Podzimní projev britského ministra Osborna v parlamentu

3. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Britský ministr financí předstupuje pravidelně dvakrát ročně před parlament s informací o aktuálním hospodářském stavu země a výhledu do budoucna. Na jaře předkládá návrh rozpočtu na následující období a na podzim rekapituluje dosavadní vývoj a představuje kroky, které vláda přijme s cílem podpořit ekonomický růst.

Letošní podzimní vystoupení se konalo dne 25. listopadu 2015 a George Osborne zahájil svou řeč důrazem na národní bezpečnost. Podtrhl také, že nastává čas snižování dluhu a že bude naplněn slib úspor v sociální oblasti, kde výdaje mají být během stávajícího volebního období sníženy o 12 mld. GBP. Citoval také zprávu Office for Budget Responsibility (dále OBR), který uvedl, že britská ekonomika roste od roku 2010 nejrychleji ze všech zemí G7.

Ve svém vystoupení před Dolní sněmovnou ministr Osborne představil nová opatření, která se vláda chystá přijmout s cílem dosáhnout přebytku 10 mld. GBP v rozpočtovém roce 2019/2020.

Osborne zároveň ustoupil tlaku a rozhodl se dále nesnižovat (nebo dokonce eliminovat) slevy na daních, což bylo součástí původního plánu změn systému sociálního zabezpečení. Ministerstvo financí původně předpokládalo, že tímto způsobem získá 4,4 mld. GBP do roku 2020. Návrh se však setkal s negativní odezvou poslanců napříč parlamentními stranami. Namísto této úspory tak bylo navrženo zvýšení některých daní a rozhodnuto o dalších škrtech v rozpočtech vybraných ministerstev.

Napříč všemi ministerstvy se mají výdaje snižovat ročně o 0,8 % až do roku 2020. Snižován nebude rozpočet Ministerstva zahraničí a Ministerstva vnitra. Navýšen bude rozpočet Ministerstva obrany o 5 mld. liber do roku 2020.

Osbornovi by ve snaze hospodařit od finančního roku 2019/2020 s přebytkem měla pomoci také zlepšená předpověď OBR ohledně vývoje britské ekonomiky. HDP by v letech 2016 a 2017 měl růst o 2,4 % resp. 2,5 % místo původně očekávaných 2,3 % a 2,4 %. Také nezaměstnanost by se měla minimálně do roku 2017 dále snižovat (a poté se pohybovat na úrovni okolo 5,2 %).

Pokud jde o zvyšování daní, v následujících pěti letech má přinést do rozpočtu 3,8 mld. GBP úprava daně při koupi nemovitosti (Stamp Duty). K této změně dojde v dubnu nadcházejícího roku. Citelné zvýšení (o tři procentní body) pocítí nabyvatelé nemovitostí určených k pronájmu i ti, kteří si pořizují druhou a další nemovitost pro vlastní potřebu.

Komentátoři upozorňují, že toto opatření může mít negativní dopad na trh s nemovitostmi a novou výstavbu. Na druhou stranu je však připravováno zlepšení systému na nákup první nemovitosti (tzv. Help to Buy), kdy bude rozšířena možnost získat (vládní) garanci až na 40 % hodnoty nemovitosti v Londýně. Právě tento krok výrazně pomůže zejména mladým obyvatelům Londýna, kde průměrná cena nemovitostí v říjnu 2015 přesáhla 500 tis. GBP (meziročně vrostla o 9,6 %).

Nově také dojde k přesunu odpovědnosti za financování různých veřejných služeb na úroveň místních samospráv. Ty budou mít pravomoc zvýšit místní daň až o 2 % za účelem získání více prostředků pro sociální služby. Od tohoto opatření si ministr Osborne slibuje úsporu až 2 mld. GBP. Dosud jednotná výše daně z podnikatelských nemovitostí bude nyní rovněž záležet na rozhodnutí jednotlivých municipalit, které si příjem z této daně ponechají na financování výše zmíněných služeb. Celkově toto opatření vyvolává obavy, že by se v sociální péči mohly začít výrazně projevovat rozdíly mezi jednotlivými oblastmi.

Od dubna 2017 budou firmy ve Velké Británii povinny hradit novou daň. Sazba tzv. „učednické daně“ bude činit 0,5 % z celkové částky vyplácených mezd. Vláda tyto prostředky použije výhradně k pokrytí výdajů učňovského systému resp. systému zaškolování středoškoláků/nových zaměstnanců nastupujících do prvního zaměstnání. Tímto způsobem chce do roku 2020 získat 3 mld. GBP, které mají posloužit k financování až 3 mil. učňovských/zaškolovacích programů.

Plátcům bude tato daň kompenzována v podobě dobropisu, který použijí právě k financování svých mladých pracovních sil. Vzhledem k tomu, že tato kompenzace bude činit maximálně 15 tis. GBP na jeden podnik, zůstanou čistými plátci této daně pouhá 2 % britských zaměstnavatelů (tj. hlavně velké společnosti), kteří svým zaměstnancům vyplácejí mzdu v souhrnu více než 3 mil. GBP ročně.

Plánováno je zvýšení rozpočtu National Health Service (NHS). NHS získá do roku 2020 každoročně 10 mld. GBP, což by mělo financovat projekty jako přístup k praktickému lékaři i o víkendu a 24hodinový přístup k nemocničním službám.

K navýšení došlo rovněž v oblasti důchodového zabezpečení. Základní důchod bude od dubna 2016 zvýšen o 3,5 GBP na 119,35 GBP týdně. Ministr Osborne také oznámil, že rozpočet na vzdělávání bude vládou chráněn proti vlivům inflace. Vláda navíce připravuje investici 23 mld. GBP do stavby 500 nových škol a rozšíření stávajících škol, tak aby bylo vytvořeno 600 000 nových míst pro školáky. V projektu Northern Powerhouse pak vláda investuje 400 milionů liber do podpory malých podniků na severu Anglie.

Spojené království zažívá období stabilního růstu. Všechny britské banky prošly v tomto týdnu bez problémů zátěžovými testy. Guvernér Bank of England oficiálně vyhlásil, že krize z roku 2009 je překonána. Konzervativní vláda pokračuje ve svém programu a ministr Osborne je pyšný na dosavadní výsledky. Více informací o budoucím kurzu a výše navrhovaných opatřeních ukáže jeho vystoupení v dubnu 2016, v němž představí rozpočet na finanční rok 2016/17.

Projev ministra financí (1,3 MB) (v angličtině)

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Londýně (Velká Británie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek