Pracovní cesta ministra průmyslu a obchodu ČR J. Mládka do Ruské federace

24. 10. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Pracovní cesta ministra průmyslu a obchodu ČR J. Mládka do Ruské federace Dne 19. října 2016 uskutečnil ministr průmyslu a obchodu ČR J. Mládek jednodenní pracovní cestu do Samarské oblasti Ruské federace. Během svého pobytu v oblasti se ministr v sedmisettisícovém Togliatti zúčastnil otevření nového závodu české společnosti BRISK Tábor, předního světového výrobce zapalovacích svíček.

Slavnostnímu aktu předání nové české investice do sofistikované montážní linky byli kromě ministra přítomni náměstek ministerstva průmyslu a obchodu RF A. Morozov, vicegubernátor a ministr pro investice Samarské oblasti A. Kobenko, místopředseda vlády Samarské oblasti a ministr průmyslu S. Bezrukov, primátor Togliatti S. Andrejev, prezident společnosti Avtovaz, obchodní rada RF v ČR, obchodní rada ČR v RF a další hosté.

Společnost BRISK Tábor aktivně spolupracuje na ruském trhu již 21 let a aktuálně kontroluje více než třetinu ruského trhu zapalovacích svíček, což představuje objemy dodávek cca 20–25 miliónů kusů ročně. M. Čapka, předseda představenstva společnosti BRISK uvedl, že: „Cílem je, aby se v novém závodě v Rusku vyrábělo 5 mil. svíček s možností dalšího navyšování, a to v závislosti na postupném zapojování ruských dodavatelů komponentů.“ Celková výše investice představuje cca 5 mil. euro.

Produkce na nové lince by měla pokrýt především poptávku sousedního závodu Avtovaz (výrobce vozů Lada), který většinově vlastní aliance Nissan-Renault. Možností je ale i další rozšiřovaní objemů a sortimentu výroby včetně oblasti snímačů, které jsou dalším výrobním programem BRISKU.

Ministr J. Mládek ocenil význam české investice a vyjádřil přesvědčení, že bude příkladem i pro další české podniky, které by měly zájem o spolupráci se Samarskou oblastí, jedním z průmyslově nejrozvinutějších regionů RF.

V rámci svého pobytu v Ruské federaci se ministr J. Mládek sešel k bilaterálnímu jednání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu RF A. Morozovem, se kterým jednal o aktuálních otázkách vzájemných obchodně-ekonomických vztahů. Ministr s ruským partnerem hovořili o termínu příštího zasedání česko-ruské mezivládní komise, o vybraných případech zadluženosti ČEB a EGAP a o některých významných projektech českých podniků v Rusku mj. Kovosvit MAS, Aircraft Industries, Trimill, Jihostroj a MND.

Ruská strana přislíbila stávajícím českým aktivitám podporu a zároveň vyzvala ČR a české podnikatele k intenzivnější investiční spolupráci, a to zejména v rámci speciálních investičních kontraktů (SPIK), tj. nového pobídkového programu ruské vlády pro lákání zahraničních investic.

Pracovní cesta ministra J. Mládka výraznějším způsobem podpořila vzájemné obchodně-ekonomické vztahy. Ministr projednal se svým ruským partnerem řadu aktuálních otázek, na které byla ruská strana v zásadě celkem slušně připravena. Ve většině případů byl nastíněn další možný postup.

Vzhledem ke strategickému významu automobilového průmyslu ve vzájemných česko-ruských ekonomických vztazích (pozn.: zcela obdobně hraje automobilový průmysl klíčovou roli také ve vztazích EU-Rusko) byla také velmi důležitá osobní přítomnost ministra při zahájení nové české investice. Tím spíše, že k otevření nové výroby dochází v nelehkém období dlouhodobější ekonomické recese v RF a výrazného poklesu vzájemného obchodu mezi ČR a RF. Skutečnost, že i této době čeští podnikatelé realizují v Rusku významné, ryze soukromé investice, je dokladem toho, že pro ČR a české firmy zůstává místní trh i nadále velmi perspektivní.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek