Pracovní cesta vedoucího GK Jekatěrinburg do Novosibirska

24. 11. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Pracovní cesta vedoucího GK Jekatěrinburg do Novosibirska Ve dnech 7. a 8. listopadu uskutečnil generální konzul v Jekatěrinburgu J. Maršíček společně s ekonomickým konzulem L. Laštůvkou pracovní cestu do Novosibirska. Absolvovali jednání s představiteli vlády Novosibirské oblasti, Sibiřského oddělení Ruské akademie věd a s regionálním zástupcem Ministerstva zahraničních věcí RF. Navštívili rovněž výrobní podnik Sibeelektroprivod, Akademické městečko, technopark a Budkerův institut jaderné fyziky.

Hlavním cílem návštěvy bylo navázání těsnějších kontaktů s představiteli Novosibirské oblasti. Během jednání byl z ruské strany projeven zájem o prohlubování vzájemných vztahů nejen v ekonomické a obchodní oblasti, ale i v kultuře a vzdělávání.

Novosibirská oblast (NO) je nejlépe rozvinutým průmyslovým, vědeckým, dopravním, vzdělávacím a kulturním centrem Sibiře. Město Novosibirsk je po Moskvě a Sankt Peterburgu třetím největším městem RF. Nalézá se zde 7 diplomatických zastoupení (včetně 3 honorárních konzulů) a řada zahraničních kulturních center a organizací na podporu obchodu.

Průmyslová výroba v NO vytváří více než 17 % HDP. Základními průmyslovými obory jsou potravinářství, strojírenství, zpracování kovů, energetika, výroba plastů, elektrického zařízení a chemických výrobků. V Novosibirsku existuje řada výrobních podniků zaměřených na vyspělé technologie a více než 120 vědeckých institucí a organizací s vysokou úrovní kvalifikovaných kádrů. Vědecké instituce jsou koncertovány v Akademickém městečku a v Biotechnoparku. Inovativní výrobní společnosti působí v technoparku Akademického městečka. Objem obchodní výměny ČR s NO se za 9 měsíců 2016 snížil o 7 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 (na 7,3 mil. Kč), přičemž český vývoz do NO se za toto období zvýšil o 60 % (na 5,5 mil. Kč).

Dále uvádíme nejdůležitější informace z jednání a náměty na rozvoj spolupráce v ekonomické a vědecké oblasti:

  • Během jednání s vládními představiteli byly potenciální možnosti spolupráce navrhovány především v rámci aktuálně realizovaného projektu rozvoje zpracovatelského průmyslu v NO, tzv. „Programu reindustrializace Novosibirské oblasti do r. 2025“. Jeho cílem je obnovení a dosažení světové konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu. V této souvislosti byl vytvořen speciální výbor a 11 pracovních skupin zaměřených na projekty modernizace a vytvoření nových vysokotechnologických podniků v regionu.
  • Na Ministerstvu bytového hospodářství a energetiky NO byl projeven zájem o technologie malých kotelen. Tyto projekty jsou financovány například z tzv. „Reformního fondu“, ze kterého je však možné pořizovat pouze technologie, které jsou vyrobeny na území RF. Zahraniční technologie je však možné pořizovat u projektů bez státního financování a u projektů provozování kotelen pod koncesí. 
  • Pozornost byla rovněž věnována otázkám rozvoje cestovního ruchu. Z ruské strany byl vyzdvižen význam existence vízového centra v Novosibirsku a přímého leteckého spojení do ČR, které provozuje ruská letecká společnost „S7 Airlines“. V současné době NO prosazuje myšlenku zavedení 48 hodinového bezvízového pohybu zahraničních turistů v ruských městech s velkými mezinárodními letišti.   
  • Zástupci „Sibiřského oddělení Ruské akademie věd“ a sibiřské pobočky „Federální agentury vědeckých organizací“ požádali o obnovení vztahů s kolegy z Akademie věd ČR, se kterými v minulosti úzce spolupracovali na různých projektech. Uvedli rovněž několik úspěšných příkladů aplikovaného výzkumu v NO. Jde například o produkci nanotrubiček společnosti OCSIAL, které zásadním způsobem mění pevnost a vodivost materiálů. Společnost v současné době údajně zajišťuje většinu světové produkce tohoto materiálu. Dalším úspěchem v oblasti inovací byl uveden projekt průmyslové automatizace společnosti Tornado, nebo projekt výroby nových typů automobilových katalyzátorů, určených především pro americký trh.  
  • Podnik OOO „Sibelektropirivod“, jehož spoluvlastníkem je plzeňská ŠKODA TRANSPORTATION a.s., je výrobcem elektromotorů pro ruské železnice a pro velké nákladní automobily Belaz. Generálním ředitelem podniku je český manažer Michal Vachun, který je připraven předat českým firmám zkušenosti o podnikatelském prostředí v NO. Společnost se bude v současné době poptávat nové výrobní zařízení (Pozn. V Novosibirsku působí rovněž český manažer Pavel Bobošík ve sklářské společnosti OOO „Ekran“, která je téměř kompletně vybavena českým výrobním zařízením).     
  • Budkerův institut jaderné fyziky se zabývá jaderným výzkumem, výzkumem plazmatu a výrobou různého zařízení. Téměř 70 % svého rozpočtu kryje z příjmu z vlastní výroby (např. speciálních rentgenů a průmyslových akcelerátorů). Institut pořizuje část svého výrobního zařízení od české společnosti ČKD. V tomto roce bude realizována ještě jedna dodávka speciálního obráběcího centra. Institut je spokojen a nebrání se nabídkám českých firem, například v oblasti elektrického zařízení. Přivítal by rovněž spolupráci v oblasti komercializace a marketingu výsledků vlastního vývoje. 

NO nabízí v současné době zajímavé možnosti pro české firmy v rámci realizace projektů rozvoje zpracovatelského průmyslu. Existuje zde zvýšený zájem o nové technologie a o modernizaci stávajících výrobních kapacit. Většina společností zpracovatelského průmyslu je v osobním vlastnictví (uvádí se více než 83 %), což je důležité pro možnost dodávek zahraničních technologií. Výhodou pro případnou realizaci projektů lokalizace výroby je rovněž relativně dobrá úroveň kvalifikace pracovní síly v regionu. Vědecký potenciál, zájem o rozvoj nových technologií (nanotechnologie, biotechnologie, zdravotnické technologie) nabízí dále zajímavé možnosti spolupráce na akademické a vědecké úrovni.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek