Posílení exportních kapacit srbské ekonomiky

24. 7. 2017 | Zdroj: NewBalkan.com

Pět srbských firem se bude, za podpory Hospodářské komory Srbska, účastnit intenzivních školících programů pro exportéry, které jsou zaměřeny na posílení exportních kapacit malých a středních podniků. Po absolvování školení budou pro představitele firem organizována bilaterální setkání v Indii, USA, Kamerunu, Chile a Kanadě, což bude výhodná příležitost pro navázání spolupráce s firmami z těchto zemí.

Kolektivních školení a B2B jednání se budou účastnit zástupci srbských firem Pacomm, Avalon Partners, Belit, Technology Partnership z Bělehradu a Greensoft ltd z Nového Sadu.  Firmy byly vybrány v konkurenci 351 firem ze 31 zemí a celkem jich bylo vybráno 80, které požádaly o účast v programu posílení exportních kapacit malých a středních firem.

Program je realizován v rámci projektu Ready2Go, který realizuje mezinárodní konsorcium podnikatelských institucí a organizací, mezi nimiž je i Hospodářská komora Srbska (PKS). Hlavním partnerem je agentura Promos z Milána.

Školení pro export na trhy Kamerunu, USA a Kanady jsou plánována do konce roku a školení pro firmy mající zájem o podnikání na trzích Indie a Chile proběhnou počátkem roku 2018. Díky školení budou mít firmy účastnící se projektu příležitost formulovat mezinárodní obchodní plán za podpory Centra pro bilaterální spolupráci PKS a odborníků Ready2Go a účastnit se akcí zaměřených na propojení podnikání na uvedených trzích.

Projekt financuje Evropská komise a Výkonná agentura pro malé a střední podniky a je realizován za podpory Enterprise Europe Network (EEN).

Hospodářská komora Srbska v současné době realizuje 24 projektů zaměřených na zlepšení podnikatelského prostředí a obchodních kapacit srbské ekonomiky. Centrum pro projektové řízení PKS nepřetržitě monitoruje možnosti financování projektů z programu podpory EU, donátorských a dalších rozvojových programů pomoci, otevřených veřejných výzev a tendrů. V současné době se připravuje portál PKS, který bude obsahovat informace o EU fondech a nezbytné informace související se zpracováním a realizaci projektů, které jsou financovány z fondů EU.

Hospodářská komora Srbska

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek