Pomáháme přivést firmy i organizace na cestu neustálého zlepšování

5. 12. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Sdružení pro oceňování kvality (SOK) se od svého vzniku zabývá hodnocením kvality výrobků, služeb i firem. Usnesením vlády ČR bylo pověřeno realizací programů Národní ceny kvality České republiky a Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Foto: Klára Fousková„Úspěšně realizujeme i další programy v oblasti hodnocení kvality, jako jsou značky Czech Made, Práce postižených a Diamantová liga kvality,“ říká jeho výkonná ředitelka Klára Fousková.

Proč podle vás, jste právě vy dostali důvěru na realizaci těchto prestižních programů?
Naše sdružení vzniklo 1993 z iniciativy odborníků na kvalitu, podnikatelských svazů a sdružení i běžných firem, kteří postrádali autoritu schopnou objektivně spravedlivě a na vysoké odborné úrovni provádět hodnocení výrobků, firem i organizací.

Díky podpoře členů, mezi kterými byly a jsou i vědecké organizace nebo vysoké školy, jsme od počátku disponovali týmem špičkových odborníků, kteří své renomé získali dávno před založením SOK, takže když bylo potřeba rozhodnout, kdo bude zajišťovat program Národní ceny kvality ČR, dostali jsme důvěru. A asi jsme ji nezklamali, když už 22 let tato důvěra trvá. Navíc nám byla svěřena i realizace Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, což, jak doufám, také dosvědčuje, že svou práci děláme dobře. A úspěšně realizujeme i další programy v oblasti hodnocení kvality: značky Czech Made, Práce postižených a Diamantová liga kvality.

Zůstaňme ale u Národní ceny kvality, to je svým způsobem unikátní ocenění...
Určitě. Soutěží se u nás pořádá řada, ale Národní ceny kvality jsou s nimi naprosto nesouměřitelné a to z více důvodů. Především jde o mezinárodní ocenění. Tyto ceny se udělují ve více než 80 zemích světa podle téměř stejných pravidel, takže vítěz Národní ceny kvality ČR současně obdrží i uznávané mezinárodní ocenění od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) – „Recognised for Excellence”. To je neocenitelné třeba při navazování vztahů se zahraničními partnery.

Dalším důvodem je prestiž ocenění. Letos se jejich udílení ve Španělském sále ujal prezident republiky, premiér, předseda Senátu, ministři průmyslu a životního prostředí a další osobnosti. To je také důležitým signálem významu ceny. Ostatně v celém světě jsou Národní ceny kvality udělovány nejvyššími představiteli státu.

Takže Národní ceny kvality se odlišují především prestiží a mezinárodním věhlasem?
Nejen tím. Neméně důležitou odlišností je, že my firmy a organizace, které se účastní Národních cen, nejen hodnotíme, ale pomáháme je přivést na cestu neustálého zlepšování. Nástrojem, který nám to umožňuje, je Model Excelence EFQM. My ho používáme k objektivnímu srovnání firem různých oborů a velikostí, ale jeho skutečná síla je v pozici nástroje managementu, který pomáhá odhalit silné stránky i místa pro zlepšování a ukazuje směr, kterým by se hodnocená organizace měla do budoucna ubírat. A také dává zpětnou vazbu, jak se zlepšování v jednotlivých oblastech daří.

Podle nezávislých zahraničních studií tento model zlepšuje výsledky firem o desítky procent ve srovnání s těmi, které model nevyužívají. Takže již pouhou účastí v Národní ceně kvality získá firma – za velmi výhodných podmínek – nejúspěšnější manažerský nástroj současnosti.

A co všechno Model excelence EFQM hodnotí nebo sleduje?
Model posuzuje firmu podle devíti hlavních kritérií, která jsou rozdělena na 32 subkritérií, a ta v sobě zahrnují přibližně 300 položek – věcí, které je potřeba sledovat či měřit. Součástí je úroveň vedení, plánování, strategie, vzdělávání a motivování zaměstnanců, ale i vztahy se zákazníky, ekonomické výsledky a dlouhá řada dalších věcí. Jde skutečně o nejkomplexnější hodnocení. Zjednodušeně řečeno, pomocí otázek a odpovědí podrobně popíšeme všechny činnosti firmy a zjistíme, v čem je dobrá, co by měla rozvíjet, a co by naopak měla dělat jinak.

To musí být o Národní ceny kvality asi velký zájem, nemám pravdu?
Zájem je, ale zdaleka ne tak velký, jak by mohl být a jak by bylo dobré pro naši zemi. Naši podnikatelé moc nevěří v zavádění systému, mnozí raději improvizují. Ti, kteří práci s modelem vyzkoušeli, jsou ovšem nadšeni a dokonce ho nazývají „návodem na řízení firmy”. Ale abychom nevzbudili dojem, že jde jen o firmy: model je stejně vhodný i pro neziskový sektor – úřady, nemocnice, policii, školy. Jeho zjednodušená varianta – model CAF – je dokonce základem celoevropské strategie modernizace veřejné správy a veřejných služeb.

Co byste doporučila těm, kteří si nejsou jistí, jestli pro ně Národní ceny kvality jsou to pravé?
Doporučila bych jim vyzkoušet některý ze zjednodušených modelů hodnocení START, nebo START Plus. A určitě bych jim navrhla, aby se zkusili zúčastnit akcí Centra Excellence při ČSJ. Tam se mohou setkat s lidmi z firem, které již mají s Modelem Excelence EFQM bohaté zkušenosti a jsou ochotni se o ně podělit. Mnohdy jde o neuvěřitelnou množinu podnětů, nápadů a řešení, které člověk získá na jediné akci. A samozřejmě i přímo na SOK rádi poradíme každému, kdo se na nás obrátí.

Převzato z komerčního speciálu E15 – Měsíc kvality. Autor článku: Michal Král.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek