Komise zjednodušuje zadávání veřejných zakázek v celé EU

5. 1. 2016 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Evropská komise přijala nový Jednotný evropský dokument pro zadávání veřejných zakázek (European Single Procurement Document – ESPD), jež výrazně sníží administrativní zátěž pro společnosti, zejména pro malé a střední podniky.

ESPD umožní všem podnikům napříč EU vydávat elektronické prohlášení o splnění nezbytných kritérií nebo obchodních požadavků pro získání veřejné zakázky a pouze vítězná firma bude muset předložit všechny dokumenty, jimiž prokáže splnění těchto podmínek.

Do 18. října 2018 může být ESPD vytištěn, vyplněn ručně, naskenován a odeslán elektronicky, od uvedeného data pak bude moci být dokument vyplněn pouze elektronicky.

Aktuálně přijatý Jednotný dokument pro zadávání veřejných zakázek je součástí reformy směrnic o zadávání veřejných zakázek, které vstoupí v platnost v dubnu 2016.


Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek