Pravidla pro podnikání v Estonsku

3. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s právními formami podnikání a informuje o postupu zakládání podniků obecně, společností s ručením omezeným, firemních poboček a kanceláří v Estonsku. Dále jsou uvedeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha45 226 km2
Obyvatelstvo (mil.)1,324
Hlavní městoTallinn
JazykEstonština, ruština
MěnaEstonská koruna / EEK
Výše HDP na osobu21.100 USD (2007) Srovnání (HDP ČR = 1) 0,87
Telefonní předvolba+372
Internetová doména.ee

Zdroj: Eurostat, CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)8,57,78,710,511,47,32,7
Inflace (%)3,61,43,04,15,19,7 
Nezaměstnanost (%)10,3109,77,95,94,7 
Kurs EEK/CZK1,9692,0351,8191,8751,8051,7721,585

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Místní názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Aktsiaselts – ASAkciová společnostZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 400.000 EEK, akcie se vydávají v nominální hodnotě min. 10 EEK. Akcie se musí zaregistrovat u Estonského centrálního registru cenných papírů (Eesti väärtpaberite keskregister).
Osaühing – OÜSpolečnost s ručením omezenýmZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 40.000 EEK a vklad 1 společníka minimálně 100 EEK.
FiliaalPobočka 
Füüsilisest isikust ettevõtja – FIE)Podnik jednotlivce / OSVČPodnikatel může být na vlastní žádost zapsán do obchodního rejstříku. Pokud je registrován u daňového úřadu jako plátce DPH, tak je registrace provedena automaticky. Zákon může stanovit další podmínky, kdy musí být podnikatel zapsán v obchodním rejstříku.
Täisühing – TÜVeřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s. Při zápisu veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku se platí kolkovné 500 EEK. Při zápisu společnosti do obchodního rejstříku se uvádějí tyto informace: jméno společnosti, oblast působnosti a vklady partnerů.
Usaldusühing – UÜKomanditní společnostObdoba české k. s. Při zápisu komanditní společnosti do obchodního rejstříku se platí kolkovné 500 EEK.

Zdroj: http://www.investinestonia.com, Deloitte

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

 • Délka procesu založení: 5 – 7 dní
 • Náklady na založení: 0,2 % vloženého kapitálu, viz níže.
Proces založení společnosti s ručením omezeným
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Vklad požadovaného kapitálu (40 000 EEK) na bankovní účet, zpráva z banky slouží jako potvrzení pro obchodní rejstřík.Zdarma1 denlibovolná estonská banka
2.Kontrola jedinečnosti názvu společnosti u obchodního rejstříku, je možno zjistit elektronicky na http://www.eer.ee/Zdarma1 denRegistrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK)
3.Registrace do obchodního rejstříku, náklady ve výši 0,2 % z kapitálu (min. 3000 EEK, max. 20 000 EEK) + 100 EEK za poplatek za zveřejnění. Vedení společnosti musí odeslat registrační formulář na obchodní rejstřík do 12 měsíců od uzavření zakládací smlouvy, přezkoumání by mělo trvat max. 15 dní, ale v praxi trvá i déle, max. však 3 měsíce. Pomocí elektronického systému Obchodního rejstříku je registraci možné provést za 1 den. Podmínkou je sepsání stanov společnosti podle šablony Ministerstva spravedlnosti. Druhou podmínkou je fakt, kdy všechny zúčastněné osoby jsou držiteli estonských průkazů totožnosti, pak není nutné využít služeb notáře. Dále je také možné použít tradiční způsob zápisu do obchodního rejstříku, tedy pomocí notářského potvrzení, poplatek je stanoven na 2 900 EEK.0,2 % kapitálu podniku (min 3.000 EEK, max. 20.000 EEK)1 denhttp://www.rik.ee/
4.Registrace k DPH, pokud zdanitelný příjem podniku od začátku kalendářního roku převýší 250 000 EEK, vypočtenou od začátku kalendářního roku. Registrace by měly být provedena Radou pro daně a cla (Maksu – ja Tolliamet) do 3 dnů od vyplnění žádosti.Zdarmamax 3 dnyMaksu – ja Tolliamet
5.Registrace zaměstnanců do nemocenského fondu (Esti Haigekassa) do sedmi dnů od data jejich zaměstnání, sazba je 33 %, platí se do 10. dne měsíce.Zdarma1 denEsti Haigekassa

Zdroj: WB

2.2 Registrace OSVČ

Podnik jednotlivce (Füüsilisest isikust ettevõtja) může být na vlastní žádost zapsán do obchodního rejstříku. Registrace u daňového úřadu (Maksu – ja Tolliamet) je pro OSVČ povinná. Pokud je podnikatel registrován u daňového úřadu jako plátce DPH, pak je zápis do obchodního rejstříku proveden automaticky. Žádost musí být notářsky ověřená, poplatek za kolek činí 500 EEK (32 EUR) a musí být zaplacen před zapsáním podniku do rejstříku. Minimální věková hranice pro OSVČ v Estonsku je stanovena na 15 let (zde je nutný souhlas rodičů).

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Chce-li zahraniční podnikatelská jednotka trvale vlastním jménem nabízet zboží na estonském území, musí nechat zapsat v obchodním rejstříku svou pobočku (Filiaal). Pobočka není právnickou osobou a mateřská firma je plně odpovědná za její závazky. Požadavky na registraci jsou obdobné jako u akciové společnosti, žádost o registraci však musí obsahovat také údaje o mateřské firmě. V případech stanovených zákonem je nutné k otevření pobočky získat zvláštní povolení od estonských úřadů. V případě založení pobočky zahraniční firmy musí být aspoň jeden její ředitel estonským residentem. Pokud je založena kancelář, která není zapsána v obchodním rejstříku, musí být tato zvláště zaregistrována jako plátce daně u místního finančního úřadu. Obchodní jméno společnosti obsahuje dodatek "Eesti filiaal" (estonská pobočka). Proces registrace trvá max. 3 týdny. Pobočka je založena po zápisu do obchodního rejstříku. Při registraci pobočky se platí kolkovné 3.000 EEK.

zpět na začátek

3. Daňový systém

3.1 Přímé daně (otsesed maksud)

Daň z příjmu fyzických osob (üksikisiku tulumaks)

V Estonsku byla pro r. 2008 stanovena na 21 %, každý další rok až do r. 2011 včetně se sazba daně snižuje o 1 %. Příjmy do výše 27.000 EEK (r. 2008), 30.000 EEK (r. 2009), 33.000 EEK (r. 2010) a 36.000 EEK (r. 2011 a dále) jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny.

Daň z příjmu právnických osob (ettevõtte tulumaks)

Stanovena pro rok 2008 na 21 %, každý další rok až do r. 2011 včetně se sazba daně snižuje o 1 %.

Daň z nemovitosti (maamaks)

Výši určuje obecní úřad a sazby se pohybují mezi 0,1 – 2,5 %.

Daň převodu nemovitostí

V případě, že hodnota nemovitosti přesahuje 10 mil EEK, podléhá převod nemovitosti sazbě ve výši 0,16 %. Výše odvodu ale nemůže přesáhnout 40.000 EEK.

K dalším daním patří daň z těžkých motorových vozidel (raskeveokimaks) a daň z hazardu (hasartmängumaks).

Dědická a darovací daň

V Estonsku neexistují dědická a darovací daň.

3.2 Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty (käibemaks)

Základní sazba je na úrovni 18 %, snížená sazba 5 % (knihy, noviny, léky, ubytování). Povinnou registraci mají subjekty, jejichž zdanitelný příjem za kalendářní rok překročí 250.000 EEK, dobrovolnou všichni, kdo provozují v Estonsku ekonomickou aktivitu. Mechanismus vybírání DPH vyžaduje, stejně jako v jiných zemích, aby registrovaný plátce daně uvalil na prodávané zboží či poskytované služby odpovídající sazbu DPH a odvedl čistou DPH úřadům. Daň z přidané hodnoty se odvádí měsíčně vždy ke 20. dni daného měsíce.

Spotřební daně (aktsiisimaks)

Vybírají se z prodeje tabáku a tabákových výrobků, pohonných hmot, aut, motocyklů, jachet a obalů.

Existují tedy následující daně:

 • spotřební daň z alkoholu (alkoholiaktsiis);
 • spotřební daň z tabákových výrobků (tubakaaktsiis);
 • spotřební daň z obalů (pakendiaktsiis);
 • spotřební daň z pohonných hmot (kütuseaktsiis).

3.3 Daňové povinnosti podniku jednotlivce

OSVČ v Estonsku odvádí 33 % čistého příjmu ze své činnosti jako odvody sociálního pojištění. Minimální odvod je v roce 2008 stanoven na 2.000 EEK měsíčně. Dále OSVČ odvádí 21 % jako daň z příjmu, daň je odváděna čtvrtletně.

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

Pracovní smlouva musí mít následující náležitosti:

 • identifikační údaje obou stran;
 • den uzavření pracovní smlouvy a den nástupu zaměstnance;
 • název pozice, případně profese, požadavky na kvalifikaci a popis povinností;
 • místo, kde bude práce prováděna;
 • mzdové podmínky;
 • pracovní doba;
 • délka dovolené, podmínky pro přidělení mimořádné dovolené;
 • délka výpovědní lhůty;
 • zmínka, zda se na pracovní smlouvu vztahuje nějaká kolektivní smlouva;
 • případně délka trvání pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva je vyhotovována písemně, ústní dohoda je možná pouze u pracovních smluv s dobou platnosti do 2 týdnů.

4.1 Regulace pracovního trhu

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
OblastEstonská praxe
Zkušební dobaZkušební dobu je možno stanovit na dobu nepřesahující 4 měsíce.
Pracovní dobaStandardně 8 hodin denně a 40 hodin týdně. Pro zaměstnance pracující v podzemí nebo vykonávající zdraví nebezpečnou práci je pracovní doba stanovena na max. 7 hodin denně a 35 hodin týdně. Stejná pracovní doba je stanovena také učitelům a dalším osobám v oblasti vzdělání. Délka pracovní doby spolu s přesčasem nesmí převýšit v průměru 48 hodin týdně během období čtyřech měsíců. Po zaměstnanci nemůžu být vyžadován přesčas delší než 4 hodiny denně. Práce v noci je práce mezi 22:00 – 06:00. Osobám, které vychovávají dítě mladší 12 let nebo postižené dítě, může být nařízena práce v noci pouze s jejich souhlasem.
Placená dovolenáDovolená standardně trvá 28 kalendářních dní. Rozšířená dovolená (35 dní) je poskytnuta mladistvým, státním úředníkům a úředníkům místní správy. Dovolená 56 dní je poskytnuta pracovníkům ve vzdělávacích institucích, v institucích zdravotní péče, sociální péče, dětských sanatoriích atd. Zaměstnanci mají nárok na delší dovolenou v případě, že pracují v podzemí nebo provádějí zdraví nebezpečnou práci.
Výpovědní lhůty ze strany zaměstnanceV případě smlouvy na dobu neurčitou musí zaměstnanec dodržet min. 1 měsíc výpovědní lhůtu. V případě smlouvy na dobu určitou je to 2 týdny (u smlouvy na dobu delší než 1 rok) nebo 5 dní (smlouva na dobu kratší než 1 rok). Během zkušební doby je zaměstnanec povinen oznámit svůj odchod 3 dny dopředu.
Výpovědní lhůty ze strany zaměstnavatele

Zaměstnanec musí být o rozvázání pracovního poměru informován písemně minimálně:

 • 2 měsíce předem, pokud v podniku pracoval méně než 5 let;
 • 3 měsíce předem, pokud v podniku pracoval 5 – 10 let;
 • 4 měsíce předem, pokud v podniku pracoval více než 10 let.
Ostatní ustanovení Minimální mzda pro rok 2008 je stanovená na 4.350 EEK měsíčně.Minimální mzda pro rok 2008 je stanovená na 4.350 EEK měsíčně.

Zdroj: EURES

4.2 Odvody za zaměstnance

Zaměstnavatel odvádí z objemu hrubých mezd tyto odvody:

 • Sociální pojištění – 20 %
 • Zdravotní pojištění – 13 %
 • Přídavek k pojištění proti nezaměstnanosti – 0,3 %

Vždy je stanovena min. hranice příjmu zaměstnance, při které zaměstnavatel odvádí
výše zmíněné odvody, pro rok 2008 je to 2.700 EEK měsíčně, minimální odvod je tak 891
EEK měsíc.

zpět na začátek

5. Užitečné kontakty

Estonské ministerstvo financí (Rahandusministeerium)
Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006
Tel: +372 611 3558
Fax: +372 696 6810
E-mail: info@fin.ee
Web: http://www.fin.ee/?lang=en

Obchodní rejstřík (Registrite ja infosüsteemide keskus)
Lõkke 4, 19081, Tallinn
Tel: +372 683 7551
Fax: +372 646 0165
e-mail: rik@just.ee
Web: http://www.rik.ee

Advokátní komora (Eesti Advokatuur)
Address: Rävala pst 3, Tallinn, 10143
Tel:+372 662 0665
Fax:+372 662 0677
Email: advokatuur@advokatuur.ee
Web: http://www.advokatuur.ee/

Ministerstvo pro vzdělání a výzkum (Haridus – ja Teadusministeerium)
Munga 18, 50088 Tartu;
Tel: 735 0222
Email: hm@hm.ee
Web: http://www.hm.ee/

Ministerstvo životního prostředí (Keskkonnaministeerium)
Web: http://www.envir.ee/

Ministerstvo zemědělství (Põllumajandusministeerium)
Lai 39/41, 15056 Tallinn
Tel: (372) 625 6101
Fax: (372) 625 6200
E-mail: pm@agri.ee
Web: http://www.agri.ee/

Ministerstvo pro ekonomické záležitosti a komunikaci
Majandus – ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11, Tallinn 15072
Tel: +372 62 56 342
Fax: +372 6 313 660
E-mail: info@mkm.ee
Web: http://www.mkm.ee/index.php

Technický inspektorát (Tehnilise Järelevalve Amet)
Sõle 23 A, 10614 Tallinn
Tel: +372 667 2000
Fax: +372 667 2001
E-mail: info@tja.ee
Web: http://www.tji.ee/

Estonský statistický úřad (Eesti Statistika)
Endla 15, 15174 Tallinn
Tel: +372 625 9100
E-mail: klienditugi@stat.ee
Web: http://www.stat.ee/

Estonská národní rada sociálního pojištění (Sotsiaalkindlustusamet – SKA)
Lembitu 12
EE–15092 Tallinn, ESTONIA
tel: +372 640 81 20
fax: +372 640 81 55
email: ska@ensib.ee
internet: http://www.ensib.ee/

Estonský fond zdravotního pojištění (Esti Haigekassa)
Lembitu 10 EE–10114 Tallinn
tel: +372 620 8430
fax: +372 620 8449/30
email: info@haigekassa.ee
internet: http://www.haigekassa.ee

Estonská rada pro daně a cla (Maksu – ja Tolliamet)
Narva mnt 9j, 15176 Tallinn
Phone: +372 683 5700
Fax: +372 683 5709
E-mail: emta@emta.ee
Internet: http://www.emta.ee/?lang=en

Estonský centrální registr cenný papírů (Eesti väärtpaberite keskregister):
https://www.e-register.ee/index.php?lang=en

Estonská konfederace zaměstnavatelů (Eesti Tööandjate Keskliit – ETTK):
http://www.employers.ee/

Konfederace Estonských odborů (Eesti Ametiühingute Keskliit – EAKL):
http://www.eakl.ee/

zpět na začátek

6. Další informace

6.1 Anglicky

Invest in Estonia
http://www.investinestonia.com/

Doing business
http://www.doingbusiness.org/

The Federation of International Trade association
http://fita.org/countries/estonia.html

Příručka o podnikání v Estonsku (r. 2005)
http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/guide_estonia.pdf

Nástin daňového systému od společnosti Deloitte:
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_tax_highlight_estonia_012308.pdf

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek