Podpora zahraničních investic v Číně je opět v kurzu

13. 9. 2017

  • Země: CN - Čína
  • Datum zveřejnění: 13.09.2017

Dokument čínské vlády obsahuje 22 opatření, která jsou rozdělena do 5 kategorií a týkají se např. menších omezení při vstupu zahraničních investic na trh, podpůrné fiskální a daňové politiky, zlepšení investičního prostředí v národních rozvojových zónách, lákání zahraničních talentů a optimalizace podnikatelského prostředí. Opatření mají přispět ke stejnému zacházení se zahraničními firmami v Číně jak s domácími ze strany čínských úřadů, a to jak při žádostech o podnikatelské licence a různá povolení, při zavádění místních nařízení, tak při ochraně IPR. Dne 28. 7. 2017 vstoupil v platnost celonárodně tzv. Negativní list pro zahraniční investice, který říká, že zahraniční společnosti mohou investovat do všech průmyslových odvětví jen s výjimkou těch, které jsou uvedeny na tomto negativním seznamu. Má se rovněž usnadnit registrace podnikání, zavede se jedno místo, kde se vyřídí všechny potřebné registrace a místo různých licencí a povolení již existuje jednotná všezahrnující podnikatelská licence.

Již v březnu 2017 byl vydán plán pro 7 nových volných zón v Číně, které mají zakládat mezinárodní podnikatelské inkubátory, přijímat pokročilé technologie a vytvářet příjemné a mezinárodní podnikatelské prostředí. Tyto nové zóny jsou umístěny v provinciích Liaoning, Zhejiang, Henan, Hubei, Sichuan, Shaanxi a v samosprávném městě Chongqing.

Změn má doznat i administrativa spojená s celním odbavením v zahraničním obchodě. Do konce roku 2017 má vzniknout jednotné místo pro celní odbavení vše všech přístavech po celé Číně. Všechny dokumenty a informace požadované různými odděleními budou přijímány v systému e-port.

O novém pracovním povolení pro cizince v Číně, který má také přispět k růstu zahraničních investic v Číně, jsme psali v našem minulém článku.

Takovým novým „El Doradem“ pro zahraniční investory by se dle přání čínské vlády měl stát severovýchod Číny. Jedná se o provincie (Liaoning, Jilin, Heilongjiang) sousedící s Ruskem a Severní Koreou. Region má bohaté přírodní zdroje, rozsáhlé lesní porosty a úrodnou zemědělskou půdu, nicméně, v současné době zaznamenává díky svému průmyslovému zaměření (hlavně těžký průmysl – ocelárny, energetika, automobilový průmysl) hospodářský pokles, pokles v investicích, exodus místních talentů (za poslední dekádu okolo 1 mil. obyvatel opustilo území za prací do rozvinutých oblastí Číny) a stárnutí populace. Čínská vláda se zavázala oživit místní ekonomiku do roku 2020 (jak je uvedeno v 13. pětiletce) a provinční a městské vlády vydávají plány na přilákání talentů zpět a rozvoj inovativního průmyslu.

Pobídky mají např. následující formy:

  • zakládání oborově zaměřených průmyslových zón, které lákají jen pokročilé technologie,
  • rozvoj infrastruktury a platforem pro přilákání nového kapitálu,
  • zakládání start-upů pomocí daňových prázdnin či dotací vyplácených v hotovosti,
  • nízký pronájem nemovitosti či vládní dotace na bydlení.

Zahraniční společnosti vyrábějící automobily či jiná zařízení, start-upy v hi-tech oborech jsou ty, které s největší pravděpodobností pobídky od místních vlád obdrží. Stejně tak cizinci vzdělaní v technických oborech, jako je IT, biotechnologie, zelená technologie, jsou nejvíce žádáni. Zahraniční firmy uvažující o investici v Číně a cizinci hledající práci v Číně by měli uvažovat o tomto regionu a napasovat své plány na místní štědré pobídky.

V případě potřeby podrobnějších informací k uvedenému tématu, se neváhejte obrátit na pracovníky zahraničních kanceláří CzechTrade v Číně. 

Zdroj: China Briefing, www.gov.cn
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: