Pomalý internet? Pomůže bezpečnostní audit

12. 8. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Pomalý internet? Pomůže bezpečnostní audit Pokud si delší dobu všímáte, že v určitých denních dobách dochází ke zpomalení internetové komunikace, může být vaše linka vytěžována na 100 %. To vede ke zpomalení jak při načítání obsahu, tak k omezení e-mailové komunikace a dostupnosti informačního systému.

Řešením abnormálního přetížení může být IT bezpečnostní audit. Provádí se bez jakéhokoli omezení sítě na pozadí všedního provozu. Pokud sami nechcete, uživatelé jeho průběh ani nepoznají. Do sítě se implementuje speciální sonda, která podrobně analyzuje síťový provoz.

Sonda může síť monitorovat například celý pracovní týden tak, aby se projevil dopad všech úloh, které se v síti během něj spouští. Hodnocení je pak relevantní vzhledem ke všem procesům ve firmě. Díky získaným informacím interpretovaných zkušeným síťovým analytikem je možné zodpovědět aktuální dotazy, ale i upozornit na některá další rizika.

Hry i aktualizace

Běžně se auditem prokáže přítomnost nežádoucího softwaru, použití sítě k on-line hrám nebo sdílení obsahu prostřednictvím P2P sítí, které nejen nadměrně vytěžují internetovou konektivitu, ale jsou velmi často využívány pro sdílení nelegálního obsahu. Oslabení sítě způsobuje velmi často i provoz velkého množství klientů sociálních sítí a sledování videa.

Další častou příčinou je, že ve firmě není nainstalována služba pro centralizovanou aktualizaci počítačů, které tak stahují aktualizace jednotlivě přímo z internetových serverů. Pokud tuto službu nasadíte, snížíte objem dat nutných pro aktualizace systému na zlomek velikosti (např. při počtu 40 zařízení jde logicky o čtyřicetinásobné zmenšení přenesené velikosti).

Mnoho kapacity také sebere, pokud nemáte kvalitní zařízení pro firemní zabezpečení, které by umožnilo řídit datový tok podle povahy dat a jejich důležitosti a analyzovat využití sítě jednotlivými aplikacemi. Pokud máte v kancelářích Wi-Fi připojení a segment bezdrátové sítě není nijak rozdělen nebo jsou aplikovány prvky pro domácí použití, hrozí přehlcení sítě vlastními donesenými zařízeními (BYOD), která se mohou přes interní síť pravidelně připojovat a využívat internetovou konektivitu pro stahování obsahu prostřednictvím webových i P2P sítí.

Audit je lepší utajit

Po auditu a jeho vyhodnocení specialistou na zabezpečení sítě dostanete zcela konkrétní návrhy na řešení zjištěných problémů či nedostatků. Může vám například doporučit nasazení centrální bezpečnostní brány s takovými mechanismy ochrany a řízení, která umožní administrátorovi optimalizovat datový tok na síti, omezit nežádoucí chování uživatelů, zabezpečit vnitřní perimetr a využít aktivního monitoringu, díky kterému lze pravidelně vyhodnocovat stav sítě, a předcházet tak zásadním problémům.

Hlavním přínosem služby IT bezpečnostního auditu pro klienta je vyhodnocení získaných informací zkušeným specialistou, díky kterému získáte nejen jasnou představu o současném stavu, ale i konkrétní návod, jak postupovat při řešení jednotlivých zjištěných nedostatků, a to podle vyjádření míry jejich rizikovosti.

Velkou výhodou je, že celá akce probíhá bez jakéhokoli dopadu na provoz společnosti. Není proto nutné jakkoli omezovat provoz nebo informovat zaměstnance o probíhajícím auditu. Což je dokonce nutné, v opačném případě by se klient mohl opodstatněně obávat, že oznámení takovéto skutečnosti povede k opatrnějšímu chování uživatelů, než jak tomu ve všedním provozu je.

Převzato z časopisu Connect. Autor článku: Petr Duchek, ze společnosti Office Depot.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek