Pravidla pro podnikání v Maďarsku

9. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání v Maďarsku, informuje o proceduře registrace OSVČ a také o postupu zakládání společností s ručením omezeným, firemních poboček a kanceláří v Maďarsku. Dále jsou uvedeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha93.030 km2
Obyvatelstvo (mil.)10,107
Hlavní městoBudapešť / Budapest
JazykMaďarština
MěnaMaďarský forint / HUF
Výše HDP na osobu18.153 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 0,82
Telefonní předvolba+36
Internetová doména.hu

Zdroj: OECD, CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)4,74,55,14,34,01,51,9
Inflace (%)5,24,76,83,56,67,4 
Nezaměstnanost (%)5,85,96,17,27,57,4 
Kurs 100 HUF/CZK12,4212,6212,8112,0310,1710,9210,44

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Maďarský názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Részvénytársaság – zrt.Akciová společnostZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 20 mil. HUF. 10 mil HUF nebo 30 % (podle toho, která částka je vyšší) kapitálu musí být splaceno v hotovosti. Výše podílů musí být dělitelná 10.000 HUF. Nejsou žádné omezení týkající se počtu společníku, jejich občanství či místa bydliště.
Korlátolt felelősségű társaság – KftSpolečnost s ručením omezenímZákladní kapitál musí dosáhnout výše min 500.000 HUF. Kapitál musí být splacen alespoň z 50 %. Nejsou žádné omezení týkající se počtu společníku, jejich občanství či místa (státu) bydliště. V případě, že základní kapitál převýší 50 mil. HUF nebo průměrný počet zaměstnanců na plný úvazek převýší 200, ve společnosti musí být vytvořena dozorčí rada. Dozorčí rada musí mít 3 – 15 členů.
Közkereseti társaság – Kkt.Veřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s.
Betéti társaság – Bt.Komanditní společnostObdoba české k. s. Nejsou žádné požadavky na výši vkladů.
LeányvállalatPobočka zahraniční společnostiPobočka se registruje u rejstříkového soudu, svou činnost může vykonávat až po registraci. Registrační poplatek pro založení pobočky je 250.000 HUF.
Egyéni cégPodnik jednotlivce / OSVČ 

Zdroj: Deloitte, https://www.companyregister.hu

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

 • Délka procesu založení: 14 dní – 5 týdnů
 • Náklady na založení: cca 425.500 HUF (cca 1.850 EUR)
Proces založení společnosti s ručením omezeným
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčenáinstituce
1.Najmutí právního zástupce, který reprezentuje společnost a vytváří právní listiny.260 000 HUF (podle složitosti)3 dnyprávník
2.Ověření podpisového vzoru, obvykle trvá do dvou dnů.37 500 HUF2 dnynotář
3.Vklad kapitálu na bankovní účet, a to min ve výší 50 % vkladu (min. 1.500.000 HUF).Zdarma1 denlibovolná maďarská banka
4.

K využití zjednodušeného elektronického založení společnosti musí podnik získat tzv. rezervaci jména podniku, jde o zjištění, zda pod zamýšleným jménem již nefiguruje jiný podnik. Prostřednictvím emailu se zasílá žádost rejstříkovému soudu (Fővárosi Bíróság), který odpoví do 1 dne.

Pokud je podnik zakládán elektronicky (ale ne zjednodušeně) nebo standardním způsobem, musí zakladatel podniku zaslat zamýšlený název podniku společně se všemi ostatními dokumenty.

Zdarma1 denFővárosi Bíróság
5.Zažádat o registraci podniku na rejstříkovém soudu. Oznámení o založení podniku jen pak uveřejněno v tiskovině Cégközlöny.podle způsobu založení 17 (30) dníFővárosi Bíróság
6.Registrace u Národního fondu důchodového pojištění (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság – ONYF) a u Národního fondu zdravotního pojištění (Országos Egészségbiztosítási Pénztár – OEP).Zdarma1 denONYF, OEP

Zdroj: WB

1 V Maďarsku je možné založit podnik třemi způsoby:

 • Zaslání potřebných dokumentů poštou, podnik je do rejstříku zapsán po 30 dnech, náklady jsou 125 000 HUF.
 • Elektronická metoda – stanovy společnosti a memorandum jsou oscanovány a zaslány elektronicky, podnik je do rejstříku zapsán po 30 dnech a náklady jsou také 125 000 HUF.
 • Zjednodušená elektronická metoda – podnik se zaregistruje pomocí standardizovaných formulářů, které jsou k dispozici online na stránkách rejstříkového úřadu (viz kontakty). Podnik je do rejstříku zapsán po 7 dnech a náklady jsou 105 000 HUF.

2.2 Registrace OSVČ

OSVČ se registruje v registru společností jako podnik jednotlivce (egyéni cég – Ec.) Podniky jednotlivce ručí za své závazky v plné výši. Podmínkou vzniku podniku jednotlivce je obdržení potvrzení od místní správy. Žádost má standardizovanou podobu. Založení podniku jednotlivce stojí 12.000 HUF.

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Maďarské pobočky zahraniční společnosti (külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe) i reprezentativní kanceláře zahraniční společnosti (külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete) musí být zapsány u rejstříkového soudu (Fővárosi Cégbíróság). Pobočky i reprezentativní kanceláře nemohou začít vykonávat činnost před svojí registrací. Požadované dokumenty pro registraci pobočky jsou totožné s dokumenty pro založení společnosti s ručením omezeným.

zpět na začátek

3. Daňový systém

3.1 Přímé daně (egyenes adók)

Daň z příjmů fyzických osob (személyi jövedelemadó)

Příjmy fyzických osob jsou zdaňovány dvěma sazbami. Roční příjmy do 1.700.000 HUF jsou zdaňovány sazbou 18 %, příjmy nad 1.700.000 HUF jsou zdaňovány sazbou 36 %. V roce 2007 byla dále stanovena daň solidarity ve výši 4 %, která je uvalena na roční příjmy převyšující 7.137.000 HUF.

Daň z příjmu právnických osob (társasági adó)

Daň z příjmů právnických osob činí 16 %. V roce 2007 byla doplněna o daň solidarity ve výši 4 %. Zajímavostí v systému daní z příjmu právnických osob je tzv. zjednodušená podnikatelská daň (EVA). Systému EVA (Egyszerűsített vállalkozói adó) mohou využít ty právnické osoby, jejichž roční celkový příjem nepřekročí alespoň ve dvou letech hranici 25 milionů HUF. Sazba této zjednodušené podnikatelské daně je 25 %, do které mimo daně z příjmu spadají také odvody DPH, daň z dopravního prostředku, daň z dividend nebo v případě podniku jednotlivce daň z příjmu fyzických osob. Plátci této daně také nemohou vyvážet zboží do členských států EU, výše dovozu z EU nesmí převýšit 10.000 EUR ročně.

Místní obchodní daň (Helyi iparuzési adó)

Výši daně stanovují obecní úřady. Základem daně je obrat podniku snížený o náklady spojené s prodejem zboží, náklady na materiál či náklady na prostředníka. Sazba daně nemůže převýšit 2 %.

Daň z dopravního prostředku (Gépjármuadó)

Daň z vozidla je uvalena obecními úřady na každý dopravní prostředek opatřený maďarskou poznávací značkou. Výše daně se odvíjí od hmotnosti daného dopravního prostředku. Sazba daně je 1.200 HUF za každých 100 Kg hmotnosti vozu.

Daň z majetku

Je uvalována obecními úřady půdu a budovy. Sazba daně z budov (építményadó) je stanovena na 3 % z tržní cenu budovy nebo v max. výši 900 HUF / m2 za rok. Sazba daně z půdy (telekadó) – je stanovena na 3 % z tržní cenu budovy nebo v max. výši 200 HUF / m2 za rok.

Dědická (Öröklési illeték) a darovací daň (Ajándékozási illeték)

Sazba dědické daně může dosáhnout až 40 %. Sazba a výše osvobození se odvíjí od míry příbuzenského vztahu. Sazby dědické daně jsou totožné se sazbami daně darovací.

Daň z převodu nemovitostí

Sazba daně je stanovena na 10 % ceny převáděné nemovitosti, daň hradí kupující.

3.2 Nepřímé daně (közvetett adó)

Daň z přidané hodnoty (általános forgalmi adó – ÁFA)

V naprosté většině případů se používá 20 % sazba DPH, snížená 5 % sazba se vztahuje na produkty a služby jako knihy, léky, apod. Daň se odvádí měsíčně nebo čtvrtletně. Měsíčně v případě, kdy výše odvedené DPH v předchozím roce převýšila 1 mil. HUF.

Spotřební daň (fogyasztási adó)

Ve spojení s DPH (ÁFA) je spotřební daň pevným prvkem maďarského daňového systému. Daň bývá placena v případě, že produkty vyjmenované v zákoně LXXVIII 1991 jsou prodávány v tuzemsku. Na rozdíl od DPH nejsou v případě spotřební daně zohledňovány bezcelní zóny a tranzitní prostory. Výše spotřební daně na jednotlivé výrobky je až na výjimky harmonizována s předpisy EU. Pro některé výrobky jsou v maďarské „přístupové smlouvě" stanovena přechodná období pro úplnou harmonizací s předpisy EU.

Spotřební daň je v Maďarsku uvalena na:

 • minerální oleje
 • alkohol
 • pivo
 • víno
 • šumivá vína
 • tabákové výrobky

Výše nejdůležitějších spotřebních daní je k dispozici na http://vam.gov.hu/viewBase.do?elementId=4749.

Daň energetická (Energiaadó)

Zavedena od roku 2004 zákonem č. LXXXVIII. z roku 2003. Základem daně je spotřeba elektrické energie, měřeno v megawatthodinách (daň 186 HUF / MWh), resp. spotřeba zemního plynu, měřeno v gigajoulech (56 HUF / GJ).

Ekologické poplatky

Jsou stanovovány v případě dovozu stanovených výrobků dle zákona LVI. z roku 1995 ve smyslu jeho pozdějších změn. Výrobky patřící do skupin různých ropných produktů, pneumatik, chladících zařízení, obalů, akumulátorů, reklamních papírů, elektrických a elektronických zařízení se zpoplatňují poplatkem určeným na ochranu životního prostředí. Poplatek je stanovován pro jednotlivé druhy výrobků individuálně, nelze jej odvodit z celní hodnoty zboží či jeho hmotnost. Např. za 1 kg plastových obalů je stanoven poplatek 36 HUF, akumulátorů do mobilních telefonů 1000 HUF/kg, domácích el. strojů 83 HUF/kg apod.

3.3 Daňová specifika OSVČ, sociální zabezpečení

Sazby daně příjmu pro OSVČ jsou totožné se sazbami daně z příjmu fyzických osob. Daň solidarity ve výši 4 % je uvalena na čistý zisk. Individuální podnikatelé jsou povinni odvádět příspěvky na sociální zabezpečení ve stejné výši jako zaměstnanci. Základem pro výpočet je však namísto hrubé mzdy zisk.

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
OblastMaďarská praxe
Zkušební dobaZkušební doba bývá obvykle dohodnuta na 30 dní. Kolektivní smlouva nebo jiné dohody mohou stanovit dobu jinou, ale ne delší než 3 měsíce.
Pracovní dobaPráce na celý úvazek je stanovena na 40 hodin týdně, lze stanovit i dobu jinou, ale nesmí překročit 60 hodin týdně nebo 12 hodin denně. Zaměstnanec má nárok na odpočinek mezi směnami v min. výši 11 hodin. Kolektivní dohoda může stanovit i dobu jinou, nesmí však být kratší než 8 hodin. Zaměstnanec má nárok na 2 dny odpočinku týdně, jeden z nich musí být neděle.
Placená dovolenáJe progresivní, odvíjí se od věku zaměstnance, minimální délka dovolené je stanovena na 20 dní, maximální na 30 dní.
Výpovědní lhůta ze strany zaměstnavateleVýpovědní doba je stanovena na min. 30 – 90 dní, záleží na délce zaměstnanání u daného zaměstnavatele.
DalšíMinimální mzda je stanovena na úrovni 69.000 HUF měsíčně (273,60 EUR).

Zdroj: EURES

Příplatky za nestandardní pracovní dobu

Podle zákona má zaměstnanec nárok na:

 • 30 % příplatek za práci v noci;
 • 50 % příplatek za přesčasy;
 • příplatek za práci ve dnech pracovního klidu nebo ve státní svátek (50 % + den volna);

Kolektivní smlouva může stanovit další příplatky.

Pracovní smlouva musí být vyhotovena v písemné formě a musí obsahovat následující body:

 • popis práce;
 • základní mzda;
 • místo provádění práce.

Mateřská dovolená

Matky mají nárok na 27 týdnů mateřské dovolené, 4 týdny se berou před předpokládaným narozením dítěte.

Zaměstnanec má nárok na neplacenou dovolenou:

 • z důvodu péče o dítě mladší tří let;
 • z důvodu péče o dítě do 14 let, pokud zaměstnanec dostává přídavky na péči o dítě;
 • z důvodu péče o dítě mladší 12 let v průběhu jeho nemoci.

Skončení pracovního poměru

Pracovní poměr může být ukončen:

 • vzájemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem;
 • obvyklou výpovědí;
 • výjimečnou výpovědí;
 • okamžitým ukončením ve zkušební době.

Pracovní smlouva na dobu určitou může být ukončena pouze dohodou nebo výjimečnou výpovědí nebo s okamžitou platností během zkušební doby. Zaměstnanec má však nárok na výplatu ročního obvyklého průměrného platu za zbývající období, pokud je zbývající doba kratší než jeden rok, tak průměrnému platu za zbývající období.

Výpověď pracovního poměru na dobu neurčitou musí být vyhotovena písemně a doručena druhé straně. Zaměstnavatel musí udat důvod výpovědi. Důvodem pro výpověď může být pouze zaměstnancova nezpůsobilost nebo jeho chování ve spojení s pracovními činnostmi. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď bez udání důvodu, pokud je zaměstnanec v důchodovém věku.

4.1 Odvody za zaměstnance

U zaměstnavatelů činí výše odvodu za zaměstnance 29 %. Zaměstnanci odvádí ze svých mezd a platů 17,5 %. V obou případech se odvádějí příspěvky důchodového a zdravotního pojištění (Nyugdíj- és Egészségbiztosítási járulék). Kromě výše zmíněného odvodu zaměstnavatelé dále odvádí měsíční fixní příspěvek zdravotní péče ve výši 1.950 HUF za každého zaměstnance.

 • Odvod zaměstnavatele – Munkaadói járulék.
 • Odvod zaměstnance – Munkavállalói járulék.

zpět na začátek

5. Užitečné kontakty

Ministerstvo ekonomie a národního rozvoje(Nemzeti Fejlesztési és Gazdsági Minisztérium)
1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.
P.O.Box: H–1880 Budapest, Pf.: 111.
Tel: +36-1-374-2700, +36-1-302-2355
Web: http://nfgm.gov.hu/en

Ministerstvo dopravy, telekomunikací a energie(Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium)
H–1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Tel: +36-1-475-5700, +36-1-475-5800
Web: http://www.khem.gov.hu/en

Národní fond zdravotního pojištění(Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
Budapest XIII. Váci
út 73./A
Tel: +36-1-359-6654
Fax: +36-1-350-1179
Email: sajto@oep.hu
Web: http://www.oep.hu/oepdok/fajlok/e.pdf

Národní fond Důchodového pojištění(Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság)
1132 Budapest,
Visegrádi u. 49.
Tel.:(1) 270 8000
Web: http://www.onyf.hu/

Státní ředitelství celní a finanční policie (Vám- és Pénzügyőrség)
H–1095 Budapest, Mester u. 7.
Tel:: +36-1-456-9500
Fax: +36-1-456-9525
Web: http://vam.gov.hu/

Ministerstvo pro místní rozvoj a zemědělství (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)
Kossuth Lajos tér 11, 1055 Budapest
Tel: 06-1-301-4000
Fax: 06-1-302-0408
Web: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=945

Maďarská obchodní a průmyslová komora(Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6–8.
Tel: 36-1-474-5141
Fax: 36-1-474-5105
Web: http://www.mkik.hu/index.php

Maďarská zemědělská komora (Magyar Agrárkamara)
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
tel: 802-6100
fax: 802-0600, 802-0601
Web: http://www.agrarkamara.hu/
e-mail: info@agrarkamara.hu

Budapěšťský městský soud (Fővárosi Bíróság)
http://www.fovarosi.birosag.hu/angol/index_en.htm

zpět na začátek

6. Další informace

6.1 Anglicky

Doing business

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek