Pravidla pro podnikání v Lotyšsku

28. 1. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s právními formami podnikání v Lotyšsku, informuje o postupu zakládání společností s ručením omezeným, firemních poboček a kanceláří. Dále jsou uvedeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1. Obecné informace

Rozloha64 589 km2
Obyvatelstvo (mil.)2,275
Hlavní městoRiga
JazykLotyština, ruština
MěnaLat/LVL
Výše HDP na osobu17 400 USD (2007) Srovnání (HDP ČR = 1) 0,72
Telefonní předvolba+371
Internetová doména.lv

Zdroj: OECD, CIA

1.2. Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)7,27,89,311,212,910,93,8
Inflace (%)2,02,96,26,96,814,0 
Nezaměstnanost (%)12,210,510,48,96,86,0 
Kurs LVL/CZK53,149,7642,1648,3140,5639,7235,24

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Lotyšský názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Akciju sabiedrība – A/SAkciová společnostZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 25 000 LVL. Min. počet zakladatelů je 1.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību – SIASpolečnost s ručením omezenímZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 2 000 LVL, min. 50 % je nutno splatit zároveň se založením společnosti. Min. počet zakladatelů je 1.
Pilnas atbildības sabiedrībaVeřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s.
KomanditsabiedrībaKomanditní společnostObdoba české k. s.
Filiāle ārvalstīsPobočka zahraniční společnosti 
Individuālo komersantuPodnik jednotlivce/OSVČ 

2.1. Založení společnosti

Všechny společnosti v Lotyšsku musí být zaregistrovány v obchodním rejstříku (Komercreģistrs). Žádost o registraci musí podepsat všichni zakladatelé společnosti a je nutné ji nechat notářsky ověřit. Standardní poplatek pro založení společnosti s ručením omezeným je 100 LVL a pro založení akciové společnosti 250 LVL. Všechny zápisy do obchodního rejstříku jsou uveřejněny v oficiálním věstníku Latvijas Vēstnesis a také v elektronické formě v systému Lursoft.

Ověření účetní závěrky auditorem je vyžadováno v případě, že jsou splněny alespoň dvě z následujících třech podmínek:

 • Celkový součet v rozvaze převýší 100 000 LVL
 • Roční obrat je vyšší než 200 000 LVL
 • Počet zaměstnanců za fiskální rok je vyšší než 25.

2.2. Založení společnosti s ručením omezeným

 • Přibližná délka procesu založení: 16 dní
 • Přibližné náklady na založení: 137 LVL (cca 195 EUR)
Proces založení
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Zkompletování podnikových listin a notářské ověření průkazů totožnosti žadatelů.10 LVL1 dennotář
2.Otevření bankovního účtu a obdržení potvrzení. Před podáním žádosti na registraci do obchodního rejstříku musí být splaceno min. 50 % kapitálu společnosti.3 LVL1 denbanka
3.Registrace podniku do obchodního rejstříku (Komercreģistrs) u Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs. Obchodní rejstřík potřebuje na registraci společnosti 3 dny (nepočítaje víkendy a svátky). Informace o zapsání společosti do registru je poskytnuta věstníku Latvijas Vēstnesis do 3 dnů od zápisu notářem Obchodního rejstříku. Poplatek za uveřejnění je pro s.r.o. stanoven na 24 LVL. Tento poplatek musí být zaplacen před předložením následujících dokumentů Obchodnímu rejstříku: žádost o zápis do rejstříku na formuláři od Obchodního rejstříku, stanovy a zakládací listinu společnosti, potvrzení o splacení kapitálu, stávající adresu společnosti, seznam lidí oprávněných jednat za společnost spolu s notářsky ověřenými podpisy, licenci (pokud je nutná) a písemnou plnou moc.124 LVL3 dnyKomercreģistrs Latvijas Republikas
Uzņēmumu
Reģistrs
4.Registrace k DPH u Státního finančního úřadu (Valsts ieņēmumu dienests) do 30 dnů ode dne, kdy hodnota pořízení z území EU převýší 7 000 LVL.Zdarma10 dníValsts ieņēmumu
dienests
5.Registrace k sociálnímu pojištění u Státního finančního úřadu (Valsts ieņēmumu dienests). Zaměstnavatel musí zaregistrovat své zaměstnance u místního finančního úřadu do 5. dne v měsíci následujícím po měsíci, kdy byl pracovník zaměstnán.Zdarma
1 denValsts ieņēmumu dienests

2.3. Registrace OSVČ

Stejně jako všechny společnosti Lotyšsku musí být i podnik jednotlivce zapsán v Obchodním rejstříku (Komercreģistrs). Pokud je v Lotyšsku pro zamýšlenou činnost podniku vyžadována licence, je nutné ji nejprve získat. Např. pro obchodování s alkoholem či tabákovými výrobky je možné licenci získat u Státního finančního úřadu (Valsts ieņēmumu dienests). Pokud by se měl podnik zabývat např. cateringovými službami, potřebou licenci poskytne Potravinářská a veterinární správa (Pārtikas un veterinārais dienests). Je potřeba se zaregistrovat u Státního finančního úřadu (Valsts ieņēmumu dienests) do 30 dní od začátku podnikání z důvodu odvodu daní.

2.4 Založení pobočky nebo kanceláře

Pobočky zahraniční společnosti (Filiāle ārvalstīs) je nutné zaregistrovat v obchodním rejstříku. Mateřská společnost plně odpovídá za závazky pobočky. Na pobočku je z hlediska daní pohlíženo jako na samostatnou společnost.

Je také možné založit reprezentativní kancelář (pārstāvniecība), a to za účelem inzerování či propagace mateřské společnosti. Stejně jako pobočku je nutné ji zaregistrovat v obchodním rejstříku.

3. Daňový systém

Daňový systém je stanoven v souladu s doporučením mezinárodních finančních organizací. Základní pravidla jsou dána zákonem o daních a poplatcích z roku 1995, který byl několikrát novelizován. Správou daní se zabývají Státní finanční úřad, Státní fond sociálního pojištění a městské samosprávy.

Podrobné informace o daních lze získat na internetové stránce ministerstva financí http://www.fm.gov.lv (rubrika Taxes).

3.1 Přímé daně (Tiešais nodoklis)

Daň z příjmu fyzických osob (iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

Má základní sazbu 25 %, od základu se odečítá nezdanitelná částka 252 LVL ročně.

Daň z příjmu právnických osob (uzņēmumu ienākuma nodoklis)

Daň z příjmu právnických osob platí všechny společnosti v Lotyšsku, stanoví se na základě vykázaných čistých příjmů. Sazba daně z příjmu právnických osob je stanovena na 15 % a je tak jedna z nejnižších v Evropě. Pro společnosti neregistrované v Lotyšsku je sazba založena na výši zisku dosaženého v Lotyšsku a stanovují se zvláštní sazby na příjmy z:

 • dividend – 10 %
 • managementu a konzultačních služeb – 10 %
 • úroků -- 10 % (u komerčních bank – 5 %)
 • práv používání duševního vlastnictví – 5 % (literární a umělecké práce, filmy, video a audio nahrávky – 15 %)
 • nájmu majetku na území Lotyšska – 5 %.

Daň z nemovitostí (nekustamā īpašuma nodokli)

Dělí se na daň z pozemku a daň z budovy, v obou případech se odvádí 1,5 % z hodnoty nemovitosti. Obecné úřady mohou na základě svého uvážení výši daně snížit o 25 %, 50 %, 70 % nebo až 90 % pro určité kategorie plátců. Od 1. 7. 2007 se pro prodej nemovitostí fyzickými osobami zavedla speciální daň 25 % z hodnoty prodané nemovitosti, pokud je prodána ve lhůtě kratší než 5 let od nákupu. Osvobozeni od této daně budou ti, u kterých nebyly vyřešeny vlastnické spory a ještě tak nemohli být zaneseni do katastru nemovitostí.

Z dalších lotyšských daní lze zmínit daň z loterií a hazardu (nodokļi no derībām un azartspēlēm) a daň z automobilů a motocyklů. Naopak v Lotyšsku neexistuje darovací a dědická daň.

3.2 Nepřímé daně (Netiešo nodokļu uzlikšana)

DPH (pievienotās vērtibas nodoklis)

Základní sazba je 18 %. Snížená 5% sazba se aplikuje na komunální služby, vodu, topení, zdravotnický materiál a dětské potřeby, vědecký výzkum, atd. Nulová DPH se pak týká např. dodání zboží či služeb do jiného státu EU, autorských honorářů aj.

DPH dále nepodléhají:

 • lékařské služby
 • finanční služby bank a pojišťoven
 • vzdělávací služby
 • loterie a hazardní hry
 • dary humanitárním organizacím.

Povinnou registraci mají subjekty, jejichž příjmy za zdaňované období překročí 10 000 LVL, dobrovolnou všechny ekonomické subjekty působící v Lotyšsku. O registraci plátce DPH lze získat informace na http://www.vid.gov.lv/eng/index.htm

Spotřební daně (akcīzes nodoklis)

V Lotyšsku jsou uvaleny na alkoholické nápoje, tabákové výrobky, benzín, LPG, petrolej, nealkoholické nápoje, kávu a další. Pro celkový výčet včetně současných sazeb doporučujeme ke shlédnutí: http://www.fm.gov.lv/nodokli/akcize/law_on_excise_tax_rates.pdf

Daň z přírodních zdrojů

Je placena subjekty těžícími přírodní zdroje, znečišťovateli životního prostředí a dovozci či výrobci zboží znečišťujícího životní prostředí (hlavně obaly).

3.3. Daňové povinnosti podniku jednotlivce (OSVČ)

Sazba daně z příjmu je pro podniky jednotlivce stanovena je od 1. 1. 2008 na 15 % a povinné odvody sociálního pojištění na 30,44 % ze zisku.

4. Zvyklosti pracovního trhu

Pracovní smlouva musí být vyhotovena písemně a obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení zaměstnance
 • místo bydliště
 • místo výkonu práce
 • předpokládaná délka zaměstnání (v případě smlouvy na dobu určitou)
 • pozice zaměstnance
 • popis práce
 • výše platu
 • pracovní doba
 • den výplaty mzdy
 • důvody pro výpověď
 • doba trvání řádné dovolené.

Může také obsahovat jiné náležitosti, pokud je obě strany shledají důležitými.

Obvykle je uzavírána na dobu neurčitou, v případě krátkodobých nebo sezónních prací může být uzavřena i na dobu určitou, nesmí být však delší než 2 roky.

Důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele:

 • zaměstnanec bez ospravedlnitelné příčiny vážně porušil pracovní smlouvu nebo pracovní postupy (výpovědní lhůta – 10 dní)
 • při provádění práce se zachoval protiprávně a ztratil důvěru zaměstnavatele (výpovědní lhůta – 10 dní)
 • zaměstnavatel pracoval pod vlivem alkoholu, omamných nebo toxických látek (žádná výpovědní lhůta není nutná)
 • zaměstnanec hrubým způsobem porušil bezpečnost práce a hazardoval s bezpečností a zdravím ostatních pracovníků (výpovědní lhůta – 10 dní)
 • zaměstnanec postrádá odpovídající kvalifikaci pro výkon dané práce (výpovědní lhůta – 1 měsíc)
 • zaměstnanec nemůže vykonávat zadanou práci pro svůj zdravotní stav a doloží to lékařskou zprávou (výpovědní lhůta – 10 dní)
 • zaměstnanec, který práci vykonával před současným zaměstnancem, byl znovu přijat do pracovní pozice (výpovědní lhůta – 1 měsíc)
 • snižuje se počet zaměstnanců (výpovědní lhůta – 10 dní)
 • zaměstnavatel jde do likvidace (výpovědní lhůta – 10 dní)


Ve výjimečných případech může zaměstnavatel vypovědět pracovní smlouvu i z jiných důvodů.

4.1. Regulace pracovního trhu

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
OblastLotyšská praxe
Zkušební dobaZkušební doba může být sjednána na max. 3 měsíce.
Pracovní dobaZákladní pracovní doba je stanovena na 8 hodin denně a 40 hodin týdně. Pokud není možné z povahy práce pracovat pouze ve všední dny, může zaměstnavatel po konzultacích s představiteli zaměstnanců stanovit šestidenní pracovní týden. Pracovní doba však nesmí přesáhnout 56 hodin týdně a 160 hodin během čtyřech po sobě jdoucích týdnů. Přesčasy nesmí v celkovém úhrnu přesáhnout 144 hodin za 4 měsíce. Na přesčasech se musí zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout. V případě práce v noci je pracovní doba o hodinu snížena a zaměstnanci náleží příplatek min. ve výši 50 %. V případě práce delší než 6 hodin má každý zaměstnanec nárok na přestávku v práci, která musí být udělena max. 4 hodiny po začátku práce. Délka přestávky musí být min. 30 minut.
Placená dovolenáStandardně činí 4 týdny, alespoň 2 týdny se poskytují vcelku. Zaměstnanec má právo na poskytnutí dovolené, pokud je zaměstnán bez přerušení alespoň 6 měsíců. Je zakázáno poskytování peněžité náhrady namísto dovolené. Další dovolená v trvání 3 dnů a více by měla být poskytnuta zaměstnancům, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku, nebo zaměstnancům, kteří mají 3 nebo víc dětí mladších 16 let nebo invalidní dítě.
Výpovědní lhůty a odstupnéZpravidla jeden měsíc, jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. Zákon vyjmenovává případy, kdy je možné výpovědní lhůtu zkrátit. Výše odstupného při propuštění pro nadbytečnost se odvíjí dle počtu odpracovaných let u daného zaměstnavatele:
- do 5 let – 1 průměrný měsíční plat
- 5–10 let – 2 průměrné měsíční platy
- 10–20 let – 3 průměrné měsíční platy
- více než 20 let – 4 průměrné měsíční platy.
Ostatní ustanoveníMinimální měsíční mzda je pro rok 2008 stanovena na úrovni 160 LVL (227,66 EUR) a pro rok 2009 se počítá se zvýšením na 180 LVL (256,12 EUR)

Zdroj: Eures, lotyšský Pracovní zákon

4.2. Odvody za zaměstnance

Sociální daň má sazbu 33,09 % z hrubé mzdy, přičemž 9 % je placeno zaměstnancem a 24,09 % zaměstnavatelem. Pro zaměstnance v důchodovém věku platí sazba 27,01 % (zaměstnanec platí 7,34 %, zaměstnavatel 19,67 %). Roční příjem přesahující 29 600 LVL je od těchto odvodů osvobozen.

Sociální daň zahrnuje:

 • příspěvky sociálního pojištění – sociālās apdrošināšanas iemaksas
 • příspěvky zdravotního pojištění – veselības apdrošināšanas iemaksas.

5. Užitečné kontakty

Obchodní rejstřík (Komercreģistrs)
Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tel: 67031703
Fax: 67031793
E-mail: info@ur.gov.lv
http://www.ur.gov.lv/

Ministerstvo financí (Finanšu ministrija)
Smilšu iela 1,
Rīga, LV-1919
Tel: +371 670 954 05
Fax: +371 670 955 03
E-mail: info@fm.gov.lv
http://www.fm.gov.lv/

Ministerstvo ekonomie (Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija)
Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1519
Fax: 7280882
E-mail: pasts@em.gov.lv
http://www.em.gov.lv

Ministerstvo regionálního rozvoje a místních samospráv
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Lāčplēša iela 27, Rīga, LV-1011
Tel: +371 7770401
Fax: +371 7770479
E-mail: pasts@raplm.gov.lv
http://www.raplm.gov.lv/pub/?lang=eng

Ministerstvo dopravy (Satiksmes Ministrija)
Gogoļa 3, Rīga, LV-1743
Tel: +371 7028261
http://www.sam.gov.lv/

Ministerstvo zahraničních věcí Lotyšské republiky
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
K.Valdemāra iela 3,
Rīga LV-1395
Tel: 7016-201
Fax: 7 828 121
E-mail:mfa.cha@mfa.gov.lv
http://www.am.gov.lv

Ministerstvo spravedlnosti (Latvijas Republikas Tieslietu Ministrija)
Brivibas blvd. 36, LV1536
Tel.: +371 703 6801
Fax: +371 728 5575
E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv
http://www.tm.gov.lv/en/

Potravinářská a veterinární správa (Pārtikas un veterinārais dienests)
Peldu iela 30, Rīga, LV-1050;
Tel: +371 709 5230;
Fax: +371 732 2727;
E-mail: pvd@pvd.gov.lv
http://www.pvd.gov.lv/

Státní finanční úřad (Valsts ieņēmumu dienests)
http://www.vid.gov.lv/default.aspx
Tel: +371 673 234 38

6. Další informace

6.1 Anglicky

Doing Business
http://www.doingbusiness.org/

Příručka o podnikání Lotyšsku od společnosti Deloitte
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_tax_guide_latvia.pdf

Příručka o podnikání Lotyšsku (vydáno rok 2006)
http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/guide_latvia.pdf

The Federation of International Trade Associations
http://fita.org/countries/latvia.html

Informace o Lotyšsku na stránkách worldwide-tax.com
http://www.worldwide-tax.com/latvia/indexlatvia.asp

6.2 Česky

Velvyslanectví Lotyšské republiky
Hradešínská 3, P.O.Box 54,
Praha 10, 101 00
tel: 255 700 881
fax: 255 700 880
e-mail: embassy.czech@mfa.gov.lv
http://www.mfa.gov.lv/prague

Velvyslanectví České republiky v Lotyšsku – Čehijas Respublikas véstniecíba
Elizabetes 29a, LV – 1010 Ríga
Tel.: ++371 7217814, ++371 7287306
Fax: ++371 7217821
e-mail.: riga@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/riga

Encyklopedie MZV
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/lotyssko/index.html

BusinessInfo.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/lotyssko/1000682/

Životní a pracovní podmínky v Lotyšsku
http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/lotyssko

Tento soubor vznikl jako součást projektu Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, ve spolupráci Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a expertů z Centra pro regionální rozvoj ČR – Enterprise Europe Network (dříve Euro Info Centra Praha). Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Publikace jerovněž k dispozici na vládním informačním portálu o EU http://www.euroskop.cz a v síti regionálních Eurocenter ve všech krajských městech.

Kolektiv autorů: Ing. Kateřina Joklová, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Jana Kváčová, RNDr. Jitka Ryšavá, Bc. Jiří Šourek.

Tento soubor může být rozmnožován elektronicky nebo tiskem pouze v kompletní a nezměněné podobě a rozšiřován pouze bezúplatně. Nejnovější verzi tohoto souboru naleznete na stránkách Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky – http://www.socr.cz – v kategorii aktivity, v podkategorii publikace.

Toto je verze ze září 2008.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek