Zahraniční investice v Polsku

12. 10. 2009 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 7. října 2009 se konala tisková konference s názvem Investice v Polsku v 2010, organizátorem byl PAIiIZ. Panelové diskuze se účastnili předseda PAIiIZ Sławomir Majman, ředitel Polsko-německé průmyslově-obchodní komory Tomasz Urbańczyk, předseda Polsko-britské obchodní komory Martin Oxley, předseda Skandinávsko-polské hospodářské komory Peter Tærø Nielsen, předseda Americké hospodářské komory v Polsku Roman Rewald a člen představenstva Holandsko-polské hospodářské komory Jacob Brouwer.

V první polovině roku 2009 ve srovnání se stejným obdobím v roce 2008 došlo k poklesu téměř o polovinu počtu (ze 102 na 59) povolení na investice ve Speciálních Ekonomických Zónách (SEZ). Velcí investoři ztratili zájem o investice v SEZ, povolení jsou vydávána převážně malým firmám, často s polským kapitálem. Příliv všech investic v období 08/2008–07/2009 do Polska (nejen do SEZ) byl třikrát menší než v předcházejícím období (pokles z 23,4 do 6,2 mld. USD). Celková kumulovaná hodnota FDI v Polsku je cca 160 mld. USD.

Za poklesem zahraničních investic v Polsku není jen celosvětový pokles ekonomiky, ale také nedostatečná pružnost polské legislativy vůči měnící se hospodářské situaci. Stejně tak zdlouhavé procedury novelizace zákonů (např. zákona o SEZ) brzdí rozjetí dalších investic v Polsku.

Na základě informace agentury Polská agentura pro informace a zahraniční investice (PAIiIZ) je Polsko nicméně stále jeden z atraktivnějších „nových států EU“: v roce 2008 zaznamenává nejvyšší FDI v této skupině s nejvyšší kumulovaná hodnota FDI cca 160 mld. USD.

Co může Polsko nabídnout zahraničním investorům: ekonomickou stabilitu, nízké náklady práce, stabilitu práva (investoři vědí, co mohou očekávat). Polsko nemá tak rizikové právní prostředí jako Ukrajina a Rusko a přitom je geograficky blízko Ukrajině a Rusku. Polsko je v rámci nových států EU největším příjemce fondů EU. Země je výhodná pro EU investory z hlediska investic v oblasti výzkumu, výroby a logistiky. Silnice, železniční a letecká doprava se nachází v momentu modernizace pro MS ve fotbale EURO 2012. Polsko je jedna z mála zemí, která má plusový hospodářský růst.

Co musí Polsko změnit, aby přilákalo zahraniční investice: zjednodušit procedury související se zahájením investic. Vytvoření práva příznivého pro podnikání je dlouhodobý úkol, který by mohl být v dnešní době zastoupen větší elasticitou. Propagace země tak, aby Polsko nebylo viděno jako region CEE, ale jako samostatný stát, který nabízí kvalitní výrobky na dobré evropské úrovni – cílem je vylepšení image Polska z dřívějších let. Největším problémem Polska je zanedbaná dopravní infrastruktura. Za účelem získání FDI ve východní části Polska (Lublin, Zamość) je třeba vylepšit dopravní infrastrukturu a vzděláním vytvořit dostatečnou jazykovou připravenost. Zaměřit se na podnikatelské prostředí polských komunit v zahraničí a vhodně je motivovat.

Předseda Polsko-britské obchodní komory Martin Oxley uvedl, že řada členů Komory podniká ziskově v Polsku již několik let a současně je viditelné navýšení jejich dosavadních investic. Společnosti jako Tesco, GlaxoSmith-Kline, Cadbury, Shell a Aviva zvyšují v zemi výrobu nebo počty zaměstnanců.

Předseda Skandinávsko-polské hospodářské komory Peter Tærø Nielsen uvedl, že Polsko je pro skandinávské investory velmi atraktivní zemí, kde je dobře připravena a vzdělaná pracovní síla, které nevadí tvrdě pracovat pro dosažení prosperity. Pokud ovšem má být Polsko stejně tak konkurenční jako je dnes i v budoucnu, musí radikálně odstranit hlavní bariéry (z hlediska skandinávských investorů), kterými jsou „nepostradatelná“ papírová práce a byrokracie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek