Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Bulharsko

5. 8. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na rumunském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Bulharsku.

Úvodní informace

 • Rozloha: 110 993,6 km2
 • Počet obyvatel: 7 973 671 (v roce 2001)
 • Hlavní město: Sofia (1 173 811 obyvatel v roce 2001)
 • Úřední jazyk: Bulharština, abeceda: Cyrilice (transkripce cyrilice zde)
 • Časové pásmo: GMT +2 (Středoevropský čas + 1 hodina)
 • Náboženství: Pravoslaví (82,6 %), Islám (12,2 %), jiná (1,3 %), bez vyznání (3,9 %)
 • Státní zřízení: Parlamentní republika
 • Správní rozdělení: 28 regionů: Sofia – Hl. město, Sofia – okres, Burgas, Varna, Plovdiv, Rousse, Haskovo, Lovetch, Montana, Sliven, Yambol, Dobrich, Silistra, Shumen, Gabrovo, Pleven, Vidin, Vratza, Veliko Tarnovo, Pazardjik, Smolyan, Razgrad, Targovishte, Blagoevgrad, Pernik, Kardjali, Stara Zagora
 • Měna: 1 Leva = 100 stotinek (mezinárodní zkratka BGN)
 • Bulharská národní banka stanovuje pevný kurz Eura k Levu. K 1. 1. 2008: € 1 = BGN 1.956; 1 BGN = € 0,511
 • Aktuální kurzovní lístek volně směnitelných měn (včetně české koruny) je uveřejněn na stránkách Bulharské národní banky http://www.bnb.bg/
 • Nezaměstnanost: 6,7 % (k 31. 3. 2008)

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Od 1. 1. 2007 (od vstupu BR do Evropské Unie) nepotřebují občané České republiky pro výkon práce v Bulharsku pracovní povolení.

Povinná registrace

Viz sekce Povolení k pobytu

Povolení k pobytu

Od 1. 1. 2007 je uplatňován volný pohyb občanů EU do/v BR. Vstup a pobyt občanů EU v BR je upraven Zákonem o vstupu a pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků v BR, který vstoupil v platnost k 1. 1. 2007.

Od 1.1.2007 mohou občané České republiky vstupovat do BR i na platný občanský průkaz ČR (se strojově čitelnými údaji, vydávaný od poloviny roku 2000). Děti mohou vstupovat do BR na samostatný cestovní pas nebo na základě jejich zápisu v pase rodiče.

K pobytu do 3 měsíců nepotřebují občané Evropské unie žádné zvláštní povolení k pobytu.

V případě, že občan jiného členského státu chce pobývat na území BR po dobu delší než 3 měsíce (např. za účelem zaměstnání, podnikání, studia), má povinnost dostavit se na oddělení migrační policie v místě pobytu (v Sofii je možné se dostavit přímo na Ředitelství Migrace při Policejním ředitelství MV) a požádat o potvrzení o přechodném pobytu v BR.

Potvrzení se dle zákona vydává v tentýž den na dobu max. 5 let, dle účelu pobytu.

Pro získání zmíněného potvrzení musí občan EU doložit alespoň jeden z následujících dokladů:

 1. pracovní poměr (pracovní smlouva apod.),
 2. studium (potvrzení školského zařízení),
 3. zdravotní pojištění a dostatečné množství peněžních prostředků (evropská zdravotní karta a výpis z bankovního účtu).

Sociální pojištění a daňová problematika – formulář E301

Pokud se rozhodnete využít svého práva na volný pohyb v rámci Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) budete pravděpodobně řešit záležitosti týkající se sociálního zabezpečení (dávky v nezaměstnanosti, nárok na důchod, nemoci a úrazy aj.). Proto byly vytvořena ustanovení Společenství o sociálním zabezpečení při práci a pobytu v zemích EU/EHP, jež jsou obsažena v Nařízení rady (EEC) č. 1408/71 a 574/72 a která Vám zajistí účinnou a úplnou ochranu. Ustanovení se aplikuje ve všech státech EU/EHP, tudíž i v Bulharské republice.

Všeobecné informace o dané problematice naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/ a na stránkách České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz/cz/evropska-unie/.

V případě, že začnete v Bulharsku pracovat, budete přispívat do bulharského systému sociálního zabezpečení, tudíž získáte také právo na veškeré výhody tohoto systému. Podrobnější informace na internetových stránkách bulharského Národního Institutu sociálního zabezpečení http://www.noi.bg/

Srážky

Z hrubého platu odvedete následující srážky:

Sociální pojištění

 • důchodové pojištění: občané narození před rokem 1960: 23 %; občané narození po roce 1960: 19 %
 • pro osoby narozené po roce 1960: povinné důchodové připojištění: 4 %
 • nemocenské pojištění a mateřský fond: 3,5 %
 • zdravotní pojištění: 6 %
 • pojištění v nezaměstnanosti: 3 %
 • pojištění proti pracovním úrazům a nemocím z povolání: 0,4 – 1,1 % – odvádí pouze zaměstnavatel

(z výše uvedených příspěvků odvádí zaměstnanec 35 % a zaměstnavatel 65 %)

Daň z příjmu (za příslušný rok - přiznání se podává do 30.4.)

 • do výše příjmu 2400 Leva – bez zdanění
 • od 2 400 – do 3 000 Leva – 20 % daň z příjmu
 • od 3 000 – do 7 200 Leva – 120 Leva + 22 % daň z příjmu
 • od 7 200 Leva  – 1 044 Leva + 24 % daň z příjmu

Pokud je mzda jediným příjmem, nemusí občan za příslušný rok podávat daňové přiznání. Pokud má občan příjmy i z jiných zdrojů (např. z pronájmu nemovitostí, z podnikání, z kapitálového majetku atp.) musí nejpozději do 30. dubna následujícího roku podat daňové přiznání Národnímu úřadu pro příjmu (NRA).

Od roku 2008 je zavedena rovná daň z příjmu a to ve výši 10 %.

Podrobné informace o daních na stránkách Národního úřadu pro příjmy (NRA) http://www.nra.bg/

Ukončení pracovního poměru

Po ukončení pracovního poměru v Bulharsku je vhodné nechat si před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Bulharsku.

Institucí vydávající formuláře E 301 je v Bulharsku Národní Institut sociálního zabezpečení
National Social Security Institute, European Integration and International Agreements Directorate
Blvd. Alexander Stambiliiski 62–64
Sofia 1303
Bulgaria
telefon (informační linka): 926 16 49, 926 16 04 (z území Bulharska)
e-mail: Noi@nssi.bg
web: http://www.noi.bg/

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak jsou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře zůstávají nadále v platnosti. Více informací na Integrovaném portálu MPSV.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ alespoň 183 dnů v příslušném roce. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Bulharskou republikou platí od 2. 7. 1999 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění č. 203/1999Sb http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=203/1999

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny).

Více informací o metodě zápočtu:

Pro více informací ohledně zdanění příjmů ze zahraniční kontaktujte příslušný finanční úřad:

zpět na začátek

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář E303 (U2) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář E303 (U2)

Uchazeč o zaměstnání, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU, kde si hledá práci.

Transferované dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na příslušném českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z České republiky (termíny budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Bulharsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti. Příslušný úřad práce v Bulharsku postoupí potřebné formuláře Národnímu institutu sociálního zabezpečení.

Národní institut sociálního zabezpečení, Ředitelství Evropské integrace a mezinárodních dohod je v Bulharsku kompetentí institucí, která zajišťuje vyplácení dávek podpory v nezaměstnanosti.

National Social Security Institute, European Integration and International Agreements Directorate
Blvd. Alexander Stambiliiski 62–64
Sofia 1303
Bulgaria
telefon (informační linka): 926 16 49, 926 16 04 (z území Bulharska)
e-mail: Noi@nssi.bg
web: http://www.noi.bg/ – kontakty na regionální úřadovny NSSI

Uznávání pracovních kvalifikací

Uznávání kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované.

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Kontaktní osoby

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů.

Seznam regulovaných profesí, kontakty na národní koordinátory, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na:

National Center for Information and Documentation
52 A, G. M. Dimitrov Blvd.
1125 Sofia
tel.: +35 92 81 73 864
fax: +39 52 97 13 120
web: http://regprof.nacid.bg/

European Integration Division
Ministry of Education and Science
2A, Kniaz Dondukov
1000 Sofia
tel: +35 92 98 84 974
fax: +35 92 98 84 974
web: http://www.minedu.government.bg/

Problematikou uznávání kvalifikací v rámci EU se v České republice zabývá:

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání
U Lužického semináře 13
118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: 257 011 311

Více informací na webových stránkách Centra pro studium vysokého školství http://www.csvs.cz/.

Další důležité informace:

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Při turistické návštěvě je možné použít Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC).

Podrobnější informace o turistickém pobytu v Nizozemí najdete na stránkách Centra pro mezistátní úhrady http://www.cmu.cz/.

Každý kdo pracuje a/nebo dlouhodobě žije v Bulharsku si musí hradit zdravotní pojištění.

Řídícím orgánem systému zdravotního pojištění je Národní fond zdravotního pojištění http://www.nhif.bg/, který má oblastní zastoupení ve všech 28 regionech.

Občané mohou čerpat péči hrazenou ze zdravotního pojištění u lékařů a ve zdravotnických zařízeních (státních či soukromých), kteří mají uzavřenou smlouvu s NHIF.

V případě nemoci může pacient navštívit všeobecného lékaře, který jej případně pošle na vyšetření ke specialistovi. V tomto případě je vyšetření u specialisty bezplatné. Za návštěvu u všeobecného lékaře i specialisty (včetně zubního lékaře) a se však platí daň ve výši 1 % z minimální mzdy. V případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení se hradí pobytová taxa ve výši 2 % z minimální mzdy za každý den pobytu (hradí se vždy pouze prvních 10 dnů pobytu v nemocnici v kalendářním roce. Případná delší hospitalizace je bezplatná). Od pobytové taxy jsou osvobozeny těhotné ženy, nezaměstnaní, osoby mladší 18 let, osoby pobírající dávky sociální podpory, příslušníci armády, váleční veteráni a lékařští specialisté.

V Bulharsku je velké množství soukromých zdravotnických zařízení, které nemají uzavřenou smlouvu s NHIF. V tomto případě je každé vyšetření plně placeno, ať už je občan pojištěn či nikoliv.

 • Informační linka NHIF: 800 14 800

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost, jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání - pokud pracujete ve více než jednom členském státě (v těchto případech platí zásada určení státu, ke kterému máte trvalejší vazby)

Pokud v různých členských státech vykonáváte činnost jako zaměstnanec i jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), vztahují se na vás právní předpisy členského státu, v němž pracujete jako zaměstnanec. Obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení (http://www.cssz.cz/) a zažádejte o vystavení formuláře A1.

Tento formulář slouží k potvrzení odvodů sociálního pojištění, předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

V tomto případě se na Vás vztahují právní předpisy členského státu, v němž se nachází střed zájmu vaší činnosti. Pokud v různých členských státech vykonáváte činnost jako zaměstnanec i jako osoba samostatně výdělečně činná, vztahují se na vás právní předpisy členského státu, v němž pracujete jako zaměstnanec. Na úředníky státní správy se i nadále vztahují právní předpisy státu, jehož státní správa je zaměstnává, a to i v případě, že pracují jako zaměstnanci a/nebo osoby samostatně výdělečně činné.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59  Praha 3
tel.: +420 234 462 041
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem vždy kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu!

Jak najít zaměstnání a minimální mzda

Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spoluprací při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://ec.europa.eu/eures/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

EURES Bulharsko

Seznam EURES poradců v Bulharsku je k dispozici na portále http://ec.europa.eu/ v sekci EURES – najít EURES poradce.

Internet

Volná pracovní místa v Bulharsku jsou rovněž k dispozici na internetu.

Databáze všech volných pracovních míst registrovaných bulharskými veřejnými službami zaměstnanosti (Národní agentura pro zaměstnávání) lze nalézt na adrese http://www.az.government.bg/

Další zdroje informací o volných místech v Bulharsku:

Minimální mzda

Zaměstnancem se může stát osoba, která dosáhne 16 let věku.

Pracovní poměr je uzavírán na dobu určitou nebo neurčitou. Nejběžnější druhem pracovního poměru je poměr na tzv. plný úvazek. Zkušební doba nesmí být delší než 6 měsíců.

Pracovní poměr na dobu neurčitou lze ukončit písemnou výpovědí, která musí být doručena zaměstnanci/zaměstnavateli 30 dní před datem ukončení pracovního poměru. Na základě vzájemné domluvy může být výpovědní lhůta zkrácena na 7 dní.

Pracovní smlouva musí být písemná a obsahovat informace o místě výkonu práce, pozici, době trvání pracovního poměru, mzdě, dovolené a datu podpisu smlouvy. Do třech dnů od nástupu do zaměstnání musí zaměstnavatel odeslat oznámení o uzavření pracovní smlouvy na Národní úřad pro příjmy (NRA) http://www.nra.bg/. Pracovník musí od zaměstnavatele obdržet nejen písemnou smlouvu, ale i kopii oznámení o uzavření pracovního poměru pro NRA.

Minimální mzda k 1. 1. 2008 je 220 Leva (cca € 112,40).

http://www.git.mlsp.government.bg/ – Generální inspektorát práce

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba je 40 hodin týdně a 8 hodin denně.

Pracovník v Bulharsku má nárok na minimálně 20 dnů placené dovolené ročně.

Dovolená musí být čerpána v témže kalendářním roce. Se svolením zaměstnavatele je možné převézt část nebo celou dovolenou do příštího kalendářního roku za předpokladu, že tato dovolená bude vyčerpána do 30. června roku.

Státní svátky:

 • 1. leden – Nový rok
 • 3. březen  – Státní svátek – Osvobození Bulharska z osmanské nadvlády (1878) 
 • Velký pátek, Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí
 • 1. květen – Svátek práce
 • 6. květen – Den. Sv. Jiří (Gergyovden) a Den chrabrosti a bulharské armády
 • 24. květen – Den Sv. Cyrila a Metoděje a Den slovanské kultury a vzdělávání
 • 6. září – Den sjednocení Východní Rumelie s Bulharským knížectvím (1885)
 • 22. září – Den nezávislosti 
 • 1. listopad – Den národních buditelů 
 • 24., 25., 26. prosinec – Vánoční svátky

Sídla velvyslanectví a další zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky v Bulharské republice
Blvd. Janko Sakazov Nr. 9
Sofia 1504
telefon:  +359 29 46 11 10, +359 29 46 11 11, pohotovostní telefon pro případ nouze: +359 888 39 80 45
fax:  +35 92 94 61 800
e-mail: sofia@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/sofia
 
Velvyslanectví Bulharské republiky v České republice
Krakovská 6
110 00  Praha 1
telefon:  +420 222 211 258, +420 222 211 260, +420 222 210 230
fax:  +420 222 211 728
e-mail: bulvelv@mbox.vol.cz

Další zdroje informací

Otevírací doba:

 • Úřady: Pondělí – Pátek: 09:00 – 18.00
 • Banky: Pondělí – Pátek: 09:00 – 16:30
 • Obchody: Pondělí – Pátek: 09:00 – 19:00
 • Obchody s potravinami/supermarkety: Pondělí – Sobota 7:30 – 20:00, Neděle 7:30 – 16:00

Důležitá telefonní čísla:

 • Předvolba Bulharska pro mezinárodní volání: +359
 • Záchranná služba: 150
 • Hasiči: 160
 • Policie: 166
 • Dopravní policie (dopravní nehody): +359 2/ 982 72 823, 866 50 60
 • Silniční pomoc: 146
 • Informace o telefonních číslech: 144 (organizace a firmy), 145 (domácnosti)

Důležité internetové stránky:

Informace o zaměstnávání bulharských pracovníků v ČR

Vláda ČR svým usnesením č. 1345 ze dne 30. 11. 2006 stanovila, že Česká republika nebude uplatňovat přechodná období na volný pohyb pracovníků z Bulharska. Občané Bulharské republiky tedy nepotřebují pro výkon práce na území ČR pracovní povolení. Zaměstnavatel má pouze povinnost informovat příslušný úřad práce, že zaměstnává občana EU/EHP.

Šíření volných míst prostřednictvím služby EURES je možné pouze po nahlášení volných míst na příslušný úřad práce.

Zaměstnavatel je povinen hlásit volná místa úřadu práce na základě Zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Bulharská Národní agentura pro zaměstnávání vytvořila šablony (ke stažení níže), které zaměstnavatel z EU ve zvoleném jazyce vyplní a zašle prostřednictvím místního EURES poradce do Bulharska.

Vyplněný formulář(e) zaměstnavatel zašle na emailovou adresu eures@aa.mpsv.cz

Nabídky budou předány poradcům do Bulharska a ti je zpracují.

Volná místa budou poté uveřejněna na místních úřadech práce v Bulharsku (Local Labour Office Directorates).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek