Polsko bude lídrem hospodářského růstu v Evropě

3. 7. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 02.07.2012
  • Zdroj: http://www.praha.trade.gov.pl/cz/aktualnosci/article/a,27462,.html

I přes zpomalení hospodářství Polsko dosáhne nejlepších výsledků ve svém regionu, stojí v nejnovější analýze Světové Banky „EU11 Regular Economic Report“.

Světová banka představila odhady růstu ekonomik deseti nejnovějších členů Evropské Unie a Chorvatska, které se brzy stane členskou zemí. Banka zdůraznila, že stávající krize v Evropě ovlivňuje negativně také ekonomiky nových členů Evropské unie, avšak méně než je tomu v případě zemí eurozóny.

Experti Světové banky předpokládají, že ekonomika EU11 dosáhne v letošním roce růstu o 1,5 % oproti 3,1 % v roce 2011. I když se jedná o značný pokles, ekonomové Světové banky jej srovnávají s odhady pro původní členy EU, tj. k poklesu HDP o 0,1 % oproti růstu o 1,5 % v roce 2011.

Růst polské ekonomiky by v letošním roce měl zaznamenat nejlepší výsledek v regionu, tj. 2,9 %. Mezi země, které by měly zaujmout pozice za Polskem, patří Litva (2,3 %), Lotyšsko (2,3 %) a Slovensko (2,1 %). Nejhorší výsledky dle banky zaznamená Slovinsko (-1,2 %), Chorvatsko (-1,0 %) a Maďarsko (-0,4 %); v České republice je předpokládaná stagnace.

Prameny: www.wnp.pl
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Varšavě.

Tisknout Vaše hodnocení: