Poradna: Podnikání v oblasti cestovního ruchu

15. 6. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Chci začít podnikat v oblasti cestovního ruchu a provozovat cestovní agenturu. Co musím splňovat a musím mít zřízenou samostatnou provozovnu, nebo mohu tuto činnost vykonávat i např. z bytu? Jaké musím mít sjednané pojištění?

V tomto případě lze doporučit zvolit živnost volnou č. 71 s názvem Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. V rámci této živnosti je možné, mimo jiné, nabízet prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a organizování, nabízení a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. Dále lze prodávat například věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

K provozování této živnosti vám postačí dodržení všeobecných podmínek provozování živnosti, tj. osoba podnikatele musí být plně svéprávná a bezúhonná. Problematiku provozoven samostatně upravuje § 17 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Tento zákon primárně nestanovuje podnikateli povinnost provozování živnosti v provozovně, ale z logických důvodů se při některých činnostech zřízení provozovny nelze vyhnout (např. z pohledu hygienických, výrobních, či pokud zřízení provozovny nařizuje živnostenský nebo speciální zákon apod.).

Dle našeho názoru není zřízení provozovny u cestovní agentury nutné, v případě, že nebudete v sídle přijímat zákazníky (platí typicky pro internetový prodej). Nicméně zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu stanovuje cestovní agentuře splnění řady povinností. Mezi ně patří i označení provozovny a propagačních a jiných materiálů určených zákazníkovi slovy „cestovní agentura", pokud toto označení neobsahuje již přímo název obchodní firmy.

Cestovní agentura nemusí být pojištěna proti úpadku, protože tuto povinnost má ze zákona cestovní kancelář, jejíž zájezd agentura prodává. Avšak povinností agentury je před uzavřením cestovní smlouvy předložit zájemci o uzavření cestovní smlouvy na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku dané cestovní kanceláře.

Převzato z časopisu Komora. Autor: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek