Polské banky patří mezi nejefektivnější v Evropě

29. 8. 2013

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 28.08.2013
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Polské banky patří mezi lídry z hlediska nákladové efektivnosti. Přestože evropské maloobchodní bankovnictví čelí řadě problémům, Polsko zůstává světlým bodem na bankovní mapě východní Evropy, informuje zpráva „Retail Banking Radar 2013" obsahující výsledky průzkumu maloobchodního bankovnictví provedeného poradenskou firmou A.T. Kearney.

Evropský retailový bankovní sektor představoval dosud pilíř pro výnosy bank a prokazoval velkou stabilitu oproti korporátnímu a investičnímu bankovnictví. Většina evropských bank se nyní potýká s klesající ziskovostí.

Polské banky překročily východoevropskou úroveň - zaznamenávají meziroční 20% růst hrubého zisku od roku 2009, čímž se snaží vyrovnat západoevropským finančním institucím. Díky tomuto udržujícímu se růstu zisku se polské banky blíží k úrovni zaznamenané před krizí (před rokem 2009).

Polsko se nachází v čele vedoucích zemí z hlediska zlepšení ukazatele nákladů k výnosům, který překročil úroveň před krizí. V západní Evropě během posledních pěti let ukazatel nákladů k výnosům se pohyboval v úzkém pásmu 58-59 %, kdežto v polských bankách postupně klesal k 55 % v roce 2012 (oproti 58 % v roce 2009), čímž se Polsko dostalo mezi 5 evropských lídrů (medián pro východní Evropu činí 61 %).

Podle odborníků firmy A.T. Kearney polské banky dosáhly vysoké úrovně  výnosů v letech 2011 a 2012 díky vysokým úrokovým sazbám a zajištění dobrého výsledku v oblasti poplatků a provizí.

Zdroj: Velvyslanectví PR v Praze na základě www.wnp.pl
Zpracoval kolektiv zahraničního zastoupení Ministerstvo průmyslu a obchodu ve Varšavě.

 

Tisknout Vaše hodnocení: