Polsko je třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky

28. 11. 2014 | Zdroj: Economia, a. s.

Polská republika se řadí v rámci Evropské unie mezi země s úspěšným rozvojem ekonomiky. Hrubý domácí produkt od roku 1995 stabilně roste a jako jediné unijní zemi se Polsku podařilo udržet růst ekonomiky i v době hospodářské krize. Je rozvinutou průmyslově-zemědělskou zemí s vysokým přílivem přímých zahraničních investic a patří k našim letitým významným obchodním partnerům.

Podle polského statistického úřadu vzrostl v roce 2013 celkový vývoz v běžných cenách v polských zlotých meziročně o 7,4 %, dovoz o 1,2 % a platební bilance byla pasivní. Stejně tak jako Česká republika realizuje Polsko většinu zahraničního obchodu se zeměmi Evropské unie. Ve sledovaném období činil podíl zemí Evropské unie na celkových polských vývozech 75,0 %, na dovozech 58,5 %.

Německo jako hlavní partner

Největší objemy vývozů v hodnotovém vyjádření směřovaly z Polska do Německa (25,1 %), Velké Británie (6,5 %), České republiky (6,2 %), Francie (5,6 %) a Ruské federace (5,3 %).

Nejvíce zboží se naopak dovezlo z Německa (21,7 %), Ruské federace (12,1 %), Číny (9,3 %), Itálie (5,3 %) a Nizozemska (3,9 %). Česká republika se umístila s 3,7% podílem na 7. místě v těsném závěsu za Francií.

Mezi hlavní polské exportní komodity patří stroje a dopravní prostředky, které tvořily 37,6 % objemu exportu, tržní výrobky tříděné podle materiálu (20,2 %) a potraviny (11,0 %). V polských dovozech se nejvíce vyskytují stroje a dopravní prostředky (33,5 %), tržní výrobky tříděné podle materiálu (17,3 %), chemikálie (14,3 %) a minerální paliva (11,5 %).

Vysoký nárůst objemu obchodů

Obchodní výměna mezi Českou republikou a Polskem v posledních dvaceti letech postupně rostla a maximálního rekordu (402 miliard korun) dosáhla v roce 2013. Pro porovnání, obrat v roce 1993 byl pouhých 22 miliard korun.

Graf: Vzájemná obchodní výměna ČR a Polska (Exportér)

Na rychlejší dynamice nabraly vzájemné obchodní vztahy po přistoupení obou zemí do Evropské unie, kdy byly odstraněny poslední administrativní bariéry v rámci jednotného trhu. Od roku 2004 se objevuje náš severní soused v první pětici zemí, se kterými nejvíce obchodujeme, a v současné době je po Německu a Slovensku naším třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem.

Podle údajů Českého statistického úřadu tvořil v roce 2013 podíl obratu zahraničního obchodu České republiky s Polskem na našem celkovém obratu zahraničního obchodu 6,7 % a Polsko se umístilo po Německu (28,6 %) a Slovensku (7,3 %) na 3. místě mezi našimi největšími světovými obchodními partnery.

V žebříčku zemí, kam směřuje náš vývoz, se s šestiprocentním podílem umístilo Polsko na třetím místě, které mu patří stabilně už od roku 2006. Na českých dovozech se podílelo 7,5 % a obhájilo též třetí pozici, na které se úspěšně drží od roku 2009.

Z hlediska komoditní struktury se v roce 2013 nejvíce podílely na celkovém obratu zahraničního obchodu mezi Českou republikou a Polskem stroje a dopravní prostředky (29,9 %) spolu s tržními výrobky tříděnými podle materiálu (28,2 %).

Vzájemný obchod se v posledních 20 letech vyznačoval aktivní obchodní bilancí v náš prospěch, pomineme-li přechod do pasiva v roce 2009. V roce 2012 došlo ale ke změně trendu, začali jsme z Polska více dovážet a bilance přešla do pasiva, které se v roce 2013 prohloubilo na 21,6 miliardy korun.

Největší podíl na dovozech z Polska měly ve sledovaném období tržní výrobky tříděné podle materiálu (29,5 %), v těsném závěsu pak stroje a dopravní prostředky (25,5 %). A je třeba i zmínit 11,3% podíl potravin, který je z hlediska komodit nadprůměrný a kde vykazujeme i nejvyšší schodek obchodní bilance (13,0 miliardy korun).

V našich vývozech do Polska byly nejvíce zastoupeny stroje a dopravní prostředky (34,8 %), tržní výrobky (26,7 %) a dvouciferných hodnot podílu dosáhly i chemikálie (12,1 %).

V podrobnějším členění můžeme jmenovat na straně našich vývozních položek například osobní automobily a vozidla pro dopravu osob, díly a příslušenství motorových vozidel, železné a ocelové polotovary, zařízení k automatizovanému zpracování dat, telekomunikační zařízení, výrobky z kovů, tuky a rostlinné oleje, papír, lepenku, uhlovodíky a jejich deriváty, uhlí a tak dále.

Z Polska naopak nejvíce dovážíme díly a příslušenství motorových vozidel, železné a ocelové polotovary, motory, měď, nábytek, prostředky k rozvodu elektrické energie, telekomunikační zařízení, předměty z plastických hmot, ropné oleje, uhlí, potraviny atd.

Polsko, mimo výborné geografické polohy a kulturní a jazykové blízkosti, nabízí i velký trh s více než 38 miliony obyvatel a je pro nás z obchodního hlediska velmi atraktivní zemí.

Převzato z časopisu Český exportér, vydávaného vydavatelstvím Economia, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autorka: Lucie Mraštíková, odbor ekonomických analýz, MPO.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek