Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Ostrovem Man

21. 7. 2011 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

Česká republika, zastoupená velvyslancem Michaelem Žantovským, a Ostrov Man, zastoupený ministryní financí Anne V. Craine,  podepsaly dne 18. července 2011 v reprezentativních prostorách českého zastupitelského úřadu v Londýně Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. Jedná se o podpis již třetí z řady  dojednaných dohod o výměně informací, které umožní tuzemským správcům daně získávat informace významné pro účely správy daní a přípravu vyšetřování daňové trestné činnosti.

Dohoda vstoupí v platnost po schválení Parlamentem ČR a podpisu prezidenta.  

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek