Polsko-české hospodářské setkání v Katovicích

15. 5. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Polsko-české hospodářské setkání v Katovicích Velvyslanectví České republiky ve Varšavě uspořádalo dne 11. května 2017 v budově bývalého Generálního konzulátu České republiky v Katovicích Polsko-české hospodářské setkání.

Zmíněný projekt byl realizován formou projektu na podporu ekonomické diplomacie ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Akce byla organizována v rámci IX. ročníku Evropského hospodářského kongresu (EHK), který se ve dnech 10.–12. 5. 2017 konal v Katovicích. Společného setkání se zúčastnilo přes 100 zástupců z řad významných polských a českých podnikatelů, zástupců polské státní správy, CzechTradu, regionálních hospodářských komor, významných ekonomických deníků a dalších institucí.

Akci slavnostně zahájil velvyslanec pan Jakub Karfík. Ve svém projevu přivítal přítomné na tomto již tradičním setkání, které Velvyslanectví České republiky ve Varšavě pořádá každoročně v rámci výše uvedeného kongresu. Zdůraznil, že tento projekt je realizován díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Dále podtrhl význam vzájemných hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi a zejména skutečnost, že v posledním roce došlo k výraznému posunu, neboť Polská republika se stala pro ČR 2. největším obchodním partnerem (po Německu).

Ještě v roce 2015 představovalo Polsko pro ČR třetího největšího obchodního partnera (po Německu a Slovensku). Vzájemná obchodní výměna se v roce 2016 zvýšila v porovnání s rokem předchozím o 4 % a dosáhla 19,178 mld. EUR. Hodnota českého vývozu představovala 8,486 mld. EUR, zatímco hodnota dovozu z Polska dosáhla 10,692 mld. EUR. O dynamice a potenciálu obchodní spolupráce svědčí nejenom tato čísla, ale i vzájemné investice celé řady českých a polských společností.

Velvyslanec Jakub Karfík dále uvedl, že priority obou zemí se ve značné míře shodují, patří mezi ně především obnova nebo výstavba dopravní infrastruktury, energetika, petrochemie a také investice do ochrany životního prostředí. Dále zdůraznil, že zvláštní pozornost je také věnována vývoji a aplikaci inovativních technologií a v poslední době také průmyslu 4.0. Vyjádřil přesvědčení, že obdobná setkání významně napomáhají k rozvoji a podpoře vzájemného obchodu a přinášejí nové obchodní a investiční příležitosti na obou stranách.

Současně poděkoval sponzorům, bez jejichž podpory by zmíněné setkání nebylo možné zorganizovat. Konkrétně se jedná o Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a dále společnosti: PG Silesia, EP Coal Trading, Metrostav, ČEZ, Business Law Management Czech Republic, s.r.o., Accace, YAPP Advisory, Koleje Czeskie, Pilsner Urquell, ŠKODA a BVV Veletrhy Brno.

J. Karfík poděkoval rovněž vládním agenturám CzechTrade a CzechTourism ve Varšavě a honorárnímu konzulovi České republiky v Częstochowé panu Jarosławu Krykwińskému za pomoc při organizaci zmíněného setkání. Z českého velvyslanectví ve Varšavě se setkání dále zúčastnili ekonomičtí diplomaté P. Darmovzal a R. Romanová.

Za ministerstvo obchodu a průmyslu České republiky se panelové diskuze na Evropském hospodářském kongresu zúčastnil ředitel odboru investic a průmyslových zón pan Ing. Zbyněk Pokorný. V panelu na téma „Funding Investment and EU Funds“ diskutoval s dalšími účastníky kongresu o implementačních procesech, financování a spolufinancování investic z evropských fondů a to jak v programovém období 2014–2020, tak za horizontem 2020.

Součástí akce byl také kulturní program, o který se postarala cimbálová muzika Stupava z Dolních Bojanovic. Kulturní program na výše uvedeném setkání byl součástí veřejné diplomacie v rámci kulturně-propagačních akcí Velvyslanectví České republiky ve Varšavě na letošní rok. Během hospodářského setkání byly ve spolupráci se společností Auto Śliwka (dealer škody v Katovicích) prezentovány české automobily Škoda včetně nejnovějších modelů Kodiaq a Superb. Zejména nový model SUV se mezi přítomnými těšil značnému zájmu.

Organizace zmíněného setkání byla záměrně načasována na dobu konání Evropského hospodářského kongresu v Katovicích, jenž se letos konal již podeváté. Kongres pořádá významná polská PR agentura PTWP S.A., která je rovněž vydavatelem a významným opinion makerem. Výše uvedený kongres si během své krátké existence vybudoval renomé jedné z nejdůležitějších událostí tohoto druhu v regionu střední Evropy.

Kongres se konal v mezinárodním kongresovém centru, jež bylo slavnostně otevřeno v roce 2015 a které se nachází v okolí nové budovy Slezského muzea a nového koncertního sálu Národního symfonického orchestru Polského rozhlasu na území bývalého uhelného dolu. Celá čtvrť je dobrou ukázkou revitalizace postindustriálního prostoru. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 8000 hostů z řad národohospodářů, politiků a odborníků z celé Evropy.

Podle ohlasů přítomných se akce vydařila, mnoha zúčastněným se podařilo navázat nové obchodní kontakty a prodiskutovat se svými partnery aktuální i budoucí podnikatelské záměry jak na polském, tak i českém trhu. Účastníci vyjadřovali Velvyslanectví České republiky ve Varšavě poděkování za dobrou organizaci akce a současně přání pokračovat v konání těchto setkání i v budoucnu, neboť je považují za velmi důležitá a užitečná.

Polsko-české hospodářské setkání v Katovicích

Polsko-české hospodářské setkání v Katovicích

Polsko-české hospodářské setkání

Polsko-české hospodářské setkání

Polsko-české hospodářské setkání

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Ing. Petr Darmovzal, ekonomický a obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek