Poradíme vám: Jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku

31. 1. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Poradíme vám: Jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku Daňovým poplatníkům se krátí čas. Do pondělí 3. dubna musí osoby samostatně výdělečně činné odevzdat finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Víte, jak správně vyplnit formuláře, jaké jsou termíny jejich odevzdání a za jakých okolností lze přiznání odložit?

 

Nejjednodušší cestou je tradičně vyplnění interaktivního formuláře, kam zadáte pouze své příjmy a výdaje. Formulář pak výši daně dopočítá sám.

Jakou cestou podat přiznání elektronicky přes internet si přečtěte v článku Podání daňového přiznání pomocí internetu. Poradíme vám ale také, jak bez chyb vyplnit klasický tiskopis „Daňové přiznání k příjmu fyzických osob“.

Majitelům datových schránek připomínáme, že musejí podávat přiznání jejich prostřednictvím, tedy výhradně elektronickou cestou, jinak jim hrozí přísné postihy. Tato povinnost platí oficiálně už dva roky, v prvním roce byly ovšem finanční úřady benevolentní. To se ale loni změnilo. Více si přečtěte v textu Elektronických podání přibylo, berní úředníci budou přísnější na BusinessInfo.cz.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 jste povinni podat nejpozději do pondělí 3. dubna 2017. Za běžných okolností odevzdávají podnikatelé přiznání do prvního dubnového dne, ten ale letos připadá na sobotu, proto je termín prodloužen do 3.4. Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání (dále jen DAP) zpracovává daňový poradce, jehož služeb může využít každý plátce daně, prodlužuje se mu lhůta do 3. července 2017.

V takovém případě ovšem musíte do konce března dodat na finanční úřad plnou moc, opravňující poradce k vyplnění vašeho přiznání. Více informací o tom, kdo je povinen DAP vyplnit a zaplatit daň, najdete v textu zákona.

Minimální změny

daň přiznání, kalkulačka, tiskárnaZatímco v uplynulých letech nastávaly v tiskopisech určité změny, letos jsou úpravy v daních z příjmu, a potažmo tedy i v daňových přiznáních, naprosto minimální. I tak byste je neměli přehlédnout.

V DAP nově najdete řádek, který zajímá podnikatele, kteří se v první fázi v prosinci 2016 připojili k elektronické evidenci tržeb. Řádek 69b je označený jako sleva na evidenci tržeb. Poplatník, který v daném období zaevidoval tržby podle zákona o EET, si může snížit daň maximálně o 5 tisíc korun.

Ze seznamu příloh pak letos zmizel čtvrtý řádek "Pojistné přiznání". To musel podávat každý poplatník, který byl účastníkem II. pilíře důchodového spoření, který ovšem vláda Bohuslava Sobotky zrušila.

Některé plátce bude zajímat i řádek 59 – Solidární zvýšení daně. Zde nastává oproti loňsku jediná změna, a to ve výši limitu pro ty, kteří tuto progresivní dávku platí. Solidární daň ve výši 7 procent se týká pouze podnikatelů a zaměstnanců, kteří měli za rok 2016 hrubý příjem nad 1 296 288 korun (za rok 2015 1,277 milionu). Ti zaplatí nikoli patnáctiprocentní, ale výrazně vyšší DPFO. Jak se solidární daň vypočítává si přečtěte v článku Solidární boháči? Kdo platí vyšší daně z příjmů na BusinessInfo.cz

Pokud jako OSVČ za rok 2015 uplatníte v daňovém přiznání k dani z příjmů výdajový paušál, nebudete moci ještě letos využít slevu na vyživovanou manželku či manžela ani slevu na dítě. Vláda sice prosadila změnu, kterou schválili poslanci a jež znamená, že tuto výhodu budou moci využít i drobní živnostníci s paušálem s příjmy do 1 milionu korun, ale platit bude až od roku 2018. V tiskopisu je i oddíl, který se týká právě slev na děti. A ty se loni opět zvýšily.

Pokud má poplatník jedno dítě, může uplatnit měsíční daňové zvýhodnění ve výši 1117 Kč. Od roku 2016 narostlo daňové zvýhodnění na druhé dítě na 1417 Kč měsíčně), na třetí a další dítě se daňové zvýhodnění zvýšilo na 1717 Kč měsíčně. Maximální daňový bonus ve výši 60 300 Kč se nezměnil.

Od loňského roku platí rovněž takzvané školkovné. To se týká rodičů, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo dětských skupin. Ze svých daní si mohou odečíst tyto výdaje až do výše 9900 korun za každého potomka. Loni šlo o částku 9200 korun, která odpovídala výši minimální mzdy. Příští rok se školkovné zvýší dokonce na 11 000 korun. V daňovém přiznání je na tuto slevu řádek 69a (sleva za umístění dítěte). Potvrzení o tom, že školku navštěvuje, je povinnou přílohou daňového přiznání.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Mnoha podnikatelů se dotýká nová povinnost podávat daňová přiznání výhradně elektronicky.


Vyplňujete si přiznání sami? Jak na to?

V DAP i jeho přílohách vyplňuje plátce jen políčka a řádky s bílým podkladem (řádky s růžovým podkladem se ho netýkají a jsou určeny pro potřebu správce daně). Pokud vyplňuje formulář ručně, měl by dbát na to, aby byl text psaný hůlkovým písmem a především čitelný.

Pokud se stane, že se vám text do místa vyhrazeného pro vyplnění vašich údajů nevejde, musíte údaje doplnit na čistý list A4 a odevzdat ho spolu s DAP jako přílohu. Počet listů těchto příloh pak uvedete v části „Přílohy DAP“ na čtvrté straně tiskopisu do políčka „Další přílohy výše neuvedené“.

V záhlaví růžového tiskopisu „Přiznání k dani z příjmu fyzických osob“ patří na straně 1 do bílého pole za text „Finančnímu úřadu pro“ zbytek oficiálního názvu finančního úřadu, v jehož obvodu máte adresu trvalého bydliště. Ten, kdo bydlí například na Praze 4, dopíše do horního řádku Finančnímu úřadu pro „hlavní město Prahu“ a následně do spodního doplní: „Územní pracoviště pro Prahu 4“.

Do řádku č.1 vypište Daňové identifikační číslo, pokud vám bylo přiděleno, jinak stačí rodné číslo. Odevzdáváte-li přiznání v řádném termínu, tedy do 3. dubna 2017, označte křížkem políčko typ DAP „řádné“. Pokud si vyberete variantu „dodatečné“ (tj. týká-li se vás audit či vaše přiznání zpracuje daňový poradce), musíte vyplnit i řádky 5 a 6 a v řádku 4 uvést datum, kdy došlo k rozhodnutí o podání dodatečného přiznání. Musí to být ovšem nejpozději 3. dubna 2017.

Políčko typ DAP „opravné“ se bude týkat jen těch z vás, u kterých najde FÚ chyby a vy budete nuceni tiskopis či jeho přílohy dodatečně opravovat. U dodatečného DAP pak uvedete datum, kdy například FÚ zjistil důvody pro jeho podání (podle § 141 daňového řádu). Pokud vám nebude důvod jasný, na finančním úřadu vám poradí, a to ten úředník, který vás na chybu upozorní. Co přesně znamená „Kód rozlišení typu DAP“ (řádek 4), zjistíte na první straně Pokynů k vyplnění DAP.

zpět na začátek

První oddíl: Osobní údaje

Zdaňovacím obdobím je v tiskopisu míněn kalendářní rok, za který DAP podáváte. Příslušná část kalendářního roku se vyplňuje jen ve speciálních případech, například pokud během roku plátce zemře, je rozhodnuto o jeho úpadku, zrušení, konkurzu apod.

K vyplňování osobních údajů na následujících řádcích není potřeba podrobný návod, tiskopis je jasný a přehledný. Upozorňujeme jen, že do řádku č.11 patří číslo cestovního dokladu tehdy, je-li poplatník „nerezidentem“ (tedy nemá trvalé bydliště v Česku). V takovém případě vyplní do řádků 12 až 18 svou zahraniční adresu, jinak samozřejmě místo trvalého bydliště v ČR.

Oddíly 19 až 22 zajímají plátce pouze v případě, že se tato adresa liší od místa pobytu v den podání DAP. Následující část se týká jen těch, kteří nemají trvalé bydliště v Česku, ale zdržují se zde více než 183 dní v roce (tedy minimálně šest měsíců). Ti do řádků 23 až 28 vypíší adresu místa, kde v Česku přebývají nejčastěji. Kdo a co přesně vyplňuje do políček „Kód státu“, „Výše celosvětových příjmů“ či „Transakce uskutečněné se zahraničními spojenými osobami“ se opět dočtete v Pokynech k vyplnění DAP.


Příloha č.1: Výpočet dílčího základu daně

Každý plátce daně začíná při vyplňování údajů k ročnímu příjmu, výdajům a základu, ze kterého se vypočítá daň, přílohami. Většina OSVČ, pokud nemají příjmy například z pronájmu, kapitálového majetku či jakéhokoli vedlejšího zaměstnání (závislá činnost), vyplňuje pouze přílohu č. 1 nazvanou „Výpočet dílčího základu daně z příjmu ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“, která je samozřejmě součástí známého růžového tiskopisu.

Pokud si sami nevedete daňovou evidenci (jako například většina řemeslníků) či podvojné účetnictví, zaškrtnete nad čarou třetí políčko „Uplatňuji výdaje procentem z příjmů“ (a to bez ohledu na to, zda paušálně, či nikoli).

Do prvního řádku „Příjmy podle paragrafu 7 zákona“ uvedete celkový roční hrubý příjem bez výdajů. Ti z vás, kteří nemají vlastní firmu a dostávají například honoráře na základě smlouvy o provedení pracovní činnosti, zjistí potřebné údaje z „Potvrzení o zdanitelných příjmech“, které vám musí na vaši žádost vydat každý zaměstnavatel. Většina z nich už si tuto povinnost uvědomuje a vydává potvrzení automaticky, nicméně plátce by si měl tuto skutečnost ohlídat.

Pokud uplatňujete paušální výdaje, záleží na jejich výši. Pro větší přehlednost uveďme konkrétní příklad: Bezdětnému a svobodnému živnostníkovi Petrovi H., který má relativně nízké náklady na provoz firmy a který za rok 2016 vydělal 350 tisíc korun, se určitě vyplatí uplatnit výdajový paušál. V jeho případě ve výši 60 procent z celkového příjmu (šedesátiprocentní odpočet se týká příjmů z libovolné živnosti s výjimkou řemeslných).

Do řádku č.102 přílohy vyplní tento podnikatel údaj odpovídající 60 procentům z 350 tisíc, tj. 210 tisíc. Do řádku 104 pak uvede částku odpovídající rozdílu příjmů a výdajů, která činí v tomto případě 140 tisíc (tedy 40 procent z původní částky). Tu pak opíše i do řádku č. 113 „Dílčí základ daně z příjmu (ztráta) podle paragrafu 7 zákona“ a především do řádku 37 samotného daňového přiznání.

Tím je prakticky s přílohou hotov. Ostatní řádky vyplňuje pouze ve specifických případech, které jsou uvedeny v pokynech k příloze č. 1. Pokud si živnostník spočítá, že může odečíst náklady, které jsou vyšší než 40 procent příjmů (například na nákup materiálu, benzin, který ročně projezdí apod.) a nevyplatí se mu výdajový paušál, pak do políčka 102 sečte všechny tyto výdaje, ovšem včetně částky, kterou ročně odvádí na zdravotní a sociální pojištění. Ve složitějších případech opět doporučujeme poradit se s daňovým poradcem.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Na stránkách BusinessInfo.cz najdete formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob


zpět na začátek

Druhý oddíl: Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Pokud máte přílohy úspěšně za sebou, zajímá vás nejdůležitější část DAP, tedy 2. a 3. strana růžového tiskopisu, kde vyplňujete a dopočítáváte základ daně či samotnou daň. Případně zde můžete uplatnit slevy či daňová zvýhodnění například na rodinné příslušníky.

Vraťme se k příkladu svobodného a bezdětného třicetiletého živnostníka, který za rok vydělal 350 tisíc a uplatnil na výdaje 60procentní paušál, na který má ze zákona nárok. Ten vynechá řádky 31 až 35, kam vypisují údaje pouze ti, kteří mají kromě vlastní živnosti ještě vedlejší příjem z nějakého zaměstnání.

Do políček 31-32 (do ř. 33 a 35 pouze ti, kteří mají zaměstnání v zahraničí) vyplňují zmíněné osoby součet příjmů od zaměstnavatele či zaměstnavatelů a částky, které za ně tento za rok zaplatil jako povinné odvody na zdravotním a sociálním pojištění. Od součtu těchto položek pak odečtou daň zaplacenou zaměstnavatelem a vyjde jim „Dílčí základ daně (ze závislé činnosti) podle paragrafu 6 zákona“, který vyplní do ř. 34 a přepíší do řádku 36.

Náš živnostník Petr H. ovšem začíná druhý oddíl vyplňovat až od řádku 37, kam opíše částku z řádku 113 přílohy č.1. –  tedy 140 tisíc, která je pro něj dílčím základem daně. Řádky 38 - 40 pak zajímají pouze ty, kteří mají kromě živnosti ještě další příjmy. Například z kapitálového majetku, z nájmu apod. (viz paragrafy 8-10 zákona). V našem případě vyplní poplatník jen řádky 41, 42 a 45 (základ daně), do nichž opíše částku z ř. 37. Pokud by živnostník měl ještě další zmiňované příjmy (z nájmu apod.), základ daně se o ně samozřejmě zvýší.

zpět na začátek

Třetí a čtvrtý oddíl: Odečitatelné položky a daň celkem

První část třetího oddílu DAP představuje odečitatelné položky, tj. to, co si mohou živnostníci od základu daně odečíst. Jde zejména o dary, např. pokud dáváte příspěvky na charitu, odečet úroků z hypotečních úvěrů či penzijního připojištění. Zde jsou částky stanoveny zákonem, konkrétně jsou uvedeny v § 15 a § 34 zákona o dani z příjmu.

Řekněme, že Petr H. věnoval za rok na charitu 10 tisíc a odečítá 12 000 ročně za penzijní připojištění. Do řádku 54 tedy vyplní součet obou položek, tj. 22 tisíc.

O tuto částku si pak sníží základ daně (řádek 55), který činil zmíněných 140 tisíc, zaokrouhlí na celá sta dolů (řádek 56) a vypočítá si daň podle paragrafu 16 zákona. Výpočet je velmi jednoduchý, protože daň bude představovat 15 procent za základu, tj. ze 118 tisíc. Do řádků 57, 58 a 60 tedy vyplní částku 17 700. Každý z těchto řádků je srozumitelně popsán, nemělo by proto docházet k omylům.

V další části DAP lze ještě uplatnit slevy a daňová zvýhodnění na poplatníka, na zletilé děti, které studují, na nezletilé děti, manželku či člena domácnosti.

zpět na začátek

Pátý oddíl: Slevy na poplatníka, děti či manželku

Náš živnostník, který je svobodný a nemá nezletilé nebo studující děti, ovšem může uplatnit pouze slevu na poplatníka, jejíž výši vyplní do řádku 64. Tato sleva představuje ze zákona částku 24 840 korun ročně.Ti, kdo děti mají, mohou výše uvedené slevy uplatnit od loňského roku pouze v případě, že nevyužívají paušál.

Celkovou výši těchto slev, které poplatník vyplňuje do 5. oddílu DAP na 2. a 3. straně tiskopisu, respektive jejich součet, pak vypíšete do řádku 70. V řádku 71 pak tyto slevy - v námi zmíněném případě tedy pouze 24 840 Kč - odečteme od daně 17 700. Pokud vám vyjde záporné číslo, napíšete do řádku 71 nulu.

Tabulka č.1 a č.2 na třetí straně tiskopisu zajímá logicky jen ty, kteří mají nárok na slevu na manželku či děti. Jaké slevy můžete uplatnit, případně co a kdy vám stát doplatí na daňových bonusech, si přečtěte v našem speciálu Daně z příjmu 2016.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Připravili jsme pro vás SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2017

Šestý a sedmý oddíl: Dodatečné DAP a zálohy

Šestý oddíl DAP vyplňují pouze poplatníci, kteří jsou povinni vyplnit dodatečné daňové přiznání, a ti mají většinou daňového poradce. Ti, kteří odevzdávají přiznání na FÚ sami v řádném termínu, si opět nemusejí s touto částí lámat hlavu. Další oddíl „Placení daně“ se pak týká jen těch OSVČ, které platí v průběhu roku zálohy. Zejména těch, jež vydělávají velmi vysoké částky.

Pokud máte vše podstatné vyplněno, zbývá pouze na poslední straně zaškrtnout, jaké jste odevzdali přílohy a kolik listů celkem. V námi zmiňovaném případě půjde pouze o „přílohu č. 1“. Na závěr už jen vyplníte své osobní údaje do prohlášení o tom, že jsou „uvedené údaje v tomto přiznání pravdivé a úplné“, stvrdíte je svým podpisem a můžete kompletně vyplněné přiznání odevzdat na finanční úřad, případně je na jeho adresu poslat poštou. Úplně poslední oddíl se týká pouze těch, kteří mají nárok na daňové bonusy, tedy přeplatek od státu.

zpět na začátek

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek