Polsko je připraveno na liberalizaci trhu s plynem

30. 6. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 29.06.2012
  • Zdroj: http://praha.trade.gov.pl/cz/aktualnosci/article/a,27181,.html

Společnost Gaz System připravila dokument, díky kterému bude možné zprovoznění plynové burzy v Polsku. Podle předsedy polského Energetického regulačního úřadu (URE) Marka Woszczyka, burza může začít svoji činnost již na podzim 2012.

Gaz System, kterého vlastníkem je polský stát, zodpovídá za plynulý chod nejdůležitějších polských plynovodů. Dokument pod názvem „Pokyny k provozu a používání přenosové síti" ještě během tohoto týdne bude předložen polskému Energetickému regulačnímu úřadu. Pokud předseda Úřadu dokument schválí, liberalizaci polského trhu s plynem nebude už nic bránit.

Zmíněné pokyny usnadní přístup k přenosové síti plynárenským firmám a také odběratelům. Společnost Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo prohlásila, že ze začátku může čtvrtletně nabízet na burze kolem 100 mil. m3 plynu, což ve srovnání s roční spotřebou plynu v Polsku (14 mld. m3) není hodně. Předseda URE ale zdůrazňuje, že díky přeshraničním plynovodům, plyn na burze mohou nabízet i jiné firmy.

Odborníci se k faktické liberalizaci trhu s plynem stavějí skepticky. Podle nich hlavní odběratelé plynu - chemické závody, mají spíše zájem o pravidelné dodávky plynu než o nákup dodatečného množství v létě, kdy ceny plynu v Evropě sezónně klesají.

Polsko musí zavést předpisy, které by umožnily liberalizaci trhu s plynem v souladu s evropskými předpisy. Momentálně polskému trhu dominuje společnost  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (ovládá 98 % trhu).

Prameny: www.wnp.pl
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Varšavě.

Tisknout Vaše hodnocení: