Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Velká Británie

13. 4. 2012 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na britském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami ve Velké Británii

Úvodní informace

 • Oficiální název: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • Užívaný název: Velká Británie
 • Rozloha: 243 799 km²
 • Státní zřízení: konstituční monarchie
 • Počet obyvatel: 60 587 000 (30. 6. 2006)
 • Hustota obyvatel: 248 obyv./km²
 • Hlavní město: Londýn (7,07 mil. obyvatel)
 • Velká města: Birmingham (1,02 mil.), Leeds (727 tis.), Glasgow (616 tis.), Sheffield (530 tis.)
 • Admin. členění: 4 země (Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko), 54 hrabství, 12 krajů (Skotsko), 26 okresů (Severní Irsko)
 • Úřední jazyk: angličtina a velština (v některých oblastech Skotska se užívá i gaelština, není však úředním jazykem)
 • Měna: 1 libra sterlingů (GBP) = 100 pencí
 • Kurzy: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp
 • Národn. složení: Angličané (83,5 %), Skotové (8,5 %), Velšané (5 %), Irové (3 %), v Británii žijí početné menšiny Poláků, Indů, Pákistánců, Bangladéšanů a Číňanů.
 • Náboženství: křesťané (71,6 %), muslimové (2,7 %), hinduisté (1 %)
 • Časový posun: –1 hodina vůči ČR
 • Tel. předvolba: +44
 • Tel. čísla: 999 – pohotovost (policie, hasiči, záchranná služba)

Tel. čísla lze najít na http://www.yell.com/ (obdoba českých Zlatých stránek). Isle of Man a Channel Islands (Alderney, Guernsey, Herm, Jersey, Sark) patří mezi britské dependence. Nejsou součástí Velké Británie ani Evropské unie!

Každý zájemce o zaměstnání ve Velké Británii má právo ve Spojeném království pracovat legálně. To současně znamená povinnost platit daně a pojištění (National Insurance, NI - zahrnuje sociální i zdravotní pojištění). Pokud platíte ve Velké Británii pojištění, budete moci získat nárok na příspěvkové dávky, resp. nebude dotčeno vaše právo na vyplácení penze. Právo na práci v Británii ale nemusí nutně opravňovat pracovníka k získání britských sociálních dávek.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

zpět na začátek

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují ve Velké Británii pracovní povolení.

Povinná registrace

Povinná registrace pracovníků z "nových" členských zemí (A8), včetně občanů ČR, byla zrušena k 30. 4. 2011.

Povolení k pobytu

Právo žít ve Velké Británii má po 1. květnu 2004 každý občan České republiky, který:

 • v Británii pracuje
 • tam nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se uživil, aniž by pobíral dávky sociální pomoci.

Pokud máte právo pobývat a žít ve Velké Británii, nepotřebujete žádné povolení k pobytu ani registraci na policii.

Rodinní příslušníci (manžel/manželka a nezaopatřené děti) mají stejné právo žít a pracovat v Británii za předpokladu, že jsou také občany některého ze členských států EU, v tomto případě nejpravděpodobněji České republiky. Pokud nejsou občany některého ze států Evropského hospodářského prostoru, musí mít povolení pro rodinu (tzv. family permit). Toto povolení musí získat před odjezdem do Británie. Pokud se budou snažit o vstup na území Velké Británie bez povolení pro rodinu, může se stát, že jim nebude vstup povolen.

Lidé, kteří mají plná práva svobodného pohybu v rámci Evropské unie, mohou získat registraci k pobytu potvrzující tato práva. O registraci můžete požádat na formuláři EEA1.

Plné právo pohybu mají tyto osoby:

 • občané Malty nebo Kypru, kteří pracují ve Velké Británii,
 • občané jiného přistupujícího státu, kteří pracovali ve Velké Británii legálně a nepřetržitě po dobu 12 měsíců,
 • osoby samostatně výdělečně činné nebo
 • studenti řádného denního studia ve Velké Británii nebo soběstačné osoby ve starobním důchodu, které žijí ve Velké Británii.

Podání žádosti o povolení k pobytu:

Formuláře žádosti lze obdržet na oddělení formulářů žádostí (Application Forms Unit).

Formulář EEA1 – pro občany ČR – možno žádat po 12 odpracovaných měsících v UK.

Telefon: 00 44 (0) 870 2410645
Textová telefonní služba: 00 44 (0) 800 3898289
web: http://www.ind.homeoffice.gov.uk/

Na formuláři žádosti je vysvětleno, jakým způsobem můžete potvrdit svůj statut ve Velké Británii.

zpět na začátek

Sociální pojištění a daně – formulář E301

Všichni občané, kteří pracují nebo si hledají práci ve Velké Británii, musí mít  tzv. NI number (= National Insurance Number). Toto číslo se používá pro účely správné evidence veškerých příspěvků do fondu státního pojištění. Více informací naleznete na

Zaměstnavatel může v této záležitosti pomoci, ale za zažádání o NI number je zodpovědný zaměstnanec.

Dávky financované z daní a odvozené od příjmu (sociální příplatek, podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení, příplatek na místní daň a penzijní bonus) mohou v současnosti pobírat pouze lidé s trvalým pobytem v Británii. Podmínka trvalého pobytu je pojistkou proti tzv. „sociální turistice“, aby lidé přijíždějící do Británie neměli hned přístup k dávkám financovaným z daní a odvozeným od příjmu.

Pokud občan některého z nových států EU po 1. květnu přijede do Británie a začne pracovat, může v závislosti na konkrétních okolnostech získat po dobu zaměstnání přístup k následujícím dávkám:

 • daňový odpočet na dítě,
 • příspěvek na dítě,
 • daňové zvýhodnění pro pracující rodiny,
 • příspěvek na bydlení,
 • příplatek na místní daň,
 • penzijní bonus,
 • pomoc lidem bez domova

Informace o podpoře v nezaměstnanosti v Británii (Jobseeker`s Allowance) - http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Employedorlookingforwork/DG_10018757

Další informace o nároku na sociální výhody lze nalézt na webových stránkách Department for Work and Pensions, tj. na http://www.dwp.gov.uk/

Příspěvek na dítě – Child benefit:

 • neodvíjí se od příjmu
 • poskytuje se na dítě do 16 let, nebo do 19 let, pokud se jedná studenta denního studia

Výše příspěvku:

 • pro starší (nebo jediné) dítě: £20,3 týdně
 • pro další dítě (děti): £13,4 týdně

Více informací: http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/ChildBenefitandChildTrustFund/Childbenefits/index.htm

Child Trust Fund (CTF)
CTF je dlouhodobý spořící účet pro dítě narozené mezi 1. 9. 2002 a 2. 1. 2011.

Kdy máte nárok:

 • vaše dítě se narodilo ve výše uvedeném období
 • dostávali jste na dítě Child Benefit alespoň 1 den před 4. 1. 2011
 • vaše dítě žije v Británii

Pro dítě obdržíte voucher, který použijete k otevření účtu na jméno vašeho dítěte. Voucher bude mít hodnotu 50£ nebo 250£ podle toho, jak je staré a kdy jste o CTF požádali. Peníze na tomto účtu patří dítěti, ale nemohou být vybrány před dovršením 18 let dítěte. Rodiče, rodina nebo přátelé mohou na tento účet vkládat další peníze až do výše 1200£ ročně.

Více informací: http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/ChildBenefitandChildTrustFund/ChildTrustFund/AnintroductiontotheChildTrustFund/DG_193690

Mateřská dovolená

V Británii trvá 52 týdnů. Po dobu 39 týdnů po porodu náleží matkám mzda. Tato mzda se v prvních 6 týdnech počítá ve výši 90 % jejich průměrného týdenního výdělku. Po zbývajících 33 týdnů je jim vyplácena částka 128,73 £ týdně (platí od 3. 4. 2011)

Informace o Statutory Maternity Pay - http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectingorbringingupchildren/DG_10018741

Informace o Maternity Allowances (pokud nedosáhnete na Statutory Maternity Pay) -
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectingorbringingupchildren/DG_10018869

Komplexní informace naleznete na stránkách britského DWP (Department for Work and Pensions): http://www.dwp.gov.uk/directgov/

Formulář E301 (U1)

Po ukončení pracovního poměru ve Velké Británii je užitečné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E301 (U1), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

Více informací na našem portálu EURES: http://portal.mpsv.cz/eures/e301.

Na internetové stránce http://www.hmrc.gov.uk/forms/2005/ca3916.pdf naleznete ke stažení formulář žádosti (CA3916) o dodání vyplněného formuláře E301. Stejná žádost slouží i pro vystavení formuláře E104, který dokládá dobu zdravotního pojištění (na žádosti stačí zaškrtnout oba formuláře). S vyplněnou žádostí CA3916 je vhodné zaslat kopie výplatních pásek a/nebo „zápočtového listu“ P45 či P60. Pokud jste P60 ani P45 od svého zaměstnavatele neobdrželi, je nutné to uvést! Nezapomínejte do žádosti vyznačit, o jaké formuláře žádáte a způsob ukončení pracovního poměru (reason for leaving).

Registrujete-li se po svém návratu do ČR na úřadu práce, musíte předložit formulář E301 z Británie pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. Jestliže jste si o něj dosud nepožádali, úřad práce o něj zažádá britskou instituci za vás.

Kontaktní instituce vydávající formulář E301 ve Velké Británii

Her Majesty`s Revenue & Customs (HMRC)
National Insurance Contributions Office
International Caseworker
Room BP1301/BP1302
Benton Park View
Newcastle-upon-Tyne
NE98 1ZZ
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 191 203 7010
Fax: +44 (0) 191 225 7800
e-mail: non-residents@inlandrevenue.gov.uk
web: http://www.inlandrevenue.gov.uk/

Help line:
Z Velké Británie
Tel: 0845 9154811
Fax: 0845 9157800

Severní Irsko
Department for Social Development
Overseas Benefits Unit
Block 2
Castle Buildings
Belfast BT4 3SP
Northern Ireland, UK

Gibraltar
Department of Social Security
Unemployment Benefit Unit
14 Governor´s Parade
Gibraltar
Tel: +350 200 7221
kiki.hernandez@gibraltar.gov.gi

E303
stránky JobcentrePlus – britských úřadů práce – http://www.jobcentreplus.co.uk/

Srážky:

Obecně, všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou starší 16 let musí platit daň a příspěvek do fondu státního pojištění, jestliže jejich příjem ve Velké Británii dosáhne určité výše. Tento odvod zajišťuje zaměstnavatel. Zaměstnavatelé obvykle strhávají příslušnou částku z platu.

Z hrubého platu Vám budou odvedeny následující srážky:

Sociální a zdravotní pojištění:

Pokud jste zaměstnaní, platíte Class 1 National Insurance contributions (2011/2012):

 • 12 % z hrubé mzdy odvádí ten, kdo si vydělá týdně 139 – 817 £.
 • Ten, kdo si vydělá více než 817 £ týdně, bude odvádět z každé libry, která tuto částku překročí, 2 %.

Více informací o National Insurance:

Daň z příjmu pro rok 2011/2012

 • 20 % z příjmu 0 – 35 000 £/r
 • 40 % z příjmu od 35 001 £/r – 150 000£/r
 • 50 % z příjmu nad 150 000 £/r

O dani z příjmu:

Personal allowance – základní odpočitatelná položka (nezdanitelné minimum) pro fiskální rok 2010/2011 (do příjmu 100 000£/r): 6 475 £

Další informace: http://www.hmrc.gov.uk/incometax/personal-allow.htm

Další odpočty (2011/2012)

 • Personal allowance for people aged 65 – 74: 9 940 £   (do příjmu 24 000£/r)
 • Personal allowance for people aged 75 and over: 10 090 £  (do příjmu 24 000£/r)

Daňový rok 2010/2011 trvá do 5. dubna 2012.

Více informací o daních v Británii naleznete např. na http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/index.htm

Vrácení přeplatku daně z příjmu (Income Tax):

Před odjezdem domů lze požádat o vrácení daní prostřednictvím formuláře P85 (s).

Informace a formulář ke stažení: http://www.hmrc.gov.uk/cnr/p85_p85s.htm.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Velkou Británií platí od roku 1992 Bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění (Z.č.89/1992).

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda vynětí.

Metoda vynětí

Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v ČR ze všech svých příjmů (tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních  příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň u příjmů ze zdroje pouze v ČR. Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Pro více informací můžete kontaktovat důvěrnou linku britského daňového úřadu (Inland Revenue) na telefonním čísle +44 (0) 845 608 6000 nebo na Internetu http://www.hmrc.gov.uk/. Inland Revenue poskytuje poradenství v otázkách daní, příspěvků do fondu státního pojištění, minimální oficiální mzdy, daňových odpočtů a dětských přídavků.

zpět na začátek

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303)

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Velké Británie, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (bude upřesněno přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Velké Británii a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění  (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

U britské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Velké Británie. Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat  pobočku vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.cmu.cz/  – Centrum mezistátních úhrad.

Uznávání pracovních kvalifikací

Před odjezdem do Velké Británie je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve Velké Británii regulované.

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání v Británii regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. Více informací o regulovaném povolání ve Velké Británii lze nalézt na internetové stránce Europe Open for Professions (http://www.europeopen.org.uk/).

Kontaktní osoby

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností.

Národní koordinátor ve Velké Británii:

Mrs Carol Rowlands
Department for Education and Employment
Room E3b
Moorfoot
Sheffield
S1 4PQ
Tel:   00 44 (0) 114 2594151
Fax:  00 44 (0) 114 2594475
E-mail: carol.rowlands@dfes.gsi.gov.uk

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost ve Velké Británii regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Pro porovnání akademických kvalifikací se obraťte na britské Informační středisko pro uznávání kvalifikací National Recognition Information Centre (NARIC – http://naric.org.uk/). Zájemce by si však měl být vědom toho, že britské vzdělávací instituce, zaměstnavatelé a profesní sdružení rozhodují o přijatelnosti kvalifikací samostatně.

Ve Velké Británii jsou následující profese podmíněny získáním britského dokladu o kvalifikaci: právníci, učitelé na státních školách, úředníci pro oblast obchodního loďstva, instruktoři autoškol, optici a pracovníci ve státem regulovaných zdravotnických profesích jako fyzioterapie a pedikúra.

V ostatních případech mohou zájemci zažádat o práci běžným způsobem. Jak a zda kvalifikace odpovídá a zapadá do britského systému je možné ověřit na stránkách National Reference Point (http://www.uknrp.org.uk/).

zpět na začátek

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí v jiném členském státě, máte v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce, závisí na posouzení vaší zahraniční  pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Evropská karta zdravotního pojištění – European Health Insurance Card (EHIC)

Vystavení karty

Nejrychlejší cestou k získání Evropské karty zdravotního pojištění (EHIC) ve Velké Británii je žádost online. Karta vám přijde poštou do 7 dnů.

Žádost zdarma na https://www.ehic.org.uk/Internet/home.do

Můžete si ji rovněž objednat telefonicky na čísle 0845 606 2030 nebo vyplněním a zasláním žádosti, která bývá k dispozici na jednotlivých pobočkách Royal Mail (pošty). Můžete požádat o kartu nejen pro sebe, ale i pro rodinné příslušníky (manžel/ka a nezaopatřené děti do 19 let věku).

Vždy je nutné uvést jméno a příjmení osoby, pro niž EHIC žádáte, její datum narození a číslo pojištění (National Insurance number nebo NHS number, příp. CHI ve Skotsku či Health and Care number v Severním Irsku).

Platnost karty

Karta zdravotního pojištění platí 5 let od jejího vydání. O novou kartu však můžete požádat již 6 měsíců před uplynutím doby platnosti vaší stávající karty EHIC. Nejjednodušší cestou, jak získat novou kartu, je zavolat na telefonní číslo 0845 606 2030 nebo si ji objednat online. Vyřízení žádosti zaslané poštou trvá déle.

Výměna poškozené nebo ztracené karty

Pokud potřebujete vyměnit poškozenou, ztracenou nebo ukradenou kartu, využijte tel. číslo 0845 606 2030.

Jestliže jste o svoji kartu přišli při pobytu v zahraničí, můžete požádat o vystavení dočasného potvrzení (Provisional Replacement Certificate), které vám v zemích EU/EHP zajistí stejnou zdravotní péči jako EHIC.

Pro vystavení dočasného potvrzení volejte do Británie tel. č. 0044 191 218 1999 (pouze po – pá 8:00 – 17:00).

Aby vám mohl být Provisional Replacement Certificate vystaven, udáte vaše jméno a příjmení, adresu, datum narození a číslo pojištění (National Insurance number, příp. NHS number, CHI number nebo Health and Care number).

Pozn.:

Platí pouze pro občany států EU/EHP a Švýcarska, kteří žijí na území Velké Británie mimo ostrov Man a Channel Islands. Nejste-li občan státu EU/EHP nebo Švýcarska, musíte o EHIC požádat jedině poštou a prokázat, že na kartu máte skutečně nárok. Karta není dokladem totožnosti (proof of identity).

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR,  můžete požádat o formulář E106 Vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník  pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví Vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud Vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/.

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost, jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel.: +420 234 462 041
e-mail: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

zpět na začátek

Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://europa.eu.int/eures/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

EURES Velká Británie

Seznam EURES poradců ve Velké Británii je k dispozici na internetové adrese http://ec.europa.eu/eures/ v sekci EURES – vyhledat poradce EURES. Dříve než žadatel kontaktuje EURES poradce v Británii, měl by svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice.

Veřejné služby zaměstnanosti

Informace o pracovních příležitostech najdete na stránkách Job Centre Plus (http://www.jobcentreplus.gov.uk/) . Tato agentura je součástí britského ministerstva práce a důchodů a vykonává funkci Veřejných služeb zaměstnanosti Velké Británie.

Privátní personální agentury

Pracovní agentury ve Velké Británii nesmějí vyžadovat poplatky za zprostředkování (zajištění) práce nebo za registraci.

Soukromé zprostředkovatelské agentury patří k důležitým zdrojům nabídky volných pracovních míst. Ve „Zlatých stránkách“ (Yellow pages – http://www.yell.com/) lze jejich seznam a kontakty na ně nalézt v sekci „Employment agencies“ nebo „Personnel consultants“. Některé z těchto agentur, které se zabývají i náborem pracovních sil ze zahraničí, se organizují v REC (Recruitment Employment Confederation), profesním sdružení personálních agentur, které mohou napomoci při vyhledání vhodné zprostředkovatelské agentury. Pokud zájemce při kontaktu s REC předem definuje okruh profesí, v nichž se uchází o zaměstnání, je REC schopno poskytnout seznam doporučených státem licencovaných agentur.

Kontaktní adresa REC:

REC
36 – 38 Mortimer Street
London
W1N 7RB
tel: 00 44 (0) 207 462 3260
fax: 00 44 (0) 207 255 2878
email: info@rec.uk.com
web: http://www.rec.uk.com/

Volná pracovní místa na Internetu

Existuje mnoho internetových databází, nabízejících zaměstnání ve Velké Británii. Následující seznam kontaktů vychází z informací a doporučení britských veřejných služeb zaměstnanosti.

Sezónní práce

Informace a kariérní poradenství

Evropský portál pracovní mobility EURES http://www.eures.europa.eu/, konkrétně: http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=cs&acro=job&catId=7576&parentId=52  

Pracovní příležitosti – Letní olympijské hry v Londýně, 2012
LOCOG jobs (London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games)

Nabídky zaměstnání:

Denní tisk

Všechny významné britské listy jako The Guardian, The Times, The Independent, The Telegraph a The Financial Times pravidelně otiskují nabídku volných pracovních míst. Tyto pozice jsou zpravidla ve specializovanějších profesích typu vzdělávání, obchod, právo nebo sociální práce.

Tyto inzeráty lze nalézt i na internetových mutacích zmíněných deníků:

Existuje množství specializovaných tiskovin, časopisů a žurnálů, vhodné tituly doporučí zájemci v každé větší britské prodejně tiskovin. Jejich vydavatelé často na požádání zašlou číslo zdarma a po zvážení si zájemce takový časopis může objednat. Specializované publikace lze zpravidla sehnat i ve větších knihovnách.

Hospodářské komory

Hospodářské komory ve Velké Británii jsou velmi užitečným zdrojem informací o jednotlivých firmách.

Pro více informací kontaktujte Britskou obchodní komoru:

The British Chambers of Commerce London Office
1st Floor
65 Petty France
St James Park
London
SW1H 9EU
Tel: +44 (0) 20 7654 5800
Fax: +44 (0) 20 7654 5819
E-mail: info@britishchambers.org.uk
http://www.chamberonline.co.uk/

Sezónní práce

Sezónní práce ve Velké Británii jsou v nabídce zejména v letních měsících a jedná se nejčastěji o práce v hotelích, továrnách, na zemědělských farmách, zábavních střediscích a podobně. Informace o sezónních pracích v Británii lze nalézt především ve specializovaných publikacích, které jsou k sehnání v každém knihkupectví nebo v knihovně.

Pro více informací o možnostech obdržení takové publikace doporučujeme obrátit se na adresu:

Vacation Work publications
9 Park End Street
Oxford
OX1 1HJ
Tel:  +44 (0) 18 6524 1978
web: http://www.crimsonpublishing.co.uk/imprint/vacation-work

Doporučujeme rovněž navštívit Evropský portál pro mladé http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm, kde lze rovněž nalézt informace o prázdninových brigádách.

Dobrovolná práce

Pro více informací ohledně dobrovolné práce ve Velké Británii kontaktujte:

The International Voluntary Service
Old Hall
East Bergholt
Colchester
CO7 6TQ
Tel:  +44 (0) 1206 298215
Fax:  +44 (0) 1206 299043
web: http://www.ivs-gb.org.uk/

Spekulativní žádosti o zaměstnání

Zájemci o zaměstnání v Británii mohou zkusit zaslat spekulativní žádost o zaměstnání společnosti, u níž mají zájem sehnat zaměstnání. Předtím, než zašlete svůj životopis, kontaktujte personální oddělení Vámi zvolené firmy. Cílem je, abyste dali najevo svou iniciativu a abyste zjistili, o jakého pracovníka by mohla mít firma zájem. Životopis (CV – Curriculum Vitae) by měl být vytištěn na počítači a měl by jej uvádět motivační dopis. Někteří zaměstnavatelé předem upozorňují, že vyžadují jeho ručně psanou formu. Fotografii není nutné přikládat. Spekulativní žádosti o zaměstnání se zpravidla zasílají velkým zaměstnavatelům nebo organizacím, působícím na britském území.

Doporučovaný vzor životopisu v angličtině (nebo v jiných jazycích) lze nalézt na webové adrese http://www.europass.cz/ nebo http://europass.cedefop.europa.eu/ nebo na http://portal.mpsv.cz/eures/ .

zpět na začátek

Minimální mzda a týdenní pracovní doba, pracovní právo a státní svátky

Minimální mzda

Minimální mzda ve Velké Británii má od 1. října 2011 tyto tři sazby:

 • pro pracovníky do 18 let – 3,68 £/hodina
 • pro pracovníky ve věku 18 – 20 let – 4,98 £/hodina 
 • pro pracovníky od 21 let – 6,08 £/hodina

Více informací lze získat na National Minimum Helpline, tel.: 0845 6500 207, http://www.nmwadvice.co.uk/.   

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Regulace týkající se pracovní doby pokrývá práva pracovníků a povinnosti zaměstnavatelů pokud jde o podmínky pracovní doby – maximální počet pracovních hodin, dovolená, doby odpočinku apod. Existuje však zde určitá flexibilita, která se může vyskytovat od zaměstnavatele k zaměstnavateli. Obecně většina zaměstnanců může očekávat 37,5 – 40hodinovou týdenní pracovní dobu. V současné době mají zaměstnanci nárok na 28 dnů dovolené za rok (5,6násobek pracovního týdne), pokud pracují 5 dní v týdnu. Pokud pracují na zkrácený úvazek, mají nárok na 5,6násobek jejich pracovního týdne. Do dovolené  může zaměstnavatel započítat i bank holidays a public holidays. V případě ukončení zaměstnání je nevyčerpaná dovolená proplacena. 

Maximální pracovní doba, kterou může zaměstnavatel vyžadovat je 48 hodin týdně. Je však častou praxí, že zaměstnanci mají možnost se tohoto práva písemně „zřeknout“ a mohou pracovat i déle než stanovenou dobu. Souhlas s delší pracovní dobou (s přesčasy) musí být písemný a podepsaný zaměstnancem. Místo placených přesčasů může zaměstnavatel nabídnout i náhradní volno (time off in lieu – TOIL). Záleží na domluvě mezi pracovníkem a zaměstnavatelem. Pracuje-li zaměstnanec déle než 6 hodin denně, náleží mu přestávka minimálně 20 minut.

Pracovní právo

Info o pracovním právu např. – http://www.direct.gov.uk/en/Employment/index.htm

Pracovní právo v Británii je regulováno množstvím různých právních předpisů. Před uzavřením pracovního poměru byste se měli přesvědčit, jestli se na vaši oblast/pracovní obor nevztahuje kolektivní smlouva – pak by měly být pracovněprávní vztahy vyřizovány v souladu s ní.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouvu mají všichni zaměstnanci. Smlouva nemusí být obsažena pouze v jednom dokumentu, ale často se skládá z více jednotlivých ujednání, z nichž některá mohou být uzavřena písemně, jiná ústně. Zaměstnavatel je však povinen vystavit zaměstnanci písemné potvrzení, kde jsou stanoveny základní podmínky pracovního poměru. Toto potvrzení musí být zaměstnanci vydáno do 2 měsíců od nástupu do zaměstnání. Nevytváří samotnou pracovní smlouvu, ale je důkazem toho, na čem se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli.

Horní hranice délky zkušební doby není stanovena. Obvykle se zkušební doba sjednává na 3 – 6 měsíců.

Pracovní smlouva by měla obsahovat i ustanovení o délce výpovědní doby (ze strany zaměstnance i zaměstnavatele).

Minimální výpovědní doba záleží na délce trvání zaměstnání. Čím více let pro zaměstnavatele odpracujete, tím více týdnů výpovědní doba trvá. Pokud jste byli u firmy zaměstnáni méně než 2 roky, činí minimální délka výpovědní doby 1 týden. V případě, že jste zaměstnancem déle než 2 roky, je výpovědní doba stanovena na 2 týdny. Za každý další odpracovaný rok se minimální délka výpovědní doby prodlužuje o 1 týden až na 12 týdnů (jestliže jste odpracovali u zaměstnavatele 12 let).

Pokud pro zaměstnavatele pracujete méně než 1 rok, nemusí vám zaměstnavatel uvést konkrétní důvod výpovědi. Neznamená to však, že by vás zaměstnavatel mohl propustit na základě jakékoli diskriminace.

V případě, že u zaměstnavatele pracujete déle než rok, musí mít zaměstnavatel k vašemu propuštění závažný důvod, který je přiměřený dané situaci – např. nedostatečná kvalifikace, nedostatek schopností zaměstnance, nevhodné chování, porušení povinností, nadbytečnost, nařízení stanovené zákonem atd.

Pokud pracovní poměr ukončuje zaměstnanec, nemusí uvádět žádné důvody. Musí ale dodržet minimální výpovědní dobu – 1 týden (není-li ve smlouvě uvedeno jinak) a další náležitosti vyplývající ze smlouvy.

PRACOVNÍ AGENTURY v Británii nesmějí vyžadovat jakékoli poplatky za zprostředkování (zajištění) práce nebo za registraci!

Speciální práva pro pracovníky agentur

(zdroj: Trades Union Congress – TUC)

Žádné poplatky

Pracovní agentura po vás nesmí vyžadovat poplatek za to, že vám našla práci, nebo za to, že vás zapsala do svého seznamu/registrovala.

Pracovní agentura po vás nesmí vyžadovat, abyste si jako podmínku pro využití jejich služby koupili další výrobky anebo služby, jako např. napsání životopisu, školení, ochranné pomůcky apod.

Písemné prohlášení o smluvních podmínkách (statement of terms and conditions)

Jakmile se zapíšete u jakékoliv agentury, musíte před začátkem práce dostat písemné prohlášení o smluvních podmínkách. Toto se vyžaduje bez ohledu na to, jestli vám agentura hledá dočasné či trvalé zaměstnání. Jakmile jsou podmínky odsouhlasené a písemně potvrzené, nesmí dojít k jejich změně bez vašeho souhlasu. Všechny odsouhlasené změny musí být písemně potvrzeny do pěti dní.

Pokud vám agentura hledá dočasné zaměstnání, písemná smlouva musí zahrnovat:

 • zda jste vedený jako zaměstnanec agentury anebo pracovník, který se smluvně zavázal dodat určitou službu (’contracted for services’). Obvykle budete vedený jako pracovník.
 • musí specifikovat, že dostanete zaplaceno za všechnu vykonanou práci
 • jakou výpovědní lhůtu musíte dát a na jakou máte nárok při ukončení smlouvy
 • mzdu, kterou budete dostávat, anebo nejnižší minimální mzdu o které vaše agentura odůvodněně předpokládá, že vám může zajistit. Musí to být nejméně ve výši národní minimální hodinové mzdy
 • zda budete dostávat mzdu týdně či měsíčně
 • na kolik placené dovolené máte nárok. Na většinu pracovníků agentur se vztahují pravidla o pracovní době (Working Time Regulations) a mají nárok na nejméně čtyři týdny placené dovolené za rok.

Zdraví a bezpečnost

Agentury mají povinnost zjistit všechna zdravotní a bezpečnostní rizika, o kterých najímající ví, a udělat vše pro to, aby těmto rizikům zabránily anebo je omezily. Agentury musí zkontrolovat, že najímající provedl úplné vyhodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik, a předtím, než vás do organizace umístí, musí mít jistotu, že o dané situaci víte.

Vyplácení mzdy

Agentura nesmí zadržet váš plat jenom proto, že nedostala zaplaceno od společnosti nebo organizace, kde jste pracovali, anebo proto, že nemůžete předložit podepsaný záznam odpracovaných hodin. Pokud společnost, kde pracujete, odmítne podepsat tento záznam, vaše agentura je zodpovědná za to, aby zjistila kolik hodin jste ve skutečnosti odpracovali. Za tyto hodiny musíte dostat zaplaceno.

Prosazování vašich práv

Domoci se svých práv z pozice zaměstnance není lehké. Můžete se obrátit na odbory, jste-li jejich členem, nebo na poradenské instituce, jako je například Citizens Advice Bureau (CAB) – viz níže.

Problémy v zaměstnání – komplexní informace na http://www.direct.gov.uk/en/Employment/ResolvingWorkplaceDisputes/index.htm.

Pomoc a informace

Existuje řada organizací poskytujících zdarma rady a pomoc. Jsou to vládní úřady zabezpečující určitá práva nebo nezávislé instituce, které vám mohou poskytnout cenné informace.

Zaměstnanecké tribunály (Employment Tribunals)

Employment Tribunals jsou speciální soudy, které se zabývají zaměstnaneckými problémy a spory. Jsou o něco méně formální než ostatní soudy. Někdy se případem zabývají právníci, ale v jednodušších případech mohou zaměstnanci použít úředníka odborové organizace nebo někoho z poradenské instituce anebo sami prezentují svůj vlastní případ.

Pokud se domníváte, že máte případ, který byste chtěli vzít k soudu, spojte se se svojí odborovou organizací. Pokud nejste členem, vyhledejte odbornou radu, jak postupovat.

Většina stížností musí být podána do 3 měsíců od události. U případů, které se zabývají odškodněním pří výpovědi z důvodu nadbytečnosti, je tato lhůta 6 měsíců.

Více informací na http://www.direct.gov.uk/en/Employment/ResolvingWorkplaceDisputes/Employmenttribunals/index.htm

Nebo přímo na http://www.employmenttribunals.gov.uk/

Jak vznést podnět/stížnost k tribunálu – http://www.direct.gov.uk/en/Diol1/DoItOnline/DG_4017934

Employment Tribunal Service Enquiry Line (Informační linka zaměstnaneckého tribunálu)

Informace o způsobu podání žádosti a o tom, jak probíhá soudní proces u tohoto tribunálu.
Tel: 08457 959 775

Citizens Advice Bureau (CAB)

Kanceláře této poradenské služby najdete ve všech větších městech. Citizens Advice Bureau poskytuje bezplatné, důvěrné, nestranné a nezávislé poradenství. Tyto kanceláře pomáhají vyřešit ročně skoro šest miliónů případů, jako jsou například problémy s dluhy a spotřebitelské záležitosti, sociální dávky, ubytování, právní problémy, zaměstnanecké a imigrační problémy. Poradci CAB vám můžou pomoct s vyplňováním formulářů, s psaním dopisů, vyjednávat s věřiteli a zastupováním klientů u soudu nebo tribunálu.

Vaši nejbližší kancelář CAB můžete najít na internetových stránkách http://www.nacab.org.uk/

Více na  http://www.citizensadvice.org.uk/

Employment Agency Standards Inspectorate

Pokud pracujete pro agenturu, která s k vám nechová dobře a myslíte si, že porušuje zákon, můžete to oznámit vládní službě, která reguluje činnost agentur práce.

Více na  http://www.bis.gov.uk/policies/employment-matters/eas

Přehled služeb

Legislativa upravující činnost pracovních agentur a další informace

Recruitment and Employment Confederation (REC)

Některé solidnější agentury jsou členy konfederace REC, která stanovuje normy povinné pro své členy – pracovní a personální agentury. Jestliže je vaše agentura členem REC, můžete si konfederaci stěžovat,  pokud se domníváte, že agentura porušuje vaše práva.

Více o REC

Pracujete přes agenturu? Zde najdete přehled vašich práv - http://www.direct.gov.uk/en/employment/understandingyourworkstatus/agencyworkersandemploymentagencies/dg_173252

Health and Safety Executive (HSE)

HSE poskytuje rady a informace o zdravotních a bezpečnostních problémech a bezpečnosti práce.

Více o HSE

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS)

ACAS je veřejný orgán, který prosazuje dobré vztahy na pracovištích. Pomocná linka ACAS odpovídá na otázky, které se týkají zaměstnání, a poskytuje všeobecné rady o pracovních právech zaměstnancům i zaměstnavatelům.

Více informací – http://www.acas.org.uk/

Pracovněprávní vztahy od A do Z – http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1390

Equality and Human Rights Commission (EHRC)

Pokud se domníváte, že váš problém v práci obsahuje diskriminační prvek, může pro vás být užitečná Komise pro rovné příležitosti a lidská práva, která je v Británii zodpovědná za prosazování protidiskriminačního zákona.

Více informací na: http://www.equalityhumanrights.com/

Státní svátky

Přehled 8 státních svátků v Anglii a Walesu (pro rok 2009 / 2010 / 2011).

Pokud Christmas Day, Boxing Day nebo New Year's Day připadnou na sobotu či neděli, nejbližší pracovní den je volno (náhradní den, substitute day).

Dny volna

 • New Year’s Day – 1. leden / 1. leden / 3. leden (náhradní den) 
 • Good Friday  – 10. duben / 2. duben / 22. duben  
 • Easter Monday – 13. duben / 5. duben / 25. duben 
 • Early May Bank Holiday  – 4. květen / 3. květen / 2. květen 
 • Spring Bank Holiday – 25. květen / 31. květen / 30. květen 
 • Summer Bank Holiday – 31. srpen / 30. srpen / 29. srpen  
 • Christmas Day – 25. prosinec / 27. prosinec (náhradní den) / 26. prosinec (náhradní den)
 • Boxing Day – 28. prosinec / 28. prosinec / 27. prosinec (ve všech třech letech jde o náhradní den) 


9 státních svátků ve Skotsku (2009 / 2010 / 2011)

Stejné jako pro Anglii a Wales s výjimkou:

 • Bank Holiday – 2. leden / 4. leden (náhradní den) / 4 leden (náhradní den) 
 • Summer Bank Holiday – 3. srpen / 2. srpen / 1. srpen
 • St Andrew's Day – 30. listopad / 30. listopad / 30. listopad 

Ve Skotsku jsou dále místní svátky, které vyhlašují tamní úřady podle tradice. Firmy ani např. školy nemusejí být vždy o skotských svátcích, které nemají Anglie a Wales, uzavřeny. 

10 státních svátků v Severním Irsku (2009 / 2010 / 2011)

Stejné jako pro Anglii a Wales navíc s:

 • St Patrick’s Day – 17. březen / 17. březen / 17. březen 
 • Orangemen’s Day – 13. červenec (náhradní den) / 12. červenec / 12. červenec.

Další informace:

Velká Británie se k tzv. Schengenské dohodě připojila jen částečně. Při příjezdu do Británie vás imigrační úřadník požádá, abyste se prokázali platným cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pozn.: Od 1. 1. 2006 je za platný považován pouze občanský průkaz typu identifikační karty se strojově čitelnou zónou, který je vydáván od července 2000. Pro více informací můžete kontaktovat Ministerstvo vnitra ČR – odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů.

Při příjezdu do Británie nemusíte platit daň ani clo za zboží, které máte, pokud jste ji zaplatili v jiné zemi EU a pokud je zboží pro vaši vlastní potřebu a přepravujete je osobně. Definice „pro vlastní potřebu“ zahrnuje zboží pro vlastní spotřebu a dárky. Budete-li do Británie přepravovat větší množství alkoholu nebo tabáku, mohou se vás celníci dotazovat, co s daným zbožím zamýšlíte.

Užitečná čísla a předčíslí

 • 999 – Pohotovost (policie, hasiči, záchranná služba)
 • 100 – Operátor (místními i mezinárodními hovory)
 • 155 – Mezinárodní operátor (mezinárodními hovory nebo spojení s lodí)
 • 118 500 – Informace (čísla osob a firem)
 • 118 505 – Mezinárodní informace (viz. výše – osoby i firmy mimo Británii)

Speciální a městská předčíslí

 • (0)500, (0)800 – bezplatná čísla
 • (0)845 – Místní sazby
 • (0)870 – Národní sazby
 • (0)207 – Vnitřní Londýn
 • (0)208 – Vnější Londýn
 • (0)151 – Liverpool
 • (0)161 – Manchester
 • (0)191 – Newcastle upon Tyne
 • (0)117 – Bristol
 • (0)113 – Leeds  
 • (0)114 – Sheffield  
 • (0)115 – Nottingham 
 • (0)116 – Leicester
 • (0)131 – Edinburgh
 • (0)141 – Glasgow
 • (0)1504 – Londonderry
 • (0)28 – Belfast
 • (0)29 – Cardiff 

Pozn.: Pokud vytáčíte číslo z území mimo Velkou Británii, vynechejte první nulu. Pokud např. voláte z ČR a chcete hovořit s osobou v Cardifffu, vytočte +44 29 a následně telefonní číslo.

Hledáte-li si ve Velké Británii práci, kupte si po příjezdu SIM kartu tamního operátora. Nové číslo používejte při kontaktu s agenturami i zaměstnavateli. Uveďte ho i ve vašem životopise.

V Británii se dají zakoupit i předplacené mobilní telefony spolu se SIM kartami za pouhých £30. Pro zakoupení tohoto telefonu nejsou potřeba žádné doklady. Pokud chcete s operátorem uzavřít smlouvu, musíte předložit identifikační doklad a doklad o pobytu na území Británie.

Převoz domácích zvířat
Od 3. 7. 2004 vstoupila v platnost vyhláška Evropské komise o regulaci pohybu domácích zvířat. Do Británie tak můžete vycestovat s domácími zvířaty za podmínek platných pro ostatní členské země EU na základě tzv. Pet Travel Scheme (PET).

Podrobné informace – http://ww2.defra.gov.uk/ 
Cestování s domácími zvířaty, informace Britského velvyslanectví –  http://ukinczechrepublic.fco.gov.uk/cs/visiting-uk/visiting-uk/pet

Řidičské průkazy

Občané EU s platným evropským řidičským průkazem, kteří jsou na návštěvě v Británii, mohou řídit jakékoliv vozidlo po celou dobu platnosti průkazu. Občané EU s pobytem v Británii, kteří mají platný evropský řidičský průkaz, na něj mohou v Británii jezdit. Mohou též kdykoliv požádat o výměnu za britský řidičský průkaz.

Podrobné informace – http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/DrivingInGbOnAForeignLicence/DG_4022556

Elektrické přístroje v Británii mají obvykle standardní hranatou tříkolíkovou vidlici a zásuvku. Napětí je ~240 V o frekvenci 50 Hz.

V Británii platí zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorech (veřejné dopravní prostředky, stadiony, nemocnice, kanceláře, restaurace, bary apod).

zpět na začátek

Sídla velvyslanectví a další zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:

Thunovská 14
118 00 Praha 1
Tel: +420 257 402 111
Fax: +420 257 402 296
E-mail: info@britain.cz
web: http://ukinczechrepublic.fco.gov.uk/en/

Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii:

26 Kensington Palace Gardens
W8 4QY London
Tel: +44 (0) 20 7243 1115
Fax: +44 (0) 20 7727 9654
E-mail: london@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/london/

Generální honorární konzulát Edinburgh:

12a Riselaw Crescent
Edinburgh EH10 6HL
Tel./fax: 0044 (0) 131 447 9509
E-mail: Edinburgh@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát Cardiff:

1 Kings Road Canton
Cardiff CF11 9BZ
Tel.: 0044 (0) 2920 396 622
Fax: 0044 (0) 2920 396 611
E-mail: Cardiff@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát Belfast:

PO Box 8, 20 Comber Road
Newtownards BT23 4RX
Tel.: 0044 (0) 289 182 3643
Fax: 0044 (0) 289 181 8009
E-mail: Belfast@honorary.mzv.cz

Kontakt na České centrum (Czech Centre):

České centrum (Czech Centre)
13 Harley Street
London W1G 9QD
Tel.: 0044 (0) 207 307 5181
Fax: 0044 (0) 207 323 3709
E-mail: pflimpfl@czechcentre.org.uk
web: http://www.czechcentre.org.uk/

Další zdroje informací

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek