012 | Zdroj: EU Office ČS, a. s.

Stručné představení prostředí pro podnikání v Chorvatsku. Informace o struktuře hospodářství, zahraničním obchodu i nejnovějších makroekonomických výhledech země. Základní charakteristiky týkající se daňového zatížení, možností zakládání obchodních společností i zaměstnávání pracovníků.

Základní údaje

Oficiální název: Republika Chorvatsko (Republika Hrvatska)
Počet obyvatel: 4 412 137 (2011)
Rozloha: 56 594 km2
Měna: Kuna (HRK)
Etnické složení: Chorvati 89,6 %, Srbové 4,5 %, ostatní 5,9 %

Zdroj: CIA World Factbook

Po druhé světové válce se Chorvatsko stalo součástí Federativní lidové (později socialistické) republiky Jugoslávie. V roce 1991 bylo vyhlášeno referendum, ve kterém se většina obyvatel vyslovila pro samostatnost Chorvatska a na základě kterého byla vyhlášena nezávislost. V roce 2011 Záhřeb podepsal Přístupovou smlouvu s EU a dne 1. července 2013 se země stane 28. členem Evropské unie.

Výkonná moc spočívá v rukou prezidenta a vlády. Prezident je volen na pět let přímo lidem. Zákonodárná moc je svěřena jednokomorovému parlamentu (Sabor), který se skládá z nejméně 100 a nejvíce 160 poslanců volených na čtyři roky.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod

Oproti zbytku Evropy má chorvatské hospodářství vyšší podíl zemědělství. To produkuje zejména obiloviny, kukuřici, cukrovou řepu či slunečnicová semena. V průmyslu se daří strojírenství, výrobě chemikálií a plastů, elektroniky či surového železa. V oblasti služeb je významný zejména cestovní ruch na pobřeží Jadranu.

Sektory národního hospodářství v Chorvatsku (ČR a EU)

Mezi nejdůležitější exportní partnery patří Itálie (18,9 %), Bosna a Hercegovina (11,9 %) či Německo (10,6 %). Vyváží se dopravní vybavení, stroje, textil, chemikálie a potraviny. Chorvatsko dováží zboží (zejm. stroje, dopravní a elektrické zařízení, chemikálie a paliva) především z Itálie (15,2 %), Německa (12,5 %) a Ruska (9 %).

Makroekonomický výhled

Chorvatské hospodářství má za sebou zatím nejtěžší období své novodobé historie, když od roku 2009, kdy tamější HDP poklesl o 6 %, se ekonomika dosud nevrátila na růstovou trajektorii.

Základní makro ukazatele 2010 2011 2012e 2013e
Růst HDP (%) -1,2 0,0 -1,2 0,8
Míra nezaměstnanosti (%) 11,8 13,1 13,4 12,7
Inflace (%) 1,1 2,2 2,4 2,0
Deficit veřejných rozp. (% HDP) -4,9 -5,0 -5,1 -5,0
Veřejný dluh (% HDP) 41,2 45,7 51,3 57,1

Zdroj: Evropská komise

Pokles hospodářské aktivity (-1,2 %) je očekáván i pro letošní rok. Hlavním viníkem je dluhová krize eurozóny, která se projevuje ve snížení poptávky po chorvatských exportech. K poklesu ale přispívá i slabá domácí poptávka. Tu negativně zasahuje špatná situace na trhu práce a vysoké zadlužení domácností (ale i podnikatelů), které procházejí bolestivým procesem oddlužování. Důsledkem slabé ekonomiky je i zhruba 5% deficit veřejných financí.

První hospodářský růst za posledních pět let (!) by mělo Chorvatsko vykázat až v roce 2013. Podmínkou je uklidnění turbulencí na finančních trzích, obnova poptávky ze zahraničí a příliv prostředků plynoucích ze členství země v EU.

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (2011) 13,1 %
Produktivita práce k Ø EU (2010) 77,4 %
Minimální měsíční mzda (1H/2012) 373,4 EUR
Ø měsíční náklady práce v sektorech Chorvatsko ČR
Zpracovatelský průmysl (2010) 1 131 € 1 303 €
Velkoobchod a maloobchod (2010) 1 124 € 1 350 €
Přeprava a skladování (2010) 1 312 € 1 346 €
Ubytovací a stravovací služby (2010) 1 097 € 835 €
Informační služby a komunikace (2010) 2 286 € 2 616 €

Zdroj: Eurostat

Trh práce

Míra nezaměstnanosti je v Chorvatsku soustavně vyšší než v ČR, v roce 2011 tento rozdíl činil 7,7 procentního bodu (tedy více než dvojnásobek). Průměrná produktivita práce je zde vůči podobnému ukazateli v ČR vyšší o cca 14 %. Minimální měsíční mzda v Chorvatsku představuje ekvivalent 373,4 EUR S výjimkou cestovního ruchu jsou ve všech významných hospodářských sektorech pracovní náklady v Chorvatsku o více než desetinu nižší než v ČR.

Základy pracovního práva

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Je možné ji uzavřít na dobu neurčitou nebo určitou, ta ale nesmí překročit tři roky. V pracovní smlouvě může být stanovena zkušební doba v délce max. 6 měsíců.

Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr z ekonomických, technologických a organizačních důvodů, pokud zaměstnanec přestane být schopen nadále vykonávat práci a pro hrubé porušení pracovní kázně. Délka výpovědní lhůty se liší v závislosti na délce trvání pracovního poměru od dvou týdnů v případě, že zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele méně než rok, až po tři měsíce, pokud zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele déle než 20 let.

Základy obchodního práva

Nejrozšířenější formou společností v Chorvatsku je společnost s ručením omezeným (d.o.o.), kterou může založit jedna či více osob. Společníci ručí za závazky společnosti jen do výše svých nesplacených vkladů.

Právní forma Minimální kapitál
Veřejná obchodní společnost není stanoven
Komanditní společnost není stanoven
Společnost s ručením omezeným 20 000 HRK
Akciová společnost 200 000 HRK
Hospodářské zájmové sdružení není stanoven

Zdroj: Hrvatska gospodarska komora

Minimální požadovaný kapitál činí 20 000 HRK, což je ekvivalent 70 000 CZK. Pro větší podnikatelské projekty je více využívána akciová společnost (d.d.), jejíž základní kapitál činí min. 200 tisíc kun (cca 700 tisíc Kč).

Z průzkumu Světové banky vyplývá, že proces založení průměrné s. r. o. je v Chorvatsku poměrně rychlý (nezabere déle než týden), celkové náklady jdou do výše okolo 6 000 chorvatských kun (cca 20 500 CZK).

Hlavní daně a vedlejší náklady práce

Sazba daně z příjmů právnických osob je plošná ve výši 20 %, což je ve středo- a východoevropském kontextu spíše nadprůměrné číslo. Daňovým nerezidentům je z přijatých dividend sraženo 12 %. Na stejné úrovni začíná i progresivní daň z příjmů fyzických osob. Ta má tři pásma a měsíční příjmy nad 8 000 kun (cca 27 tisíc korun) jsou zdaněny nejvyšší 40% sazbou.

Daň/odvod Sazba
Korporátní daň 20 %
Daň z dividend nerezidentům 12 %
Daň z příjmu jednotlivců (progresivní daň) 12/25/40 %
DPH (základní / snížená / nulová sazba) 25/10/0 %
Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnanec 20 %
Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnavatel 15,2 %

Zdroj: Hrvatska gospodarska komora

Náklady na pracovní sílu zvyšuje i příspěvek zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, který činí 15,2 % (zaměstnanci je na tento účel ze mzdy strhnuto 20 %). Základní sazba DPH je 25 %, snížená sazba ve výši 10 % se vztahuje na ubytovací služby, denní tisk, časopisy a periodika. Některé druhy zboží (základní potraviny, učebnice, zdravotní pomůcky) jsou osvobozeny od DPH.

Energetika

Většina elektrické energie se v Chorvatsku vyrábí z obnovitelných zdrojů – 62,6 % z veškeré elektřiny pochází z vodních elektráren a jedno procento vyrábí větrné elektrárny. Přesto jsou tu ceny elektřiny levnější než v ČR. Podle statistik Eurostatu zaplatil v roce 2011 odběratel v Chorvatsku za 1 GWh v průměru o necelých 19 % méně než velkoodběratel sídlící v Česku. Opačná situace panuje na trhu zemním plynem, který je v Chorvatsku o zhruba 30 % dražší než v tuzemsku.

Ø velkoobchodní ceny v 2H/2011 Chorvatsko ČR
Elektrická energie (EUR/kWh) 0,0886 0,1071
Zemní plyn (EUR/GJ) 12,01 9,24

Zdroj: Eurostat, ceny bez DPH

Investiční pobídky

Chorvatsko nabízí zahraničním investorům široké spektrum pobídek: daňové úlevy, celní preference, podporu na vytváření nových pracovních míst, podporu technologických center, podporu vzdělávání spojeného s investováním do tvorby nových pracovních míst a strategickou podporu obchodní činnosti a podporu významných investičních projektů. Konkrétní výše pobídky záleží na regionu, kam směřuje investice, a na velikosti investované částky a vytvořených pracovních míst. Například pro získání desetiletých daňových prázdnin je potřeba investovat alespoň 8 milionů eur a zaměstnat 75 osob. Méně štědré investiční pobídky je možné získat již při investování 300 000 eur.

Převzato z Měsíčníku EU aktualit vydávaném EU Office České spořitelny, a. s.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek