Podzaměstnanost v Indii

20. 9. 2017

  • Země: IN - Indie
  • Datum zveřejnění: 28.08.2017

Indický think-tank pro transformaci ekonomiky (NITI) ve svém dokumentu věnovaném zaměstnanosti sdělil, že indickou ekonomiku tolik netrápí nezaměstnanost jako vážná podzaměstnanost, kdy mnoho pracovních sil pracuje jen na částečný pracovní úvazek nebo se plně nevyužívá pracovní kapacita pracovních sil.
Snahou NITI je formulovat politiku zaměstanosti v Indii. Think-tank se nyní ve svých výhledech soustředí na procesy, které mají vést k vyšší zaměstnanosti kvalifikovaných sil, tvorbě pracovních míst s vyšší efektivitou a produktivitou práce.
Příkladem je pro Indii pracovní trh Šanghaje, Tajwanu nebo Číny. Nová opatření na pracovním trhu jsou nezbytná k uplatnění a realizaci úkolů daných programem modernizace indického hospodářství Make in India, jejímž cílem je vybudovat v Indii průmysl s kapacitou pro pokrytí domácí poptávky a také pro rozsáhlý export.
Zpráva think-tanku se zmiňuje o problémech na pracovním trhu v Číně, kdy pracovní síla požaduje vyšší odměny a dále zaměstnanci stárnou. To dává podle odborníků Indii šanci převzít některá pracovní místa Číně, za předpokladu vytvoření vhodných podmínek pro velké světové firmy, které by mohly výrobu a služby nově umístit v Indii.
Jednou z možností je budování bezcelních zón v pobřežních oblastech subkontinentu, kde by mohli zaměstnavatelé využít celních a daňových výhod. Dalším nezbytným opatřením jsou reformy pracovního práva. Dokument zdůrazňuje potřebný tlak na produktivitu práce, která je pro získání nových pracovních míst nezbytná.  

Zdroj: IMC Daily News Alert, 28th August, 2017
Zpracoval kolektiv pracovníků zaharniční kanceláře CzechTrade Bengalúru.

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: