Poradna: Připravovaná novela zákoníku práce

18. 9. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Co přinese připravovaná novela zákoníku práce?
Petr Ž., Otrokovice

Parlamentem ČR nyní prochází významná novela zákoníku práce, která by s největší pravděpodobností měla být schválena do konce letošního roku. Jednou z hlavních novinek mají být jasnější a přísnější pravidla pro práci z domova (tzv. home office), která dopadnou především na zaměstnavatele. Ti budou mít povinnost hradit náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jakož i další náklady související s výkonem práce z domova (např. náklady na telefon, internet nebo technické vybavení). Zaměstnavatelé by měli také zajistit, aby zaměstnanec nebyl izolován od ostatních zaměstnanců a měl možnost s nimi být v kontaktu.

Výpočet dovolené by se měl rovněž zjednodušit. Dovolená se již nebude počítat za odpracované dny, ale z týdenní pracovní doby – výpočet se tak bude odvíjet od odpracovaných hodin, a nikoli od počtu odpracovaných dní. Zaměstnavatel nově také nebude moci zaměstnanci dovolenou krátit o celý pracovní den, ale pouze o počet neomluveně zameškaných hodin. Zaměstnanec bude naopak oprávněný písemně požádat o převedení dovolené v rozsahu přesahujícím čtyři týdny do následujícího kalendářního roku.

Novela se promítne i do prací konaných na dohodu mimo pracovní poměr. Co se týče nároků na pracovní dobu a dobu odpočinku (např. nárok na zákonné bezpečnostní přestávky či na zákonnou dobu odpočinku), budou mít zaměstnanci pracující na dohodu nově nárok na stejné podmínky jako zaměstnanci pracující na plný úvazek. Stejně tak tomu bude i u zaručené mzdy. Dodržování nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se u zaměstnanců pracujících na dohodu již nebude posuzovat za období po sobě jdoucích 52 týdnů, ale jen 26 týdnů.

Novelou bude do zákona také vtělen nový pojem tzv. vrcholového řídícího zaměstnance, kterým by měl být především vrcholový management. Podle novely zákona půjde o zaměstnance v přímé řídící působnosti statutárního orgánu (v případě právnických osob) anebo zaměstnavatele (v případě fyzických osob), jehož mzda bude činit alespoň 75 tisíc korun měsíčně. Vrcholoví řídící zaměstnanci si budou moci samostatně rozvrhnout pracovní dobu, a to i na dny pracovního klidu. Na druhou stranu nebudou mít nárok na příplatek za práci přesčas, o víkendech a o svátcích. Pozice vrcholového řídícího zaměstnance nevznikne automaticky, nýbrž bude muset být předmětem dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Převzato z časopisu Profit. Autor: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M., zakladatel advokátní kanceláře Matzner et al.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek