Pravidla pro podnikání v Řecku

9. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání v Řecku, přibližuje, jak založit společnost s ručením omezeným, jak zaregistrovat OSVČ a jak založit pobočku nebo kancelář. Dále jsou uvedeny informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha131 940 km2
Obyvatelstvo (mil.)11,060
Hlavní městoAthény / Αθήνα
JazykŘečtina
MěnaEuro / EUR
Výše HDP na osobu27.232 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,23
Telefonní předvolba+30
Internetová doména.gr

Zdroj: OECD, CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)3,64,74,23,43,83,83,4
Inflace (%) (Deflátor HDP)3,93,43,03,53,23,9 
Nezaměstnanost (%)10,39,710,59,98,98,3 
Kurs EUR/CZK (Vždy k 1.9.)30,2532,4531,8329,3328,4827,7324,80

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Místní názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Anónyme Etaireia / Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)Akciová společnostMinimální kapitál 60.000 EUR, musí být nejméně dva zakladatelé. Akcie se emitují v hodnotě min. 0,3 EUR.
Etaireia Periorismènes Euthýnes / Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)Společnost s ručením omezenímMinimální kapitál 18.000 EUR. V okamžiku založení společnosti je nutné splatit kapitál v plné výši a nejméně polovina z něj musí být splacena v hotovosti. Minimální výše podílu vkladu společníka činí 30 EUR.
Eterórrythme Etaireia / Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)Veřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s. Zisky jsou zdaněny sníženou sazbou 20 %.
Omórrythme Etaireia / Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)Komanditní společnostObdoba české k. s. Zisky jsou zdaněny sníženou sazbou 20 %.
ΑυτοεργοδοτούμενοςPodnik jednotlivce / OSVČ 

Zdroj: Deloitte, EUROPEAN COMMISSION – RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

 • Délka procesu založení: 38 dní
 • Náklady na založení: cca 2.220 EUR
Proces založení společnosti s ručením omezeným
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Schválení zamýšleného jména společnosti Obchodní a průmyslovou komorou. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο)33 EUR1 denObchodní a průmyslová komora (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο)
2.Zaregistrování podnikových listin u Athénské advokátní komory.0,5 % ze základního kapitálu podniku11 denAthénská advokátní komora (Δικηγορικοσ Συλλογοσ Αθηνων)
3.Notářský zápis stanov.Cca 1000 EUR (740 – 1.320 EUR)5 dníLibovolný veřejný notář
4.Složení základního kapitálu v bance.Zdarma1 denLibovolná komerční banka
5.Odvedení daně z vytvoření kapitálu daňovému úřadu nejpozději do 15 dnů od podpisu stanov.1 % kapitálu, tj. min. 180 EUR (500 EUR)11 denMístně příslušný daňový úřad (lze nalézt na http://www.taxisnet.gr– pouze řecky)
6.Obdržení kolku od Ταμείο Νομικών / Tameio Nomikon.0,3 EUR1 denΤαμείο Νομικών / Tameio Nomikon
7.

Obdržení certifikátu od Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών / Tameio Pronias Dikigoron Athinon. Působnost tohoto úřadu se vztahuje pouze na Athény a okolí, pro další oblasti existují:

 • Tameio Pronias Dikigoron Pirea
 • Tameio Pronias Dikigoron Thessalonikis
 • Tameio Ygias Dikigoron Eparhias.
5,8 EUR1 denΤαμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών / Tameio Pronias Dikigoron Athinon
8.Registrace společnosti na příslušném soudu a uložení stanov na soudu.Cca 5 EUR ve formě kolků1 denSoud první instance (πρωτοδικείο)
9.Poskytnutí výtahu ze stanov Národní tiskové kanceláři (Εθνικό Τυπογραφείο) k publikování v obchodním rejstříku (Εφημερισ Τησ Κυβερνησεωσ).271,8 EUR26 dníNárodní tisková kancelář obchodního rejstříku
10.2Registrace u Obchodní a průmyslové komory.146,48 EUR1 denObchodní a průmyslová komora (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο)
11.2Registrace u institucí sociálního pojištění.Zdarma1 denVzhledem ke složitosti řeckého systému sociálního zabezpečení může jít i o několik institucí. Nejčastěji pak jde o Sociální pojišťovací institut (IKA) – http://www.ika.gr.
12.2Získání daňového registračního čísla (AFM)Zdarma1 denMístně příslušný daňový úřad (lze nalézt na http://www.taxisnet.gr – pouze řecky)
13.2Výroba razítka (jeho používání je v Řecku povinné).Cca 40 EUR1 denLibovolný výrobce razítek
14.2Získání kolku na účetní knihy podniku od daňového úřadu.Zdarma1 den 
15.2Do 8 dnů po přijetí pracovníka oznámení této skutečnosti Úřadu práce (Řecké organizaci zaměstnanosti pracovní síly) – Οργανισμόζ Απασχολήσεωζ Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).Zdarma1 denΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr)

Zdroj: WB

1 Náklady na tento krok se odvíjejí od výše základního kapitálu podniku. Výše příspěvku se tak pohybuje v rozmezí 0,01 – 1 % ze základního kapitálu. Pro určení nákladů na tento krok a na krok č. 5 v naší tabulce je počítáno se základním kapitálem společnosti ve výši 50.000 EUR. Další informace lze nalézt na stránkách doingbusiness.org.

2 Tyto kroky probíhají současně s krokem č.9

2.2 Registrace OSVČ

Pro založení podniku jednotlivce (Αυτοεργοδοτούμενος) je potřeba:

 • Být pojištěný u některého z fondů sociálního pojištění (viz. Daňové povinnosti podniku jednotlivce)
 • Obdržení potvrzení o právu užívat jméno a označení, které chceme užívat.
 • Obdržení potvrzení o začátku podnikatelské činnosti a daňového registračního čísla (Arithmo Forologiko Mitro – AFM) od místního daňového úřadu (DOY): http://www.investingreece.gov.gr/
 • Registrace u dané komory

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Pobočku lze založit, pokud mateřská společnost splňuje minimální výši kapitálu předepsanou obdobnému typu řecké společnosti (tj. pokud zakládá pobočku s. r. o., musí její základní kapitál činit minimálně 18.000 EUR). Založení pobočky a jména jejích zástupců musí být uveřejněna ve FEK (státní věstník). Pobočka se také musí zaregistrovat mimo jiné u místní obchodní a průmyslové komory, daňového úřadu či instituce sociálního zabezpečení. Je tedy patrné, že registrační procedura je u pobočky podobně složitá jako při vzniku nové společnosti.

zpět na začátek

3. Daňový systém

3.1 Přímé daně

Daň z příjmu fyzických osob (Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων)

Daň z příjmu fyzických osob používá progresivní systém zdanění, který naznačuje následující tabulka. Řada druhů příjmů je z daňové povinnosti vyňata a také existuje řada odčitatelných položek.

Sazby daní z příjmu fyzických osob
Roční zdanitelný příjem (EUR)Sazba daně (rok 2007)Sazba daně (rok 2008)Sazba daně (rok 2009)
0 – 12.0000 %0 %0 %
12.001 – 30.00029 %27 %25 %
30.001 – 75.00039 %37 %35 %
více než 75.00140 %40 %40 %
 1. Výše uvedené tabulky platí pro bezdětné zaměstnance. Pro zaměstnance, kteří mají v péči 1 a více nezletilých dětí či nezaopatřených osob, daň s jejich počtem výrazně klesá.
 2. Daň je snižována o 1,5 %, je-li odváděna v pravidelných měsíčních částkách.
 3. Při ročním vyúčtování se daň snižuje na základě odečitatelných nákladových položek (např. část z nákladů na léčení, bytové půjčky, nájemné, soukromé zdravotní a důchodové pojištění atd.). Jsou poskytována motivační opatření pro přesun pracovních sil na venkov (snížení zdanitelného základu o celou výši nájemného, nezdanitelná část platu u obyvatel ostrovů s méně než 3100 obyvateli se zvyšuje o 50 % atd.).

Každý daňový rezident i daňový nerezident s příjmy v Řecku musí mít přiděleno daňové číslo (Arithmo Forologiko Mitro – AFM), obecně známé jako A-Fi-Mi. AFM plní v podstatě identifikační funkci v očích řeckých úřadů. Bez vlastního čísla AFM není možné koupit majetek či dovést auto registrované v zahraničí. Číslo AFM se užívá při platbách daní z majetku i u jiných transakcí.

Číslo AFM je možné získat u daňového úřadu (seznam k dispozici na: http://www.taxisnet.gr, stránky jsou pouze v řečtině) v místě pořízení majetku či v místě pobytu. Pro registraci je třeba předložit pas a číslo je obvykle vydáno do několika dní.

Daň z příjmu právnických osob (Φόρος εισοδήματος εταιρειών)

Základní sazba daně z příjmu právnických osob je stanovena ve výši 25 % ze zisku, ale také v Řecku existuje velké množství daňových zvýhodnění a investičních pobídek. Zisky veřejných obchodních společností a komanditních společností jsou zdaněny sazbou 20 %.

Daň z nemovitostí (Φόρος Ακίητησ Ιδιοκτσίας)

Tato daň je v Řecku uvalena na majetek zakoupený stávajícím vlastníkem před 1. lednem 2006. Dani z nemovitostí v Řecku podléhají jak fyzické tak právnické osoby. Roční sazba činí 0,1 % z hodnoty nemovitosti vlastněné fyzickými osobami. Roční sazba pro nemovitosti vlastněné právnickými osobami činí 0,6 % z hodnoty nemovitosti.

Daň z převodu nemovitostí

I tato daň je v Řecku uvalena na majetek zakoupený stávajícím prodejcem před 1. lednem 2006, daň se vybírá ročně. Sazby se pohybují mezi 7 – 11 % podle hodnoty majetku a dané lokality.

Dědická a darovací daň

Tyto daně jsou v Řecku stanoveny na 0 – 40 % podle míry příbuzenského vztahu mezi zůstavitelem a dědicem, resp. dárcem a obdarovaným.

3.2 Nepřímé daně

DPH (φόρος προστιθέμενης αξίας – ΦΠΑ)

V Řecku existují 3 sazby DPH. Ve většině případů se uplatňuje základní sazba ve výši 19 %. Snížena 9 % sazba se aplikuje především na jídlo a léky a sazba 4,5 % na knihy a časopisy. Povinnost registrace k DPH vyvstává v okamžiku, kde je roční obrat podniku převýší 10.000 EUR. Specifickou sníženou sazbu DPH mají ostrovy Lesbos, Chios, Samos, souostroví Dodekanésy a Kyklády a některé malé ostrovy v Egejském moři. V těchto lokalitách jsou výše uvedené sazby DPH snížené o 30 %.

Spotřební daně (φόροι καταναλώσεωσ)

Spotřební daně jsou v Řecku uvaleny na alkoholické výrobky, líh, tabákové výrobky, pohonné hmoty, atd. a jejich výše se často mění. Lze doporučit ověření stavu a vývoj těchto položek u Ministerstva ekonomie a financí (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών).

3.3 Daňové povinnosti podniku jednotlivce

Daň z příjmu podniku jednotlivce se od daně z příjmu fyzických osob liší pouze šířkou prvního zdaňovacího pásma.

Sazby daně z příjmu pro OSVČ
Roční zdanitelný příjem (EUR)Sazba daně (rok 2007)Sazba daně (rok 2008)Sazba daně (rok 2009)
0 – 10.5000 %0 %0 %
10.501 – 30.00029 %27 %25 %
30.001 – 75.00039 %37 %35 %
více než 75.00140 %40 %40 %

Příspěvky sociálního pojištění podnikatelů, osob samostatně výdělečně činných a svobodných povolání je povinné. Podnikatelé tak musí využít některého z fondů sociálního zabezpečení. Zpravidla nejde o největší fond IKA (Idryma Kinonikon Asfaliseon), ale např. o Helénský fond výrobců (OAEE – TEBE), Obchodnický fond (Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων – TAE) nebo Fond pro zdravotní penze pracujících a samoplátců (Ταμειο Συνταξησ & Ασφαλισησ Υγειονομικων – ΤΣΑΥ). Pro zjištění bližších informací o jednotlivých fondech: http://dir.forthnet.gr/1709-0-en.html. Výše příspěvku se odvíjí např. od rodinného stavu, odpracovaných let v dané profesi a podmínek jednotlivých fondů.

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

Nejobvyklejší formou pracovního poměru je smlouva na dobu neurčitou, ve srovnání s ostatními členskými státy EU se smlouva na dobu určitou užívá velmi zřídka.

4.1 Regulace pracovního trhu

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
OblastŘecká praxe
 Dělnické profeseDalší informace o Řecku na portálu BusinessInfo.cz

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek