Pravidla pro podnikání v Rumunsku

4. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání v Rumunsku, informuje o postupu zakládání společností s ručením omezeným, firemních poboček a kanceláří v Rumunsku. Uvedeny jsou také informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1. Obecné informace

Rozloha237 500 km2
Obyvatelstvo (mil.)22,246
Hlavní městoBucureşti/Bukurešť
JazykRumunština
Měnarumunský nový lei/RON
Výše HDP na osobu11 400 USD (2007) Srovnání (HDP ČR = 1) 0,47
Telefonní předvolba+40
Internetová doména.ro

Zdroj: OECD, CIA

1.2. Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)8,15,58,84,48,06,36,2
Inflace (%)17,814,19,38,74,96,7 
Nezaměstnanost (%)8,67,08,17,27,36,4 
Kurs RON/CZK9,08,457,88,368,08,57,06

Zdroj údajů: OECD, ČNB, Eurostat

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Místní názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Societăţi cu răspundere limitată (S.R.L.)společnost s ručením omezenýmMusí mít 1–50 společníků. Min. kapitál je stanoven na 200 RON (cca 60 EUR).
Societăţi pe acţiuni (S.A)akciová společnostMin. kapitál je stanoven 90 000 RON (cca 25 715 EUR). Min. 30 % kapitálu je nutno splatit předem, zbytek do 12 měsíců od registrace. Min. počet akcionářů je 5, horní hranice není stanovena. Min. hodnota akcií 0.1 RON.
Societate în nume colectiv (s.n.c.)veřejná obchodní společnostobdoba české v. o. s.
Societate în comandită simplă (s.c.s.)komanditní společnostobdoba české k. s.
Comerciantul persoana fizicapodnik jednotlivce 
Societăţi în comandită pe acţiuni (s.c.a.)„komanditní společnost na akcie"Vlastníky jsou komanditisté a komplemenáři jako u k. s., ale majetek je u tohoto typu společnosti tvořen akciemi. Min. kapitál je stanoven na 90 000 RON (cca 25 715 EUR)

Zdroj: www.kpmg.ro, Deloitte

2.1. Založení společnosti s ručením omezeným

  • Přibližná délka procesu založení: 14 dní
  • Přibližné náklady na založení: cca 450 RON (124 EUR)
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Obdržení certifikátu od obchodního registru, certifikát je platný 3 měsíce a dokazuje, že není zvolené jméno společnosti obsazené.50 RON1Registrul Comertului
2.Vložení kapitálu na bankovní účet a získání potvrzujícího dokumentu.0–0,5 % vloženého kapitálu1libovolná banka
3.Obdržení „daňového záznamu“ pro společníky v podniku a pro zákonné zástupce od finančního oddělení dané župy či Bukurešťské samosprávy.5 RON (20 ve zrychleném řízení)5 
4.Registrace u Biroul Unic obchodního registru (Registrul Comertului) dané župy či Bukurešťské samosprávy. Obchodní registr předá registrační
certifikát obsahující jedinečný kód. Ten dokazuje, že je podnik zaregistrován k odvodu daní. Kód udělujeMinisterstvo financí (skrze obchodní registr) do 8 hodinod zažádání. Poté jeinformace o založeníspolečnosti zaslána k Regie autonomei pro uveřejnění.
39 RON kolkovné, 120 RON registrační poplatek, 30 RON zakaždou jednotlivou
informaci o společnosti. 90 RON za každých 32 řádek.
3
Registrul Comertului (BASC) u Tribunalul
Bucuresti
5.Registrace k DPH u Ministerstva financí (uvědomí ho obchodní registr) a to vydá podniku jeho číslo DPH. Nový podnik je povinen se registrovat do30 dní od registrace společnosti (formulářem č.10) u Ministerstva financí jako plátce daně z příjmu a sociálního pojištění.zdarma3Registrul Comertului Ministerul Economiei şi
Finanţelor
6.Registrace zaměstnanců u místního inspektorátu práce, každá pracovní smlouva musí u něj být zaregistrována do 20 dnů od nástupu zaměstnance.zdarma1Inspectoratul Teritorial de Munca

Zdroj: WB

2.2. Registrace OSVČ

Podniky jednotlivce ručí za své závazky v plné výši. Pro založení podniku jednotlivce (Comerciantul persoana fizica) je nutno požádat o povolení starostu obce, ve které žadatel sídlí. Pokud je povolení uděleno, je nutné registrovat podnik jednotlivce u Obchodního registru (Registrul Comertului) a daňového úřadu.

2.3. Založení pobočky nebo kanceláře

Reprezentativní kancelář nemůže provádět hospodářkou činnost. K založení reprezentativní kanceláře je nutné kontaktovat Ministerstvo malého a středního podnikání, obchodu, cestovního ruchu a volných profesí (Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale) a zaplatit roční poplatek ve výši cca 2 750 RON (cca 750 EUR) za licenci.

Dále je nutná registrace na Ministerstvu ekonomiky a financí (Ministrul economiei şi finanţelor) a u Rumunské obchodní komory (Camera de Comert si Industrie a Romaniei).

Poslední podmínkou je fixní roční úhrada daně z příjmu ve výši cca 4 000 EUR (cca 14 500 RON)

Pobočku (sucursală) je nutné zaregistrovat u daňového úřadu. Pobočky mají na své mateřské společnosti určitou autonomii, a to v rámci limitů stanovených mateřskou společností. Pobočky mohou být dány do likvidace nezávisle na své mateřské společnosti.

zpět na začátek

3. Daňový systém

3.1. Přímé daně (Impozite directe)

Daň z příjmu fyzických osob (impozitul pe venit)

Sazba daně z příjmu fyzických osob je v Rumunsku stanovena na 16 %.

3.2. Daň z příjmu právnických osob (impozitul pe profit)

Sazba daně z příjmu právnických osob je v Rumunsku stanovena na 16 %, stejně jako u daně z příjmu fyzických osob. Daň je odváděna čtvrtletně, a to vždy 25. dne v měsíci následujícím po příslušném čtvrtletí.

Daň z příjmu „malých podniků“ (impozitul pe veniturile microîntreprinderilor)

Pokud podnik splní určité podmínky, může se namísto odvodu daně z příjmu právnických osob přihlásit k odvodu daně z příjmu „malých podniků“. Sazba daně je stanovena na 2,5 % (3 % v roce 2009) a je uvalena na příjmy společnosti. Podmínky jsou následující:

  • roční obrat max. 100 000 EUR
  • podnik má 1–9 zaměstnanců
  • min. 50 % příjmů podniků musí být z jiné činnosti než je poradenství

Daň z pozemku (impozitul pe teren)

Sazba daně je stanovena obecním úřadem a je dána částkou na m2. Podléhají ji všichni vlastníci půdy kromě společností, resp. zastavěné půdy v jejich vlastnictví. Daň se odvádí stejně jako u daně z budov ve stejných splátkách, a to 31. března a 30. září. V případě uhrazení celé sumy před 31. březnem vzniká nárok na snížení daně.

Daň z budov (impozitul pe clădiri)

V případě vlastnictví budovy fyzickou osobou je sazba daně stanovena na 0,1 % z ceny budovy. Ta je ovlivněna podložím a danou lokalitou. V případě, že je budova ve vlastnictví podniku, je sazba daně stanovena místním obecním úřadem a to mezi 0,25–1,5 % z pořizovací ceny budovy upravené o hodnotu rekonstrukce, modernizace či jiných změn ovlivňujících hodnotu budovy. Pokud nebyla budova ve třech předchozích letech oceněna, sazba daně se zvyšuje na 5–10%. U plně odepsaných budov je sazba daně snížena o 15 % z původní hodnoty. Daň z budov je odváděna ve stejných plátkách, a to 31. března a 30. září.

Dědická daň

Sazba dědické daně je v Rumunsku stanovena na 0,5–2 %.

Darovací daň

Darovací daň v Rumunsku neexistuje.

Daň z dopravních prostředků (taxa asupra mijloacelor de transport)

Vlastníci dopravních prostředků odvádějí tuto daň. Sazba daně se odvíjí od konkrétního prostředku přepravy. Prostředky patřící veřejným institucím nebo soukromým institucím, které prostředky využívají k přepravě v městském předměstském režimu, jsou od daně osvobozeny. Daň se odvádí ve čtvrtletních splátkách, a to vždy 15. března, června, září a listopadu.

Hotelová daň (taxa hoteliera)

Její výše je stanovena orgány místní samosprávy.

3.3. Nepřímé daně (Impozite indirecte)

DPH (Taxa pe valoarea adăugată – TVA)

Standardní sazba DPH je stanovena na 19 %, snížená 9% sazba je uplatňována na knihy, noviny, prodej léčiv, hotelové služby, vstupenky do muzeí či kin, atd. Od DPH jsou osvobozeny zdravotní služby, finanční a bankovní služby a služby vzdělání. Podniky mají za povinnost se přihlásit k odvodu DPH v případě, kdy obrat za předchozích 12 měsíců převýší 35 000 EUR.

Spotřební daně (Taxe vamale)

Sazba daní za jednotlivé produkty
produktsazba nepřímé daně
Alkoholaž 750 EUR/hl
Cigarety50 EUR/1 000 cigaret
Káva459–2 700 EUR/tuna
Paliva do automobilů325–547 EUR/tuna
Kožešina, klenoty, křišťál, parfémy a zbraně10–100 %
Elektřina0,34–0,68 EUR/MWh

3.4. Daňové povinnosti podniku jednotlivce (OSVČ)

Výše jednotlivých příspěvků OSVČ v % ze zdanitelného příjmu
příspěveksazba (%)
Příspěvek sociálního pojištění27,5
Příspěvek zdravotního pojištění5,5
Příspěvek do fondu zdravotní dovolené0,85
Σ33,85

Dále je možné se přihlásit k dobrovolnému odvodu příspěvku do fondu nezaměstnanosti ve výši 3,5 %. Kromě výše zmiňovaných příspěvků je OSVČ v Bulharsku povinna odvádět daň z příjmu ve výši 16 %.

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

4.1. Regulace pracovního trhu

Podle rumunského zákoníku práce mohou lidé začít pracovat od 16 let. V určitých případech a se souhlasem rodičů či zákonných zástupců je možné uzavřít pracovní smlouvu s člověkem, který dosáhl 15 let s tím, že daná práce musí odpovídat jejich fyzickému stavu, znalostem a dovednostem. Složitou, riskantní a zdraví nebezpečnou práci jen možné zaměstnanci uložit až po dosažení 18 let věku.

Pracovní doba pro zaměstnance, kteří nedosáhli 18 let věku je omezena na 6 hodin denně a 30 hodin týdně s tím, že není možné takovému zaměstnanci uložit přesčasovou práci.

Zaměstnanci pracující v noci mají nárok na snížení běžné pracovní doby o jednu hodinu za den, ve kterém pracovali alespoň 3 hodiny v noci, a to bez jakéhokoliv negativního dopadu na jejich mzdu či plat. Dále mají tito zaměstnanci nárok na příplatek ve výši 15 % z jejich běžného přijmu za hodinu noční práce.

Pracovní smlouva je v Rumunsku vyžadována v psané podobě a musí obsahovat tyto náležitosti: kdo smlouvu podepisuje, místo výkonu práce, adresu zaměstnavatele, popis práce, rizika práce (pokud jsou), datum zahájení práce, délka dovolené, základní plat, či další informace týkající se frekvence výplat, běžné pracovní doby apod.

Pracovní smlouvy na dobu určitou mohou být uzavřeny max. na dobu 12 měsíců a případně prodlouženy o dalších 6 měsíců.

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů:
OblastRumunská praxe
Zkušební dobaZkušební doba pro pracovníky v provozu nesmí překročit 30 kalendářních dní, pro pracovníky v řídících pozicích 90 kalendářních dní. Zkušební doba pro zaměstnance provádějící nekvalifikovanou práci je stanovena na 5 pracovních dní. Pro vysokoškolsky vzdělané pracovníky může zkušební doba činit 3–6 měsíců.
Pracovní dobaPři zaměstnání na plný úvazek činí délka pracovního dne hodin a týdně 40 hodin. Pracovní doba nemůže převýšit 48 hodin týdně, a to včetně přesčasů. Pracovní doba pro zaměstnance mladší 18ti let je omezena na 6 hodin denně a 30 hodin týdně. Při práci na směny může pracovní doba převýšit 8 hodin denně a 48 hodin týdně, ale celkový počet odpracovaných hodin v odbobí nejdéle tří týdnů nesmí průměrně převýšit 8 hodin denně a 48 hodin týdně. Pracovní doba včetně přesčasů může dočasně převýšit 48 hodin týdně, ale v horizontu třech měsíců nesmí překročit max. 48 hodin týdně v průměru.
Placená dovolenáMinimální délka placené dovolené je v Rumunsku stanovena na 20 pracovních dní podle zákoníku práce nebo na 21 dní podle národní kolektivní pracovní dohody.
Výpovědní lhůtyDélka výpovědní lhůty je sjednána oběma stranami individuálně v pracovní smlouvě nebo v kolektivní smlouvě. Nesmí ale překročit 15 kalendářních dní pro pracovníky v provozu a 30 kalendářních dní pro pracovníky v řídících pozicích.
Další ustanoveníMinimální mzda je od 1. ledna 2008 v Rumunsku stanovena na 500 nových lei (cca 144 EUR).

Zdroj: EURES

4.2. Odvody za zaměstnance

Jsou odváděny následující příspěvky
PříspěvěkZaměstnavatel %Zaměstnanec %
Sociální pojištění18 (28)*9,5
Příspěvek do zdravotního fondu5,25,5
Příspěvek do fondu nezaměstnanosti0,50,5
Příspěvek do fondu pracovních úrazů a nemocí z povolání
0,4–2,0-
Příspěvek do nemocenského fondu a pojištění
0,85 
Příspěvek pracovní komoře0,25–0,75-
Fond pojištění mezd
0,25-
Σ25,45–37,5515,5

* záleží na podmínkách práce

zpět na začátek

5. Užitečné kontakty

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
Pro náhrady při pracovní neschopnosti v důsledku běžných nemocí, úrazů utrpěných mimo pracoviště, nemocí z povolání a pracovních úrazů, peněžité dávky k obnovení pracovní schopnosti, náhrady v mateřství, náhrady při výchově a ošetřování nemocného dítěte, starobní důchody, předčasné starobní důchody, invalidní důchody nebo důchody pozůstalých.
http://www.cnpas.org

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Pro dávky v nezaměstnanosti – http://www.anofm.ro/

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
Pro státní přídavek na děti – http://www.mmuncii.ro/ro/

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Pro státní přídavek na děti – http://www.cnas.ro/

Místní inspektoráty práce (Inspectoratul Teritorial de Munca)
http://www.inspectmun.ro/Inspectorate/inspectorate.html

Obchodní registr (Registrul Comertului)
Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3
RO 030837 Bucuresti
Telefon: (+40-21) 3160804
Fax: (+40-21) 3160803
E-mail: onrc@onrc.ro
http://www.onrc.ro/indexe.php

Ministerstvo malého a středního podnikání, obchodu, cestovního ruchu a volných profesí (Ministrul pentru IMM, comert, turism si profesii liberale)
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti
Tel: 021/2025109
http://www.mimmctpl.ro/

Ministerstvo ekonomiky a financí (Ministerul Economiei şi Finanţelor – MEF)
http://www.mefromania.ro/wps/port

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek