Pravidla pro podnikání v Německu

13. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání v Německu, informuje o postupu zakládání společností s ručením omezeným, firemních poboček, kanceláří a dceřinných podniků. Dále přibližuje proceduru registrace OSVČ v SRN. Uvedeny jsou také informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty a konkrétní příklad založení malého živnostenského podniku a společnosti s ručením omezeným.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha357 021 km2
Obyvatelstvo (mil.)82,491
Hlavní městoBerlín / Berlin
Jazykněmčina
MěnaEuro / EUR
Výše HDP na osobu31.950 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,45
Telefonní předvolba+49
Internetová doména.de

Zdroj: OECD, CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)–0,2–0,31,10,83,02,61,8
Inflace (%)1,41,01,81,91,43,1 
Nezaměstnanost (%)8,49,39,810,79,88,4 
Kurs EUR/CZK30,2532,4531,8329,3328,2427,7324,80

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Německý názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)Společnost s ručením omezenýmMinimální základní kapitál je 25.000 EUR. Min. počet zakladatelů: 1. Minimální vklad společníka je 100 EUR, ručení omezeno výší základního kapitálu, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Před zápisem do obchodního rejstříku společnost s r. o. (GmbH) jako právnická osoba ještě neexistuje. Teprve v okamžiku notářského ověření společenské smlouvy vzniká „společnost s r.o. v založení" (GmbH i. G. německy GmbH in Gründung). Od této chvíle je možno ohlásit živnost s označením GmbH i. G. (tzv. předspolečnost).Teprve zápisem do obchodního rejstříku a existencí výpisu z OR zaniká dodatek i.G. a společníci ručí jen do výše svých vkladů. Tuto změnu je nutno v ohlášení živnosti oznámit.
Aktiengesellschaft (AG)Akciová společnostMinimální základní kapitál je 50.000 EUR. Min. počet zakladatelů: 1. Ručení omezené, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Min. 5 % z ročního zisku musí být ročně vkládáno do zákonného rezervního fondu a to do chvíle, kdy jeho hodnota dosáhne 10 % základního kapitálu.
Kleinunternehmer (Kleingewerbetriebender)Malý živnostenský podnikTuto formu podniku je možné použít v případě, kdy je obrat podniku v roce založení maximálně 17.500 EUR a v následujících letech ročně max. 50.000 EUR. Není požadován minimální kapitál, ručení je neomezené, nezapisuje se do obchodního rejstříku.
EinzelunternehmenPodnikatel (OSVČ)Není požadován minimální kapitál, neomezené ručení, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku.
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)Není ekvivalentSdružení charakteru podle občanského práva (Bürgerlichen Gesetzblatt), minimálně dva společníci, kteří mají společný vlastní kapitál nebo podnikatelský záměr, není požadován minimální kapitál, neomezené ručení, nezapisuje se do obchodního rejstříku. Tato právní forma je často používána nejen malými podniky, ale i většími v případě např. joint ventures apod.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Complementär Kommanditgesellschaft (GmbH Co. KG)Není ekvivalentNení požadován minimální kapitál, ručení je omezené, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Spojení s.r.o. s komanditní společností vhodné pro podnikatele, kteří chtějí formu komanditní společnosti, ale neomezené ručení je pro ně příliš riskantní.
Offene Handelsgesellschaft (OHG)Veřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s.
Kommanditgesellschaft (KG)Komanditní společnostObdoba české k. s.

Zdroj:, Wikipedia.org, http://www.icl-directory.com, EUROPEAN COMMISSION – RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

 • Délka procesu založení: 16 dní
 • Náklady na založení: cca 250 EUR
Proces založení společnosti s ručením omezeným
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Schválení jména společnosti na místní průmyslové a obchodní komoře. Seznam místních komor je možno nalézt na stránkách http://www.ihk.de/ pomocí nástroje IHK-Finder.zdarma1 denIndustrie - und Handelskammer
2.Notářské ověření zakládací smlouvy a stanov společnosti, výše poplatků se odvíjí od hodnoty základního kapitálu.84 EUR (podle výše základního kapitálu1)1 dennotář
3.Otevření bankovního účtu a vklad splaceného kapitálu společnosti, min. 1/4 kapitálu (tedy 12.500 EUR) musí být splacena předem.zdarma1 denlibovolná banka
4.Podání žádosti o registraci do obchodního rejstříku (Handelsregister) a její úschova u místního soudu a oznámení o založení společnosti v místních novinách.1/2 odvedených poplatků při kroku 2. + 100 –150 EUR místní soud + 50 EUR oznámení10 dníHandelsregister
5.Ohlášení místnímu živnostenskému úřadu (Gewerbeamt), některé druhy podnikání, např. hostinská a restaurační činnost, makléři, apod. musí žádat o povolení živnosti. Živnostenský úřad vydá živnostenský list (Gewerbeschein) a informuje o ohlášení živnosti další instituce.31 EUR3 dnyGewerbeamt
6.Registrace u profesní komory – řemesla vyjmenovaná v zákoně o řemeslech, resp. řemeslníci musí být povinně členy místní komory řemesel (Handwerkskammer). Některá povolání, jako např. farmaceuti, architekti apod., musí být členy zvláštní profesní komory, pro více informací kontaktujte obchodní komoru.zdarma1 den2Handwerkskammer
7.Ohlášení na místním úřadu práce (Arbeitsamt) – podnikatel resp. zaměstnavatel potřebuje tzv. podnikové číslo, jakmile zaměstná nějakou osobu jako zaměstnance. Toto podnikové číslo přidělí (telefonicky) úřad práce.zdarma1 den2Arbeitsamt
8.Registrace ke zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení zaměstnanců u místní nemocenské pokladny (Allgemeine Ortskrankenkasse – AOK).zdarma1 den2AOK
9.Registrace k platbě daní – musí být provedena na daňovém úřadě do měsíce od zahájení činnosti podniku.zdarma1 den2Steuerbehörde

Zdroj: WB 1 V případě základního kapitálu nepřesahujícího 1.000 EUR je poplatek stanoven na 10 EUR. V případě kapitálu v rozmezí 1.000 – 5.000 EUR se za každých 1.000 EUR poplatek zvyšuje o 8 EUR. V případě kapitálu v rozmezí 5.000 – 50.000 EUR se za každých 3.000 EUR poplatek zvyšuje o 6 EUR. V případě kapitálu v rozmezí 10.000 – 5.000.000 EUR se za každých 10.000 EUR poplatek zvyšuje o 15 EUR. (Tyto sazby jsou společné pro všechny typy společností.) Pro náš případ je kalkulováno se základním kapitálem ve výši 25.000 EUR.

2 Probíhá současně s krokem číslo 5.

Všem zájemcům o založení podniku v Německu jednoznačně doporučujeme konzultovat proces založení konkrétního podniku s příslušnou regionální obchodní a průmyslovou komorou (IHK), na http://www.ihk.de/ lze pomocí nástroje IHK-Finder nalézt jejich seznam. IHK poskytuje tyto informace bezplatně. Dále doporučujeme spolupráci s právníkem a daňovým poradcem, kteří jsou obeznámeni s platnou legislativou v dané spolkové zemi.

2.2 Registrace OSVČ

Podniku jednotlivce se týkají paragrafy § 17 – 37 německého obchodního zákoníku. Podnikatel plně ručí za závazky společnosti, a to celým svým majetkem. Registrace podniku jednotlivce se provádí na místním živnostenském úřadě (Gewerbeamt), některé druhy podnikání, např. hostinská a restaurační činnost, makléři, apod. musí žádat o povolení živnosti. Při založení podniku jednotlivce se odvádí registrační poplatek ve výši 50 EUR.

Zápis do obchodního rejstříku je nutný až po překročení stanovené hranice obratu, příjmu, majetku podniku nebo počtu zaměstnanců. V určitých případech může být zápis do obchodního rejstříku povinný. Jméno společnosti musí obsahovat celé jméno vlastníka, pokud je ale podnik jednotlivce zapsán v obchodním rejstříku, jsou možné i jiné názvy podniku. Podmínkou je užití zkratky e. K.

Příjmy podniku jednotlivce podléhají dani z příjmu fyzických osob, viz. Daňový systém.

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

V Německu je možné založit reprezentační kancelář, která ale nemá právní subjektivitu, nesmí uzavírat obchodní transakce a je tak využitelná zejména pro reklamu a marketing. Je také možno zřídit nesamostatnou pobočku bez vlastního účetnictví. Tato pobočka nemusí být nahlášena na obchodním rejstříku a stačí pouze zápis u živnostenského úřadu.

Je možno založit také samostatnou pobočku, která musí být podobně jako samostatný podnik nahlášena v obchodním rejstříku a u místního úřadu. Pobočka není samostatnou právní osobou a je pokládána za součást mateřské firmy.

Pobočky podléhají dani z příjmu právnických osob (Körperschaftssteuer) stejně jako jiné podniky v Německu, viz. Daňový systém.

zpět na začátek

3. Daňový systém

Daňový systém v Německu je velmi komplikovaný. Proto doporučujeme se před zahájením podnikatelské činnosti v Německu poradit se s daňovým poradcem. Vybírané daně na krytí veřejných výdajů se dělí na tři národní úrovně (spolkové daně, zemské daně a obecní daně a přirážky). Výnos z některých daní se následně ještě přerozděluje mezi tyto skupiny. Vedle tří národních úrovní existuje ještě úroveň čtvrtá, Evropská unie.

Informace o jednotlivých daních a jejich sazbách lze najít např. na http://www.invest-in-germany.com/homepage/business-guide-to-germany/the-tax-system/.

3.1 Přímé daně

Daň z příjmu fyzických osob (Einkommensteuer)

Zdanění příjmů fyzických osob
Zdanitelný příjem (EUR) / rokDaňová sazba (%)
Do 7,664 EUR0
7.665 – 12.739 EUR15 – 23,97
12.740 – 52.151 EUR23,97 – 42
52.152 – 250.000 EUR42
250.001 EUR a více45

Daň solidarity (Solidaritätszuschlag)

Od roku 1995 jak právnické tak fyzické osoby v Německu odvádějí 5,5 % z objemu odváděných daní z příjmu právnických., resp. fyzických osob v podobě daně solidarity.

Daň z příjmu právnických osob (Körperschaftsteuer)

Po daňové reformě byla sazba daně z příjmu právnických osob snížena z původních 25 % na současných 15 %.

Pozn. Reálné zdanění příjmů právnických osob v Německu se tak po započtení daně solidarity zvyšuje na 15,825 %.

Živnostenská daň (Gewerbesteuer)

Všechny právnické osoby v Německu, resp. jejich zdanitelné příjmy podléhají živnostenské dani. Ta se skládá ze dvou částí: ze zákonem stanovené sazby (v současné době je to 3,5 %) a také z přirážky stanovené místním obecním úřadem. Po přirážce obecního úřadu se sazba daně pohybuje okolo 14 – 17 %. Tato daň představuje hlavní složku příjmů obcí.

Daň z nemovitosti (Liegenschaftsteuer / Immobiliensteuer)

Každý, kdo na území Německa vlastní nemovitost, podléhá této dani. Vládou je sazba stanovena na 0,35 % hodnoty nemovitosti, tato sazba se ale dále násobí koeficientem stanoveným místním obecním úřadem, reálné výše sazby se tak pohybuje od 0,98 % – do 2,84 %.

Daň z převodu nemovitostí (Grundwerbsteuer)

Pokud hodnota převáděné či prodávané nemovitosti převyšuje 2.500 EUR, je na hodnotu dané nemovitosti uvalena daň z převodu ve výši 3,5 %. Dědická a darovací daň je stanovena na 7 – 50 % podle míry příbuzenského vztahu mezi zůstavitelem a dědicem, resp. dárcem a obdarovaným.

Církevní daň (Kirchensteuer)

Sazba daně se pohybuje od 8 – 9 % z odvodu daně z příjmu fyzických osob. Pokud si nepřejete tuto daň odvádět, stačí nebýt přihlášen u některé z německých církví (obvykle katolické či protestantské).

3.2 Nepřímé daně

DPH (Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer)

DPH je v Německu uvalována ve dvou sazbách. Standardní sazba je stanovena na 19 %. Snížená 7 % sazba se vztahuje na zboží a služby denní jako potřeby jako jsou potraviny, noviny nebo veřejná doprava. Bankovní služby nebo zdravotní služby jsou od DPH osvobozeny. Povinnost k registraci k DPH vzniká v okamžiku, kdy obrat v předchozím roce převýšil 17.500 EUR nebo očekávaný obrat v roce současném převyšuje 50.000 EUR. Daňové přiznání se podává elektronicky pomocí programu ELSTER.

Důležité pojmy:

 • Umsatzsteuer – daň z obratu (DPH) na výstupu (při prodeji)
 • Vorsteuer – daň z obratu (DPH) na vstupu (při nákupu)
 • Einfuhrsteuer – daň vybíraná při dovozu ze zemí mimo EU, tzv. dovozní daň.

Spotřební daně (Verbrauchssteuer)

Spotřební daně jsou V Německu uvaleny na benzín, těžká paliva a jiné energetické produkty, také na tabákové výrobky, pivo, víno a kávu.

3.3 Daňové povinnosti podniku jednotlivce

Příjmu podniku jednotlivce podléhají dani z příjmu fyzických osob. Od roku 2007 mají OSVČ povinnost se zaregistrovat k odvodu zdravotního pojištění. Sazba zdravotního pojištění se pohybuje okolo 14,25 %, záleží na dané pojišťovně. Mezi poskytovateli zdravotního pojištění probíhá v Německu konkurenční boj, je tak dobré prostudovat nabídky jednotlivých společností.

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

Pracovní smlouva může být uzavřena písemně i ústně.

Pracovní smlouva obsahuje tyto náležitosti:

 • jméno a adresa zaměstnavatele a zaměstnance
 • doba, na kterou je pracovní smlouva uzavřena
 • délka zkušební doby
 • místo výkonu práce
 • povaha práce
 • mzda, délka dovolené, apod.

4.1 Regulace pracovního trhu

OblastNěmecká praxe
Zkušební dobaZkušební doba činí maximálně 6 měsíců, během této doby platí výpovědní lhůta o délce 14 dní.
Pracovní dobaPrůměrná pracovní doba činí 38 – 40 hodin týdně. Obvykle pracovní doba nepřekračuje 8 hodin denně. Po 6 odpracovaných hodinách má zaměstnanec nárok na přestávku, a to minimálně v trvání 30 minut. Mezi dvěma pracovními dny musí být poskytnuta přestávka v min. trvání 11 hodin. Čas přestávky není součástí pracovní doby.
Placená dovolenáMinimální zákonná dovolená činí 24 dní za rok. Kolektivní smlouvy obvykle stanovují dovolenou pro zaměstnance na 30 dní ročně.
Výpovědní lhůty

Aby mohl být předčasně ukončen pracovní poměr se zaměstnancem, je vždy potřebný kvalifikovaný důvod platný pro výpověď. Zákonná výpovědní lhůta (po uplynutí zkušební doby), kterou musí zaměstnavatel i zaměstnanec dodržet, je minimálně 4 týdny.

V případě, kdy zaměstnanec pracuje pro daného zaměstnavatele déle než 20 let, výpovědní lhůta se prodlužuje až na 7 měsíců. Podle doby trvání stávajícího pracovČeské republiky a expertů z Centra pro regionální rozvoj ČR – Enterprise Europe Network (dříve Euro Info Centra Praha). Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Publikace jerovněž k dispozici na vládním informačním portálu o EU http://www.euroskop.cz a v síti regionálních Eurocenter ve všech krajských městech.

Kolektiv autorů: Ing. Kateřina Joklová, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Jana Kváčová, RNDr. Jitka Ryšavá, Bc. Jiří Šourek.

Tento soubor může být rozmnožován elektronicky nebo tiskem pouze v kompletní a nezměněné podobě a rozšiřován pouze bezúplatně. Nejnovější verzi tohoto souboru naleznete na stránkách Svazu obchodu a
cestovního ruchu České republiky – http://www.socr.cz – v kategorii aktivity, v podkategorii publikace.

Toto je verze ze září 2008.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek