Komise: Byrokracie brzdí využívání fondů EU

27. 9. 2016 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Komise na vysoké úrovni pro otázky zjednodušení čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (fondů ESI) předložila klíčová doporučení s cílem usnadnit podnikům přístup k fondům EU.

Skupina dospěla k závěrům, že byrokracie odrazuje malé a střední podniky od čerpání fondů ESI a není tak využit plný potenciál pro rozvoj konkurenceschopnosti EU. Skupina vydala soubor doporučení týkající se online postupů, proplácení výdajů, snazšího přístupu k financování MSP a využívání finančních nástrojů. Na konci roku skupina předloží doporučení ohledně dodatečných administrativních požadavků, které příjemcům prostředků kladou vnitrostátní orgány.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek