Pozitivní výsledky ekonomické diplomacie v Japonsku v oblasti potravinářství

27. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Pozitivní výsledky ekonomické diplomacie v Japonsku v oblasti potravinářství Během posledního roku došlo ke zúročení aktivit ZÚ Tokio na podporu českého vývozu v prioritním sektoru potravin. V Japonsku se v důsledku ekonomické diplomacie podařilo uzavřít kontrakty čtyřem firmám z ČR, které během prvního pololetí roku 2016 uvedly své zboží v zásadním měřítku na japonský trh.

Všechny čtyři ekonomické úspěchy mají původ na veletrhu FOODEX, který je největším a nejvýznamnějším veletrhem potravin a nápojů v Asii. ZÚ Tokio inicioval a zajistil první účast v roce 2014 za podpory MZe. Druhý ročník v roce 2015 proběhl opět za podpory MZe a prostředků PROPED a v letošním březnu měl stánek ČR formu státní účasti.

Jak ZÚ Tokio již několikrát informoval, Japonsko je velmi perspektivním trhem pro vývoz potravin. Ačkoliv některé subjekty vnímají japonský trh jako někdy příliš komplikovaný, uvedené výsledky ukazují, že i na náročném japonském trhu a i přes značné kulturní odlišnosti, jsou možnosti uplatnění českých firem široké.

Kontrakty byly uzavřeny na každém z ročníků veletrhu, ale jedná se převážně o výsledky prvních dvou, neboť jednání iniciovaná v roce 2016 ještě stále probíhají.

Do Japonska začaly na základě iniciativy ZÚ Tokio vyvážet mimo jiné tyto firmy:

  • Pivovar Bernard – na zdejším trhu se sice produkce firmy již vyskytovala, ale pouze ve stopovém množství, dováženém individuálním importérem. Díky účasti na veletrhu, ke které majitele pivovaru přesvědčil DEK v roce 2014, po předchozím odmítnutí, vyvezla firma počátkem roku 2016 první kontejner piva. Kontrakt je o to významnější, že se dovozcem stala firmy Cordon Vert Co., Ltd, která dodává do japonských supermarketů a jejíž roční obrat činí 2,6 mld. Kč. Vznikla tak velmi zajímavá obchodní vazba s perspektivou růstu objemu exportu.
  • Ravy – firma na výrobu sekané se účastnila veletrhu v roce 2015 a spolupráci s japonským partnerem se jí podařilo navázat až neobvykle rychle. V březnu 2016 byla podepsána smlouva o založení joint venture s japonským masokombinátem Sekitei, který je oblíbeným japonským výrobcem masných produktů a zaměstnává 313 lidí. Od dubna je česká sekaná vyráběná v Japonsku dodávána do zdejších obchodů. Ravy v Japonsku otevírá zastoupení a plánuje expandovat se svými produkty z Japonska do dalších zemí Asie. Zboží tak dostane značku japonské kvality a pronikání na okolní trhy bude o to jednodušší.
  • Semix – již do Japonska vyvážel rovněž v malém množství. V důsledku účasti na veletrhu v roce 2016 došlo k nalezení strategického partnera, kterým je velká supermarketová firma AEON Retail Co., Ltd., která v Japonsku vlastní 387 obchodů a jejíž roční obrat činí 9,5 mld. Kč. První kontejner byl vyvezen jen dva měsíce po účasti na veletrhu v květnu 2016. Opět je zde pozitivní výhled na výrazný růst objemu exportu.
  • Pivovar Nová Paka – úspěch v Japonsku zaznamenal i pivovar Nová Paka, který se účastnil veletrhu v roce 2014 pouze vzorkově. Od roku 2015 dováží jeho produkci do Japonska menší společnost Kinki, která dodává piva do místních restaurací. Společnost tak může podpořit budování značky českého piva v Japonsku jako symbolu kvality.

Za úspěchy českých firem stojí rozhodnutí ZÚ Tokio účastnit se významného veletrhu i přes řadu překážek, kterými byly na počátku váhavý zájem firem z ČR a otázka jakým způsobem stánek financovat. ZÚ Tokio k účasti na prvním ročníku musel řadu subjektů přemlouvat a řešit zajištění prostředků přes jejich relativně nízkou výši.

K prosazení firem z ČR došlo také především díky přímé práci ZÚ Tokio s firmami. ZÚ se úspěšnému průběhu a účasti věnuje měsíce před veletrhem i po něm. Firmám rozesílá manuál, kde vysvětluje specifika japonského trhu, vybírá nezbytné překladatele na stánek, komunikuje s firmami ohledně jejich představ a řeší komunikaci s japonskými partnery další měsíce a roky po akci.

ZÚ v rámci příprav rovněž jedná s potencionálními partnery na japonské straně a mapuje přítomnost japonských firem na veletrhu, které následně oslovuje. V předvečer letošní účasti ZÚ Tokio realizoval seminář pro účastníky veletrhu, kde představil možnosti průniku na trh a japonská specifika. Klíčovým partnerem je MZe, které od prvního ročníku důvěřovalo perspektivám japonského trhu. Ze stánku o 9 m2 v prvním roce se česká účast zvětšila na 85 m2 v roce 2016 a předpokládá se, že dále poroste.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tokiu (Japonsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek