Potenciál pro rozvoj kombinované dopravy v Řecku

8. 11. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Potenciál pro rozvoj kombinované dopravy v Řecku Potenciál pro rozvoj kombinované dopravy a logistiky, která se ročně podílí na tvorbě řeckého hrubého domácího produktu zhruba 10,8 % (údaj za rok 2014), je značný. Podle oficiálních odhadů může přispět k ročnímu nárůstu HDP až o 0,8 % a v perspektivě desetiletky 2016–2025 pak až 20,7 mld. €.

Vývoj řecké kombinované dopravy může přinášet příležitosti i pro české firmy v oblasti využití a rozšíření infrastruktury překladišť a dalších navazujících služeb. Vzhledem k tomu, že většina zboží putuje z Pirea dále do Evropy (a zpět), otevírá se potenciál pro zapojení českých dopravních a logistických služeb v návaznosti na stávající hráče.  

K hlavním rozvojovým faktorům patří vstup Číny do Pirejského nákladního přístavu, díky němuž prudce roste jak kapacita přístavu, tak zájem o řecký sektor kombinované dopravy. COSCO Shipping Corp. spravuje dva nákladní terminály a 67 % akcií přístavu a Čína posiluje své pozice v řecké železniční dopravě, o kterou se po zvýšení kapacit Pirea zajímají také Italové a Rusové. Do oblasti logistiky investují i německé DB Schenker, která otevřela v říjnu 2016 v blízkosti Pirea nové skladovací prostory o rozloze 6 tis. m², a DHL (dceřinka Deutsche Post), která rozšířila své skladovací kapacity na Athénském mezinárodním letišti.

Čínské investice do řecké kombinované dopravy

Čína zařadila přístav Pireus do své koncepce nové „Hedvábné stezky“ a přes počáteční obtíže s řeckou byrokracií a odbory se jí podařilo prosadit v přístavu rozsáhlé investice a zásadně pozvednout jeho úroveň. 

Řecko-čínská spolupráce v námořní dopravě má letitou tradici – tankery plovoucí pod řeckou vlajkou dováží do Číny 60 % ropy, řecké nákladní lodě vyváží 50 % čínského zboží a řečtí rejdaři objednávají většinu svých lodí v čínských loděnicích. Od roku 2008 dostala tato spolupráce novou dimenzi, když čínský koncern COSCO Pacific Ltd. získal v mezinárodní veřejné soutěži právo po dobu 35 let provozovat druhý (II) a vybudovat a následně provozovat třetí (III) kontejnerový terminál pirejského nákladního přístavu.

Přes počáteční protesty přístavních dělníků a dílčí neshody s EK, týkající se zvýhodněných daňových podmínek, je smlouva naplňována. V terminálu III (obsluha ropných tankerů) dokončuje COSCO investici v hodnotě 230 mil. € a čínské investice posunuly přístav ve světovém žebříčku z 89. místa v r. 2009 na 39. v r. 2016. Za období 1–9/2016 bylo obslouženo 2 645 milionů kontejnerů, což představuje meziroční nárůst o 17,4 %.

Čína chce svou přítomnost v Pireu dále systematicky rozšiřovat a vytvořit z něj vstupní bránu pro své výrobky na trhy střední a východní Evropy. Když byla v r. 2014 vyhlášena soutěž na dlouhodobé postoupení 67 % akcií společnosti Piraeus Port Authority S.A. (OLP, spravuje přístav včetně managementu), předložil koncern China COSCO Shipping Corp. Limited nejvyšší nabídku. Po vleklých jednáních byla na jaře 2016 podepsána smlouva, na jejímž základě COSCO kromě dvou nákladních terminálů kontroluje i 67 % akcií přístavu a jeho vedení. Zásadní ale je, že COSCO se v ní zavazuje v průběhu 10 let investovat do přístavu 350 mil. €. 

Navíc předseda vlády Tsipras během návštěvy Číny v červenci 2016 vyjednal dodatečný závazek COSCO navýšit během pěti let investice nad rámec smlouvy o dalších 250 mil. €. Investiční program předpokládá investice do základny pro údržbu lodí včetně plovoucích platforem pro údržbu velkých nákladních lodí o nosnosti 300 tis. dwt (55 mil.), do infrastruktury pro okružní námořní plavbu velkokapacitních lodí (I. fáze 136 mil. €, II. fáze cca 64 mil. €), kde byl v říjnu 2016 slavnostně otevřen první ze dvou plánovaných nových terminálů s dlouhodobým cílem zvýšit kapacitu na 6 kotvišť velkokapacitních okružních lodí a počet obsloužených pasažérů ze stávajících 1 mil. na 3 mil. osob ročně, do rozvoje nákladního terminálu pro ropné tankery (15 mil.) a terminálu pro automobily (20 mil.). Mimo to má COSCO zájem o centrum kombinované dopravy „Thriasio Pedio“ (viz níže).

COSCO přepravuje část zboží z Pirea do Evropy po železnici. Řecké dráhy TRAINAOSE přepravují pro COSCO do Evropy např. zboží mezinárodních koncernů HUAIWEI, SONY, HP a CISCO směřující např. do Maďarska (Gyor), na Slovensko (Bratislava) i do ČR (Česká Třebová, Pardubice). V r. 2015 šlo o 500 nákladních vlaků o cca 31 kontejnerech. Z toho logicky vyplynul zájem COSCO o privatizaci společnosti TRAINAOSE, ale v důsledku liberalizace řecké železniční dopravy nakonec COSCO upřednostnilo získání provozní licence prostřednictvím společnosti PEARL S.A. (Piraeus Europe Asial Rail Logistics S.A.).

Prezident COSCO nedávno potvrdil, že jeho koncern hodlá investovat do rozvoje dopravní infrastruktury a skladových prostor (5 mil. € do výstavby podzemního silničního propojení pirejské celnice a jednoho ze skladišť o rozloze 9 ha s nákladním přístavem).

Perspektivy řecké železniční dopravy

Řecká část evropského koridoru pro nákladní železniční dopravu (č. 7) se potýká s problémy technickými i praktickými (např. přerušení přepravy migranty u hraničního přechodu GR/MK v zimě 2016). Situace se má ale měnit, plán rozvoje železnic z léta 2016 totiž předpokládá postupnou elektrifikaci a „zdvojkolejnění“ celé trati. V r. 2018 by tak měl být ve dvou etapách dokončen celý úsek až na hranice s MK v Idomeni a v r. 2022 by měl být dokončen i úsek v opačném směru Athény – Patras.

Do železniční dopravy postupně vstupují noví hráči. Po řadě odkladů byla v létě 2016 dokončena privatizace 100 % akcií monopolního provozovatele osobní a nákladní železniční dopravy TRAINAOSE. Italské dráhy Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. jako jediné předložily závaznou nabídku 45 mil. €, transakce by měla být formalizována před koncem r. 2016. Ferrovie se navíc zajímá i o polečnost zajišťující údržbu železničních vozů.

V rámci liberalizace řecké železniční dopravy získaly provozní licence společnosti PEARL S.A. (Piraeus Europe Asial Rail Logistics S.A.) a RAIL CARGO koncernu Goldair.

Rozvoj skladovacích kapacit

Projekt dlouhodobého pronájmu pozemku o rozloze 59 ha a rozvoj centra kombinované dopravy „Thriasio Pedio“ v bezprostřední blízkosti pirejského přístavu a železnice se táhne od r. 2010. Když byla koncem r. 2015 soutěž znovu vyhlášena, jedinou závaznou nabídku podalo řecké konsorcium Goldair Group-ETBA koncernu Piraeus Bank. Čínské COSCO se soutěže neúčastní a spoléhá na spolupráci s italskou Ferrenovie, která jako nový majitel TRAINAOSE bude mít právo využívat část již existujících kapacit centra Thriasio (skladiště K1 a K2 o celkové rozloze 195 tis. m²).

Německá DB Schenker, která má v Řecku dceřinku DB Schenker Greece, otevřela v říjnu 2016 v blízkosti Pirea (Aspropyrgos) nové skladovací prostory o rozloze 6 tis. m². Zástupci firmy s poukazem na dosavadní zkušenosti s českými subjekty mají zájem na rozšíření spolupráce s partnery z ČR (konkrétně zmínili ČD Cargo) v regionu CZ-SK-HU, přičemž zdůrazňují, že vzhledem k prudkému rozvoji nákladní dopravy z/do Pirea a silné konkurenci není čas váhat.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Athénách (Řecko). Autoři: Milan Fischer, zástupce velvyslance, Jitka Chromcová, asistentka pro obchodní, ekonomickou a politickou agendu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek