Portugalsko sází na obnovitelné zdroje energie a zelenou mobilitu

27. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Portugalsko sází na obnovitelné zdroje energie a zelenou mobilitu Dlouhodobou politikou Portugalska je posílit podíl obnovitelných zdrojů energie v národním energetickém mixu. To lze přičíst jak nedostatku vlastních tradičních energetických zdrojů, tak příhodným podmínkám pro využívání obnovitelných zdrojů.

Do roku 2020 by mělo v Portugalsku 31 % celkové spotřeby energie a 60 % vyrobené elektřiny pocházet z obnovitelných zdrojů. Nyní je to 22 % z celkové spotřeby energie, přičemž výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů dosahuje přibližně 52 %.

Pozitivní tendence, kterou umožnily i vládní investice přesahující 800 mil. eur, se však nyní zastavila. Portugalská vláda je tak nucena hledat řešení, která by stagnaci prolomila. Hodlá se tak zaměřit nejen na další rozvoj obnovitelných zdrojů energie, ale i na oblast spotřeby, kde sází na úspory energie a vyšší využívání obnovitelných zdrojů v dopravě. Do roku 2020 by mělo dojít k poklesu spotřeby energií o 25 % a v případě veřejné správy o 30 %. Vláda vyčlenila v rámci desetiletého plánu 5780 mil. eur na projekty rekonstrukce měst a udržitelné mobility. V oblasti udržitelné mobility jsou na programu decentralizace systémů městské hromadné dopravy a jejich modernizace, dekarbonizace vozového parku hromadné dopravy, rozšíření metra v Lisabonu a Portu a programy elektrické mobility.

V nejbližších letech hodlá vláda investovat 156 mil. eur do ekologicky šetrných autobusů. Mezi lety 2018 a 2020 by mělo být pořízeno 516 nových autobusů, z nichž by 78 bylo plně elektrických a 438 na zemní plyn. Dopravní společnosti již požádaly o podporu na nákup 39 vozidel, z nichž by se mělo třináct objevit v Portu a deset v Lisabonu. V současné době společnosti provozující městskou hromadnou dopravu v Lisabonu a Portu využívají zejména autobusy značky Volvo (modely B10L; B7R LE e B7R MK3), MAN (14.240 HOCL, MAN 18.280 HOCL, 18.310 HOCL e 18.310 HOCL GNC) a Mercedes Benz (OC 500 LE; Citaro; e Sprinter).

Úspěšná je iniciativa vlády na podporu nákupu elektrických vozidel pro obecní účely. V rámci programu, jehož rozpočet je 20 mil. eur, již bylo požádáno o dotace na 361 elektrických vozidel určených především pro čištění a údržbu obecních prostor. Dekarbonizace by se měla dotknout i rozsáhlé flotily taxislužby, byť zde ještě nejsou k dispozici žádné detaily. Součástí komplexního řešení městské mobility by v Lisabonu mělo být i schéma sdílení jízdních kol, kdy by městem vlastněná společnost EMEL měla již v roce 2017 umístit ve 140 stanicích 940 elektrokol a 470 kol klasických.

Podpora je směřována i do individuální přepravy, kde je potenciál zejména v oblíbeném sektoru aut určených pro každodenní dojíždění do práce. V Portugalsku se v současné době nachází 1250 nabíjecích stanic MOBI-E a do budoucna se počítá s navýšením počtu na 2 394 stanic. V současné době je evidováno 2 114 plně elektrických a 21 072 hybridních vozidel. Vláda podporuje nákup elektrických aut a plug-in hybridů jak přímou dotací, tak daňovými úlevami.

Sázka portugalské vlády na obnovitelné zdroje energie a dekarbonizaci dopravních prostředků se jeví jako příležitost pro české firmy zabývající obnovitelnými zdroji energie, rozvojem přenosové soustavy včetně smart grid, technologiemi Smart Cities a udržitelnými dopravními prostředky. Nyní jsou zkoušena nová řešení a technologie a lze proto doporučit aktivní oslovování potenciálních zákazníků.

Příležitostí pro prezentaci nabízejí i lokální specializované veletrhy jako je březnový Green Bussiness Week a květnová Tectónica v Lisabonu. Pro menší firmy může být výhodné spojení s vhodným portugalským partnerem, který může často kromě domácího trhu nabídnout i privilegovaný přístup na trhy v oblasti Latinské Ameriky a Afriky, kde je aktivních mnoho portugalských firem z této oblasti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lisabonu (Portugalsko). Autor: František Fleišman, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek