Pravidla pro podnikání v Nizozemsku

3. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání v Nizozemsku, informuje o postupu zakládání společností s ručením omezeným, firemních poboček a kanceláří v Nizozensku. Uvedeny jsou také informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha41 526 km2
Obyvatelstvo (mil.)16,275
Hlavní městaAmsterdam, Haag
JazykNizozemština (vlámština)
MěnaEuro/EUR
Výše HDP na osobu36 548 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,66
Telefonní předvolba+31
Internetová doména.nl

Zdroj: OECD, CIA

1.2. Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)-0,6-0,11,91,32,93,32,6
Inflace (%)3,92,21,41,51,71,6 
Nezaměstnanost (%)2,83,74,64,73,93,2 
Kurs EUR/CZK30,2532,4531,8329,3328,2427,7324,80

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Nizozemský názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Naamloze vennootschap – NVAkciová společnostZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 45 000 EUR a při založení společnosti je nutno splatit min. 20 %. Min. počet zakladatelů je 1. Nejsou stanoveny žádné požadavky na státní příslušnost či místo pobytu zakladatelů.
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid- BVSpolečnost s ručením omezenímZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 18 000 EUR a při založení společnosti je nutno splatit min. 20 % vkladu. Min. počet zakladatelů je 1. Nejsou stanoveny žádné požadavky na státní příslušnost či místo pobytu zakladatelů.
Vennootschap onder firma – VOFVeřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s.
Commanditaire Vennootschap – CVKomanditní společnostObdoba české k. s.
BijkantoorPobočka zahraniční
společnosti
 
EenmanszaakPodnik
jednotlivce/OSVČ
 

Zdroj: Deloitte, EUROPEAN COMMISSION -- RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

2.1. Založení společnosti s ručením omezeným

 • Délka procesu založení: 10 dní
 • Náklady na založení: 2 049,24 EUR
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Vložení kapitálu na bankovní účet.Zdarma1 denBanka
2.Kontrola jedinečnosti názvu společnosti u Obchodní komory (Kamer van Koophadel).Cca 85 EUR3 dnyKamer van Koophandel
3.Zaslání informací o zakladatelích a prvním výkonném řediteli Ministerstvu Spravedlnosti (Ministerie van Justitie) ke schválení. Během procesu zápisu může společnost provozovat svou činnost. Lhůta, ve které ministerstvo své rozhodnutí vydá, je různá. V případě urgentní žádosti může být rozhodnutí vydáno do 48 hodin, ale v případě nutnosti získání detailnějších informací se může lhůta protáhnout až na 3 měsíce.91 EUR3 dnyMinisterie van Justitie
4.Vypracování společenské smlouvy a její
ověření notářem.
1750 EUR1 dennotář
5.Zápis společnosti do obchodního rejstříku na Obchodní komoře (Kamer van Koophandel) a obdržení registračního čísla. V případě osobní návštěvy trvá obdržení registračního čísla několik hodin, pokud jsou dokumenty vyplněny a odeslány mailem, pak 1 týden. Členství v místní obchodní komoře je povinné, výše příspěvku závisí na počtu zaměstnanců a na výši ověřeného základního kapitálu podniku. Pro malou firmu (méně než 50 zaměstnanců a základním kapitálem do 2,5 mil. EUR) je stanoven poplatek ve výši 123,34 EUR. Pro společnost s 50–250 zaměstnanci a základním kapitálem ve výši 2,5–10 mil. EUR je stanoven poplatek 289,25 EUR a pro společnost s více než 250 zaměstnanci a základním kapitálem převyšujícím 10 mil. EUR je stanoven poplatek 729,74 EUR. Po registraci provede komora uveřejnění registrace v Staatscourant.123,34 EUR1 denKamer van Koophandel
6.Registrace na místním daňovém úřadu (Belastingdienst). Mimo daní zde probíhá i registrace k sociálnímu zabezpečení. Úřad vydává daňové číslo do 4–6 týdnů.Zdarma1 denBelastingdienst

Zdroj: WB

2.2. Registrace podniku jednotlivce

Podnik jednotlivce (Eenmanszaak) je nutné registrovat u místní Obchodní komory (Kamer van Koophandel). Rozcestník na místní obchodní komory lze nalézt na: http://www.kvk.nl/english/aboutus/003_Our_addresses/ouraddresses/Ouraddresses.asp

Formulář (pouze v Nizozemštině) pro registraci podniku jednotlivce je ke stažení na: http://www.kvk.nl/minitools/FormulierenWizzard/pdf/01_eenmanszaak.pdf

2.3. Založení pobočky nebo kanceláře

Pobočky (Bijkantoor) nejsou v Nizozemsku příliš běžné. Pokud je již založena, bývá obvykle prvním a přechodným krokem ke společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Pobočky zahraniční společnosti se týkají všechny požadavky na zápis do obchodního registru jako v případě s. r. o. nebo a. s. Požadavky pro založení reprezentativní kanceláře jsou totožné jako u pobočky.

Je třeba doložit:

 • jméno a adresu mateřské společnosti
 • její ustavující dokumenty (ve vlámštině, angličtině, francouzštině nebo němčině)
 • výši kapitálu
 • jména a bydliště ředitelů podniku.

Náklady na založení pobočky jsou minimální, jediné oficiální náklady bývají spojené s překladem dokumentů na Obchodní komoře.

3. Daňový systém

3.1. Přímé daně (directe belasting)

Daně z příjmů fyzických osob (Personenbelasting)

V Nizozemsku jsou rozlišovány 3 kategorie zdanitelných příjmů (tzv. 3 „boxes“), každá z nich s vlastní výší zdanění.

„Box 1“ zahrnuje příjmy ze závislé výdělečné činnosti a příjmy z nemovitostí (pokud se jedná o nemovitost, ve které má příjemce trvalé bydliště). Zde je progresivní zdanění v rozmezí od 2,5 % do 52 %.

Míra zdanění příjmu fyzických osob
Daňové pásmo (EUR)Sazba
do 17 57933,65 %*
17 579–31 58941,4 %*
31 589–53 86042 %
53 860 a více52 %

* U prvních dvou daňových pásem platí, že jsou spolu s daní z příjmu odváděny i příspěvky sociálního pojištění. Sazba 33,65 % se tak skládá z daně z příjmu ve výši 2,5 % a z odvodu příspěvku sociálního pojištění ve výši
31,15 %. Sazba 41,4 % u druhého pásma se skládá z daně z příjmu ve výši 10,25 % a z odvodu příspěvku sociálního pojištění ve výši 31,15 %. Zbylá dvě daňová pásma jsou pouze odvodem daně z příjmu.


„Box 2“ zahrnuje příjmy ze společností, ve kterých má příjemce více než 5% podíl. V tomto případě je daňová sazba 25 %.

„Box 3“ zahrnuje příjmy z úspor a investic: z cenných papírů, úroky z vkladů a příjmy z nemovitostí (ve kterých příjemce nemá trvalé bydliště), které jsou zdaňovány 30 %. Je uvažován průměr z hodnoty příslušného majetku k začátku a konci daňového období a předpokládá se čistý výnos z tohoto majetku ve výši 4 %.

Daň ze zisku právnických osob (Vennootschapsbelasting)

Daň je progresivní, se třemi pásmy. Zisk do výše 40 000 EUR zdaněn 20 %, zisk v rozmezí 40 001–200 000 EUR je zdaněn 23 % a zisk převyšující 200 000 EUR je zdaněn 25,5 %.

Daně z právních převodů

Daň z převodu nemovitostí – 6 % z tržní ceny nemovitosti. Daň z pojistného – 7,5 % z pojistného; od této daně jsou mj. osvobozeny pojištění životní, úrazové, zdravotní, v nezaměstnanosti a na invaliditu.

Daň z majetku (Onroerend goed belasting nebo Onroerende zaak belasting)

Výše daně je stanovena obecními úřady a je obvykle stanovena na 0,1–0,3 % z tržní hodnoty majetku.

Daň dědická (Successierecht) a darovací (Schenkingsrecht)

Odvíjí se od daňové hodnoty majetku a vztahu mezi osobami, mezi kterými dochází k převodu majetku. Sazba se pohybuje v rozmezí 5–68 %.

Daň z výhry

Daň z výhry je ve výši 29 % a jsou jí zdaňovány výhry nad 454 EUR.

Daň z motorového vozidla

Výše daně závisí na typu a hmotnosti vozidla a na typu pohonných hmot.

3.2. Nepřímé daně (indirecte belasting)

Daň z přidané hodnoty (Belasting over de Toegevoegde Waarde – BTW)

Základní sazba je na úrovni 19 % (od 1. 1. 2009 by měla vzrůst na 20 %). Snížená sazba ve výši 6 % je obecně uplatňována na potraviny a léky, lékařské pomůcky, některé pracovně náročné služby, knihy a časopisy, přepravu osob, vstupné na kulturní a sportovní akce, vodu, různé zboží a služby využívané v zemědělství. V Nizozemí narozdíl od mnoha jiných zemí neexistuje limitní výše příjmu pro registraci k DPH, plátci DPH jsou tak všechny podnikatelské subjekty v Nizozemsku.

Spotřební daně (Belasting op Consumptie)

Jsou plně v souladu s nařízeními Rady EU, týkající se harmonizace spotřebních daní vnitřního trhu EU. U alkoholických nápojů jsou spotřební daně stanoveny pevnou sazbou na měrnou jednotku, stejně jako u uhlovodíkových paliv. Spotřební daň na tabák je odvozena z prodejní ceny. Aktuální tarify (Tarievenlijst Accijns) lze nalézt na internetových stránkách Celní správy: http://www.douane.nl/zakelijk/accijnzen/

Daně za znečišťování životního prostředí

 • daň z povrchové vody –- pro podniky, které čerpají či využívají povrchovou vodu, činí 0,1883 EUR/m3
 • daň z vodovodní vody (nemusí jít o pitnou) – 0,151 EUR/m3
 • daň z odpadu – 88,21 EUR / 1 000kg
 • daň z paliv – 12,95 EUR / 1 000 kg
 • daň z energií – odvíjí se z množství použité energie.

3.3. Daňové povinnosti podniku jednotlivce

OSVČ jsou povinny odvádět příspěvky zdravotního pojištění ve výši 5,1 % (r. 2008) z čistého zisku do výše 3.231 EUR měsíčně (z čistého zisku přesahující tento strop se příspěvky neodvádějí). Příjmy OSVČ podléhají dani z příjmu fyzických osob, i OSVČ se tak týká společný odvod daně z příjmu a příspěvků sociálního pojištění do výše příjmu 31 122 EUR ročně.

4. Regulace pracovního trhu

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
OblastNizozemská praxe
Zkušební dobaDélka zkušební doby je zákonem stanovena na max. 2 měsíce.
Pracovní dobaMax. 9 hodin denně a 45 hodin týdně. Průměrná týdenní pracovní doba v Holandsku se pohybuje v rozmezí 36–40 hodin. Příplatky se v případě přesčasů pohybují ve výši 25 % za první 2 hodiny přesčasů a ve výši 50 % za další hodiny práce. V případě práce v sobotu se výše příplatku ve většině odvětví pohybuje okolo 75 % a v případě neděle dostávají zaměstnanci příplatek ve výši 100 %. V případě práce v noci se výše příplatku pohybuje okolo 10–15 %.
Placená dovolenáZákonná min. délka dovolené je čtyřnásobek pracovní týdenní doby.
Výpovědní lhůta ze strany zaměstnavateleZávisí na délce zaměstnání. Pokud zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele:
- méně než 5 let, činí 1 měsíc
- 5–10 let, činí 2 měsíce
- 10–15 let, činí 3 měsíce
- více než 15 let, činí 4 měsíce.
V případě výpovědi ze strany zaměstnance činí obvyklá délka výpovědní lhůty 1 měsíc. Je ale možné domluvit i jinou výpovědní lhůtou, ta však nesmí přesáhnout 6 měsíců.
Další ustanoveníMinimální měsíční mzda je od 1. července 2007 stanovena na 1 317 EUR.

Zdroj: EURES

4.1. Odvody za zaměstnance

Zaměstnavatelem jsou odváděny následující příspěvky
Název příspěvku(%)Max. výše příspěvku (EUR/rok)
zdravotní pojištění (Zorgverzekeringswet – ZVW)7,231 231
invalidní pojištění (WIA) 46 205
pevný příspěvek5,65 
pohyblivý příspěvek dle rizikovosti práce (zde průměr)0,72 
příspěvek pro případ nezaměstnanosti (AWF) 30 399
základní příspěvek4,75 
příspěvek pro případ nadbytečnosti (zde průměr)1,02 
příspěvek na péči o dítě0,34 
Σ19,68 

Odvody zaměstnance

Zaměstnanec odvádí ze svého příjmu 7,2 % na zdravotní pojištění (ZVW), a to do max. roční výše příjmu 31.231 EUR. Dále zaměstnanec odvádí 3,5 % jako příspěvek pro případ nezaměstnanosti (AWF), a to do max. roční výše příjmu 30 399 EUR ročně. Kromě výše zmíněného zaměstnanci s roční výší příjmu do 31 589 EUR odvádějí příspěvky sociálního pojištění společně s daní z příjmu fyzických osob (viz daň z příjmu fyzických osob).

5. Užitečné kontakty

Daňový úřad (Belastingdienst)
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen
Tel: 31 555 385 385
http://www.belastingdienst.nl

Obchodní komora (Kamer van Koophandel)
Rozcestník na místní kanceláře Obchodní komory – http://www.kvk.nl/english/aboutus/003_Our_addresses/ouraddresses/Ouraddresses.asp
http://www.kvk.nl/english/

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerie van Justitie)
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Tel: +31 (0)70 3 70 79 11
http://english.justitie.nl/

Ministerstvo ekonomických záležitostí (Ministerie van Economische Zaken)
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Tel: 0800 – 646 39 51
http://www.ez.nl/

Ministerstvo financí (Ministerie van Financiën)
Prinses Beatrixlaan 512
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Tel: 31 70 3081985
http://www.minfin.nl/english

Celní správa (Belastingdienst / Douane)
Tel: +31 45 574 30 31
http://www.douane.nl/

Institut pro malé a střední podniky (IMK)
Instituut Midden- en Kleinbedrijf
http://www.imk.nl/mkb

6. Další informace


6.1. Anglicky

6.2. Česky

Velvyslanectví České republiky v Nizozemsku (Embassy of the Czech Republic)
Paleisstraat 4, Den Haag
2514 JA
tel: 003170/3130031, 003170/3130011
fax: 003170/3563349, KO-3560163
e-mail: hague@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/hague

Honorární generální konzulát Amsterdam (Consulat van de Tsjechische Republik)
World Trade Center, Strawinskylaan 1201
Amsterdam
Tel: 0031/205 753 016
Fax: 0031/205 753 016
e-mail: amsterdam@honorary.mzv.cz

Velvyslanectví Nizozemského království
Gotthardská 6/27, Praha 6 - Bubeneč
160 00
tel: 233 015 200
fax: 233 015 254
e-mail: nlgovpra@ti.cz

Encyklopedie MZV
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/encyklop.asp

BusinessInfo.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/nizozemsko/1000807/

Životní a pracovní podmínky v Nizozemsku
http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/nizozemi

Tento soubor vznikl jako součást projektu Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, ve spolupráci Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a expertů z Centra pro regionální rozvoj ČR – Enterprise Europe Network (dříve Euro Info Centra Praha). Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Publikace jerovněž k dispozici na vládním informačním portálu o EU http://www.euroskop.cz a v síti regionálních Eurocenter ve všech krajských městech.

Kolektiv autorů: Ing. Kateřina Joklová, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Jana Kváčová, RNDr. Jitka Ryšavá, Bc. Jiří Šourek.

Tento soubor může být rozmnožován elektronicky nebo tiskem pouze v kompletní a nezměněné podobě a rozšiřován pouze bezúplatně. Nejnovější verzi tohoto souboru naleznete na stránkách Svazu obchodu a
cestovního ruchu České republiky – http://www.socr.cz – v kategorii aktivity, v podkategorii publikace.

Toto je verze ze září 2008.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek