Poradna: Je v pořádku souběh funkcí ředitele a jednatele společnosti?

23. 1. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Souběžně se svojí ředitelskou funkcí jsem byl jmenován i jednatelem společnosti. Je takový souběh funkcí v pořádku? Milan S., Praha

Naše zákony neobsahují ani v minulosti neobsahovaly výslovný zákaz takového souběhu. Ten (v poslední době trochu zmírněný) dovodily již před mnoha lety pouze české soudy ve své judikatuře. Pouze v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 bylo do dnes již zrušeného obchodního zákoníku vloženo zvláštní ustanovení, které souběh s obchodním vedením výslovně umožňovalo, a tudíž pro toto období i narušilo jinak trvající soudní zákaz.

Zatímco soudy po léta vámi popisovaný souběh funkcí zakazovaly, praxe si šla svou cestou. A vždyť také proč ne? Mnozí podnikatelé na žádné překážky nikdy nenarazili. Úřady, které mají na starost povinné odvody, právní soulad souběhů neřeší. Je zajímá, zda jsou řádně a včas odvedeny povinné odvody, a pokud ano, problémy nedělají. Ty mohou přijít v případě, že se společnost nebo její statutár rozhodnou pro ukončení spolupráce, a to za okolností ne zrovna harmonických, které mohou vést až k soudnímu sporu.

Nedávný nález Ústavního soudu přinesl pro praxi naději na to, že by si mohla prosadit svou, přestože se již zdálo, že judikaturní zákaz již nebude možné zcela prolomit. Dle Ústavního soudu v posuzovaném případě soudy nepředložily dostatečně silné a přesvědčivé argumenty, aby mohly dovozovat zákaz soukromého jednání, který není výslovně stanoven zákony. Ústavní soud výslovně uvedl, že „… tímto rozhodováním obecných soudů mohou být porušena nejen základní práva stěžovatele, ale i princip dělby moci“. Chtěla bych upozornit, že nález Ústavního soudu nemůže být paušalizován a nepřináší jednoznačný zvrat v tomto tématu, je ale posunem vstřícným vůči podnikatelské praxi.   

Chtějí-li strany mít jistotu, že jejich smlouvy nemohou být zpochybněny, pak stále zůstává, že nejlepším řešením do budoucna je pracovní poměr sjednaný pro druh práce obsahující obchodní vedení ukončit dohodou a uzavřít smlouvu o výkonu funkce jednatele, která bude podmínky výkonu funkce podrobně rozpracovávat a bude vyhovovat požadavkům zákona o obchodních korporacích. Může obsahovat i ujednání podobná těm pracovněprávním, jejichž aplikace by chtěl jednatel dosáhnout. Strany se tak mohou např. dohodnout, že jednatel bude mít nárok na určitý počet dnů placeného volna.

Zákon o obchodních korporacích účinný od 1. 1. 2014 výslovně stanoví, že není-li odměňování statutára sjednáno v souladu se zákonem o obchodních korporacích, platí, že výkon funkce je bezplatný. Náležitosti, které smlouva musí obsahovat, stanoví zákon. Patří k nim například vymezení všech složek odměn, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu, určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn (tj. bonusová pravidla).

Dalším důležitým aspektem, na který se nesmí zapomenout, je, že smlouva o výkonu funkce jednatele musí být schválena valnou hromadou společnosti.

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Lucie Kalašová, advokátka spolupracující s bpv Braun Partners.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek