PPK: Ví, jak zavést vodu a čistírny odpadních vod pro 8 milionů Peruánců

28. 7. 2017

  • Země: PE - Peru
  • Datum zveřejnění: 28.07.2017

Prezident republiky, Pedro Pablo Kuczynski řekl, že přístup k nezávadné vodě a hygienickým zařízením je první krok jak se stát rozvinutou zemí.

„Voda bude dědictví této vlády. V roce 2021 všechny městské oblasti a 84 % ve venkovských oblastech budou napojeny na tyto systémy. Do konce tohoto roku dosáhneme, že 710 000 Peruánců, kteří neměli přístup k vodě přístup, budou  napojeni na vodovodní a kanalizační síť," řekl prezident.

Zmínil se, že pro rok 2021 je cílem poskytnout vodovodní sítě pro více než 4 miliony Peruánců a kanalizační sítě pro 8 milionů, s celkovou investicí 15 000 milionu USD.

„Tato obrovská investice vyžaduje důkladnou reformu veřejných vodohospodářských podniků (EPS). 14 z 50 EPS už jsme zasáhli, ale je ještě hodně práce před námi, zejména zlepšit jejich technický pokrok a kompenzaci," zmínil prezident.

Odpadní vody - projekt

Prezident řekl, že další pohroma v celém systému je velmi nízký podíl čištěných odpadních vod. V současné době pouze asi 15 % (odpadních vod) je upraveno a zbytek se vrací bez úpravy do peruánských řek, jezer a moře. 

Proto prezident předložil Kongresu návrh zákona, který pomůže výrazně zvýšit čištění odpadních vod. „Díky těmto opatřením se snažíme neměnit vlastnictví firem, budou i nadále veřejnosti, ale snažíme se, aby se staly moderní, efektivní a mající schopnost správně fungovat a poskytovat služby společnosti," konstatoval.

Vypracoval: Emil Ulrych ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Limě
Zdroj: www.gestion.pe

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: