Pozitivní dopady telekomunikační reformy v Mexiku

11. 5. 2016

  • Země: Mexiko
  • Datum zveřejnění: 10.05.2016

Mexická telekomunikační reforma jako celek přinesla celou řadu změn, které mají za cíl snížit ceny pro spotřebitele, přilákat zahraniční investice a nastavit pravidla konkurence tak, aby i menší hráči měli možnost uspět na zdejším trhu. Dle hodnocení společnosti S&P Global Ratings se již některých cílů podařilo dosáhnout.

Mezi hlavní priority telekomunikační reformy z roku 2014 patřilo:

  1. vybudování federálního regulačního úřadu (Instituto Federal de Telecomunicaciones - IFT), který bude dohlížet na dodržování podmínek konkurence na trhu;
  2. identifikuce hlavních hráčů na trhu (América Móvil a Televisa) a nastavení regulačního rámce a podmínek tak, aby i menší společnosti mohly v odvětví uspět;
  3. tevření trhu zahraničním investorům, v případě telekomunikačních služeb o celých 100 % a v případě služeb rozhlasového a televizního vysílání o 49 %.

ilustrační obrázekDva roky po zavedení telekomunikační reformy v Mexiku, S&P Global Ratings vydalo následující hodnocení. Hlavním pozorovatelným přínos reformních opatření je bezesporu snížení cen služeb pro konečného spotřebitele. Za posledních 18 měsíců ceny poklesly o 20 %.

Důvodem jsou nové tarifní plány pro spotřebitele, ze kterých vymizely například přemrštěné sazby za mezistátní volání (myšleno v rámci Mexika), či speciální poplatek mezi operátory za použití sítě jiného operátora.

Nový regulační rámec, nad kterým nově dohlíží IFT, udělal též tlustou čáru za dřívější legislativou, která značně zvýhodňovala společnost América Móvil, a otevřel trh i menším hráčům jako je AT&T, Eutelsat, Virgin Mobile a další.

Podle analytičky společnosti S&P Global Ratings Marcely Dueñas, má mexický trh do budoucna velký potenciál. „Stabilní mexická ekonomika spolu se stále se zvyšující poptávkou po telekomunikačních službách, a zároveň nedostatečné pokrytí ze strany současných operátorů, znamenají velkou příležitost pro celé odvětví. Menší společnosti, které budou chtít uspět na zdejším trhu a konkurovat velkým hráčům, musí na cestě k úspěchu počítat s nemalými investicemi, dodala."

Zdroj: El Informador
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Mexiku.

Tisknout Vaše hodnocení: