Pravidla pro podnikání v Dánsku

3. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s právními formami podnikání a informuje o proceduře registrace OSVČ a také o postupu zakládání společností s ručením omezeným, firemních poboček a kanceláří v Dánsku. Dále jsou uvedeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha43 094 km2
Obyvatelstvo (mil.)5,401
Hlavní městoKodaň / København
JazykDánština, většina Dánů ovládá angličtinu jako druhý jazyk
MěnaDánská koruna / DKK
Výše HDP na osobu35.217 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,6
Telefonní předvolba+45
Zdroj:.dk

Zdroj: OECD, CIA.

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)0,10,12,12,23,61,41,3
Inflace (%)2,42,00,91,71,72,4 
Nezaměstnanost (%)4,65,45,54,83,93,8 
Kurs DKK/CZK4,074,374,283,933,793,723,33

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Místní názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Aktielselskab – A/SAkciová společnostMinimální základní jmění ve výši 500.000,– DKK (případně jiné měny, pokud je uděleno povolení). Minimálně jeden zakládající akcionář. Alespoň jeden ze zakladatelů musí být fyzickou nebo právnickou osobou s trvalým pobytem či sídlem na území EU.
Anpartsselskab – ApSSpolečnost s ručením omezenímKapitálová společnost s minimálním základním kapitálem 125.000,– DKK, (případně jiné měny, pokud je uděleno povolení).
Interessentskab – I/SVeřejná obchodní společnostJednotliví partneři mohou být jak fyzické, tak právnické osoby, které ručí společně.
Komanditselskab – K/SKomanditní společnostAnalogie české komanditní společnosti. Pokud jsou všichni vlastníci společnosti s ručením omezeným, komanditní společnost se musí zaregistrovat u Erhverv – og Selskabsstyrelsen. Společníci mohou být fyzické i právnické osoby, ať už domácí nebo zahraniční.
Filial af udenlandsk selskabPobočka zahraniční společnostiZahraniční společnost musí být zapsána na dánském registru společností (Erhvervs – og Selskabsstyrelsen), zodpovídá plně za dluhy a povinnosti pobočky. Manažer pobočky musí být rovněž registrován a musí disponovat plnou mocí od mateřské společnosti.
SalgskontorKancelář podpory prodejeRegistrace se nevyžaduje. Jméno může být registrováno z ochranných důvodů. Zahraniční společnost ručí plně za dluhy a povinnosti kanceláře.
Enkeltmandsvirksomhed (personligt ejede)Podnik jednotlivce / OSVČ 

Zdroj: Deloitte, www.hlb.dk, EUROPEAN COMMISSION – RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

 • Délka procesu založení: 6 dní
 • Náklady na založení: 0 DKK
Proces založení společnosti s ručením omezeným
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Získání digitálního podpisu.Zdarma1 denWebreg
2.Vklad počátečního kapitálu (125.000 DKK) na bankovní účet.Zdarma1 denLibovolná dánská banka
3.Registrace společnosti v Erhverv – og Selskabsstyrelsen prostřednictvím systému Webreg. Po dokončení registrace klient obdrží potvrzení registrace oznamující obchodní identifikační číslo a potvrzující, že je registrace uveřejněná na Publi-com.dkZdarma3 dnyWebreg
4.Registrace zaměstnanců pro pojištění pracujících. Další informace na http://www.forsikringogpension.dk/forsikring/Sider/forsikring.aspxZdarma1 denForsikring & pension

Zdroj: WB

Systém Webreg automaticky ověřuje vložená data. Zápis o založení společnosti a společenskou smlouvu je potřeba zaslat elektronicky a celý proces probíhá bez zásahu či schválení zaměstnanců Erhverv – og Selskabsstyrelsen (obchodní rejstřík).

Po dokončení registrace dostane klient potvrzení o registraci a po uvedení identifikačního čísla je možno registraci najít na http://Publi-com.dk, kde je elektronicky publikován CVR – Centrale Virksomhedsregister (centrální registr společností). Samotná registrace společnosti proběhne během jednoho dne, kdy společnost získá tzv. číslo CVR, tedy obdobu českého IČO.

Registrace k platbě daní je automaticky spojena s registrací v Erhverv – og Selskabsstyrelsen.

Oznámit změnu nebo zrušení společnosti lze rovněž prostřednictvím systému Webreg.

2.2 Registrace OSVČ

Podobně jako v případě registrace společnosti s ručením omezeným lze celý proces provést elektronicky prostřednictvím digitálního podpisu v systému Webreg. Také je možné se telefonicky spojit s Erhvervs – og Selskabsstyrelsen na tel. Čísle: + 45 72 20 00 32, s celým procesem Vám pomohou. Výstupem registrace je získání čísla CVR, daňová registrace proběhne automaticky. Celá procedura registrace, včetně daňové, trvá maximálně 2 týdny (zpravidla méně) a je zdarma.

Registrace je povinná pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • obrat přesáhne 50.000 DKK;
 • fyzická osoba zaměstnává další osoby a platí jim mzdu;
 • fyzická osoba dováží zboží ze zahraničí určené k další distribuci.

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Zahraniční akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným mohou v Dánsku zřizovat své filiálky.

Pro zřízení pobočky je nutné předložit u Erhverv – og Selskabsstyrelsen:

 • stanovy mateřské společnosti
 • osvědčení o zápisu do obchodního rejstříku
 • potvrzení o plné moci pro manažera pobočky

Pobočka také musí potvrdit daňovému úřadu, že základní kapitál mateřské společnosti převyšuje sumu odpovídající 125.000 DKK. Pokud to mu tak není, je také možné složit záruku, např. bankovní garanci ve výši 110.000 DKK. Pobočka musí ve svém názvu obsahovat slovo filial (pobočka).

Je možno ustavit také pouze reprezentační kancelář. Ta nemusí být zapsána do rejstříku a neplatí také podnikové daně. Nemůže však vyvíjet obchodní činnost a může pouze získávat objednávky bez vlastního prodeje, provádět propagaci, vymáhat pohledávky atd. Pokud chce společnost z členské země EU nabízet zboží nebo služby vlastním jménem na území Dánska, musí být zvlášť registrována u finančního úřadu, překročí-li její obrat 20.000 DKK.

zpět na začátek

3. Daňový systém

Dánský daňový systém je pokládán za velmi komplikovaný, především kvůli řadě nejrůznějších výjimek. Zahrnuje, jako většina daňových systémů, přímé daně (Direkte skatter) i nepřímé daně (Indirekte skatter).

3.1 Přímé daně

Mezi přímé daně patří daně, které se odvíjejí od příjmu fyzických osob. Jsou to: Státní daň (Statsskat) – podobně jako naše daň z příjmu fyzických osob se opírá o progresivní systém zdanění a řadu odpočitatelných položek. Jednotlivá daňová pásma jsou zdaňována sazbou 5,48 %, 6 % a 15 %.

Sazby daně z příjmu fyzických osob
výše příjmu (DKK)sazba (%)
41.000 – 279.8005,48
279.801 – 335.8006
více než 335.80015

Fyzické osoby v Dánsku dále odvádějí i tyto 4 daně:

Krajská a místní daň (Amt – og Kommuneskat)

Představuje určité procento z příjmu, které se liší v jednotlivých obcích, pohybuje se okolo 25 %. Pro přesné informace: http://www.tax.dk/artikler/kommuneskat_2008.htm

Příspěvek zdravotního pojištění

Odvádí ho zaměstnanci ze svých příjmů, a to ve výši 8 %.

Církevní daň (Kirkeskat)

Daň, kterou platí pouze členové dánské národní církve (Folkekirken), tj. přes 80 % Dánů. Sazba daně je stanovena místními obecními úřady a pohybuje se mezi 0,42 – 1,5 %.

Příspěvek do dodatečného penzijního fondu pracovního trhu (Arbejdsmarkedets tillægspension – ATP)

Výše příspěvku je pevně daná a v celkem zanedbatelné výši. Činí jednotně 84,30 DKK měsíčně při plném úvazku. Zaměstnavatel navíc odvádí dvojnásobek této hodnoty.

Příjem právnických osob posléhá pouze jediné dani:

Daň z příjmu právnických osob (Selskabsskat)

Sazba daně z příjmu právnických osob je v Dánsku od roku 2007 stanovena na 25 %.

Další skupinu přímých daní tvoří majetkové daně:

Daň z hodnoty nemovitosti (Ejendomsværdiskat)

Odvádí se ročně 1 % ze státem určené hodnoty nemovitosti u nemovitostí v hodnotě do 3.040.000 DKK a 3 % u hodnotnějších nemovitostí.

Daň z nemovitosti (Ejendomsskat)

Odvádí se obci ve výši stanovené obcí, sazba se pohybuje mezi 1,6–3,4 % z hodnoty nemovitosti.

3.2 Nepřímé daně

K nepřímým daním patří:

DPH (Moms)

Jednotá sazba ve výši 25 %.

Zelené daně (Grønne afgifter)

Jsou odváděny podle úrovně produkovaného CO2 či dle znečištění vody. V Dánsku existuje komplikovaný systém, na jehož základě mohou podnikatelé v některých případech požádat o vrácení zelených daní.

Spotřební daně (Punktafgifter)

Jsou uvaleny na částečně odlišný soubor komodit než v České republice (například i čokoláda a cukrovinky, baterie či některé nealkoholické nápoje).

Registrační daň (Registreringsafgift)

Platí se při pořízení automobilu či motocyklu. Dále se v Dánsku platí dědické a darovací daně.

Přes komplikovanost daňového systému je správa daní v Dánsku značně efektivní a pro daňového poplatníka poměrně jednoduchá. Daňový úřad (SKAT) má přístup ke všem informacím o výši příjmů ze zaměstnání, o výši vyplacených sociálních dávek, a také k pohybům na bankovním účtu poplatníka. Každý Dán a každá osoba s dlouhodobým pobytem v Dánsku je daňovým úřadem vedena jako daňový poplatník. Daňové přiznání, které je pro fyzické osoby jednotné pro všechny příslušné typy daní, poplatník dostane od daňového úřadu již předvyplněné. Daně z příjmu se zde sečtou s případnými daněmi z nemovitostí a poplatník odvede pouze jednu výslednou částku za všechny daně. Pokud poplatník nemá příjmy například z podnikání, zpravidla takového daňové přiznání stačí zkontrolovat a podepsat. Případné opravy a doplnění lze provést elektronicky prostřednictvím Internetu. Nerezidentní společnosti nebo osoby jsou povinny odvádět daň z příjmu, který má původ v Dánsku.

3.3 Daň z přidané hodnoty – Moms

Dánsko má nejvyšší sazbu DPH v Evropské unii. Základní sazba činí 25 % a neexistuje žádná snížená sazba, jak je zvykem v jiných zemích.

Některé činnosti jsou ovšem od této daně osvobozeny úplně. Jde o:

 • prodej a pronájem nemovitostí,
 • dodávky plynu, vody, elektřiny a topení,
 • výhry v loteriích,
 • prodej akcií a obligací, další finanční transakce (pošty) a pojišťovací transakce,
 • zdravotnická péče, sociální služby, školné,
 • amatérský sport,
 • určité kulturní události a dodávky uměleckých předmětů,
 • doprava osob jinými prostředky než turistickými autobusy.

Dále také existuje ještě nulová sazba DPH, která platí pro noviny a export.

Důležité pojmy:

 • salgsmoms – DPH na výstupu (při prodeji)
 • købsmoms – DPH na vstupu (při nákupu)

3.4 Daňová specifika OSVČ, sociální zabezpečení

Fyzické osoby – podnikatelé jsou v Dánsku stejnou pozici jako zaměstnanci. Odvádějí tedy stejné daně ze svého zisku, jako kdyby tento zisk představoval jejich mzdu. Vzhledem k tomu, že dánský systém zdravotní péče je zcela hrazen z daní z příjmu, není povinné platit si zdravotní pojištění.

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

Pracovní smlouvy na dobu určitou nemohou být uzavřeny na dobu delší než 3 měsíce. Během této doby může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď s dvoutýdenní výpovědní lhůtou.

Pracovní smlouva může být uzavřena i ústně. Pokud však zaměstnanec pracuje po dobu delší než 1 měsíc a více než 8 hodin denně, pracovní smlouva musí být vyhotovena v písemné podobě.

Délka přesčasů je řízena kolektivními smlouvami. Plat (mzda) za přesčasy se pohybuje mezi 150 – 200 % běžné výše platu.

Kromě nařízení, že zaměstnanec má nárok na odpočinek mezi směnami v min. výši 11 hodin, neexistuje žádný právní zákaz či omezení práce v noci.

Pouze pro zaměstnance, jejichž věk nedosáhl 18 let, platí, že povinná přestávka mezi prací po 12 hodin mezi 20:00 – 06:00.

Pro děti do 15 let platí, že jejich pracovní doba nesmí převýšit 2 hodiny během dní běžné školní docházky a 8 hodin mimo dny běžné školní docházky. Celková týdenní pracovní doba nesmí převýšit 12 hodin.

4.1 Regulace pracovního trhu

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
OblastDánská praxe
Zkušební dobaZkušební doba bývá v Dánsku obvykle 3 měsíční s 14 denní výpovědní lhůtou.
Pracovní dobaMaximálně může činit 48 hodin týdně, obvykle 37 hodin týdně. Zaměstnanci mají nárok na dobu odpočinku mezi směnami v minimální výši 11 hodin.
Placená dovolená

Všichni zaměstnanci mají nárok na 30 dní placené dovolené. Délka se odvíjí od počtu měsíců odpracovaných v předchozím roce, za každý měsíc vzniká nárok na 2,5 dne dovolené.

 

Výpovědní lhůta

V soukromém sektoru pro většinu zaměstnanců s vysokoškolským titulem platí, že mají povinnost oznámit odchod ze zaměstnání pouze s předstihem jednoho měsíce. Pro zaměstnavatele platí jiná pravidla, u nich se délka výpovědní lhůty poskytnuté zaměstnancům odvíjí od délky jejich zaměstnání:

 • zaměstnanci zaměstnání u daného zaměstnavatele po dobu kratší než 6 měsíců mají nárok na výpovědní lhůtu jednoho měsíce
 • po 6 odpracovaných měsících vzniká zaměstnancům nárok na 3 měsíce výpovědní lhůty
 • po 3 odpracovaných letech vzniká zaměstnancům nárok na 4 měsíce výpovědní lhůty, tato lhůta je navíc navyšována o měsíc za každé 3 další odpracované roky
Další ustanoveníPlatíte-li zaměstnance hodinovou mzdou, za placený svátek mu náleží mzda ve výši jedné osminy standardní mzdy. Funkční požitky jako možnost užívání telefonu či automobilu k soukromým účelům podléhají zdanění. V Dánsku není stanovena výše minimální mzdy zákonem, nýbrž kolektivními smlouvami pro jednotlivá odvětví.

Zdroj: Invest in Denmark, EURES

Dánsko má jedny z nejpružnějších podmínek pro najímání a propouštění zaměstnanců v EU. Na pracovním trhu existuje značná smluvní volnost, zároveň se však na velké množství zaměstnanců vztahují ustanovení kolektivních smluv, které se značně odlišují mezi jednotlivými odvětvími. Velmi volné podmínky platí zpravidla pro dělnické profese a zaměstnance pobírající hodinovou mzdu.

4.2 Odvody za zaměstnance

Jediným povinným odvodem, a tedy mzdovým nákladem, nad hrubou mzdu je příspěvek do dodatečného penzijního fondu pracovního trhu (ATP). Výše příspěvku je pevně stanovena na 1.951,2 DKK ročně (162,6 DKK měsíčně).

zpět na začátek

5. Užitečné kontakty

Erhverv – og Selskabsstyrelsen
Systém registrace podnikatelů.
http://www.webreg-portal.dk/home.asp

Centrale Virksomhedsregister
Centrální registr společností, tj. obchodní rejstřík.
http://publi-com.dk

SKAT
Daňový úřad.
http://www.skat.dk

Asociace dánských pojišťovacích společností
http://www.forsikringogpension.dk/forsikring/Sider/forsikring.aspx

Systém Webreg
http://www.webreg-portal.dk/home.asp

zpět na začátek

6. Další informace

6.1 Anglicky

Příručka k podnikání v Dánsku od společnosti Deloitte:
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_tax_guide_Denmark.pdf

Being a Businessowner in Denmark
Podrobný průvodce po životních situacích podnikatele v Dánsku.
http://www.100svar.dk

Stránka o podnikání v Dánsku:
http://www.beierholm.dk/
Work in Denmark
Přehledné informace o všech

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek