Pravidla pro podnikání v Slovinsku

30. 1. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání ve Slovinsku, informuje o proceduře založení společnosti s ručením omezeným, firemní pobočky nebo kanceláře. Uvedeny jsou také informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha20 273 km2
Obyvatelstvo (mil.)2,01 (2006)
Hlavní městoLublaň / Ljubljana
Jazykslovinština
MěnaEuro / EUR (od 1. 1. 2007)
Výše HDP na osobu27.200 USD (2007) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,12
Telefonní předvolba+386
Internetová doména.si

Zdroj: CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)3,52,84,44,05,45,54,2
Inflace (%)7,55,73,72,53,05,7 
Nezaměstnanost (%)6,36,76,36,56,04,9 
Kurs 100 SIT/CZK13,6213,6213,2712,2511,79(27,73 EUR/CZK)(24,80 EUR/CZK)

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Slovinský názevNejbližší český ekvivalentPoznámky, popis
Delniška družba – d. d.Akciová společnostZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 25.000 EUR. Min. čtvrtina musí být složena v okamžiku registrace podniku a min. třetina musí být složena v hotovosti. Minimální hodnota akcie je 1 EUR.
Družba z omejeno odgovornostjo – d. o. o.Společnost s ručením omezenímZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 7.500 EUR, min. výše jednoho vkladu je 50 EUR. Před registrací podniku je nutné složit min. čtvrtinu kapitálu. Max. počet zakladatelů je stanoven na 50, v případě většího počtu zakladatelů je nutné požádat o schválení Ministerstvo hospodářství (Ministrstvo za gospodarstvo).
Družba z neomejeno odgovornostjo – d. n. o.Veřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s.
Komanditna družba – k. d.Komanditní společnostObdoba české k. s.
Komanditna delniška družba – k. d. d.Komanditní společnost„Komanditní společnosti na akcie". Základní kapitál musí dosáhnout výše min. 25.000 EUR.
PodružnicaPobočka zahraniční společnosti 
Samostojni podjetnik – s. p.Podnik jednotlivce / OSVČ 

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

 • Přibližná délka procesu založení: 56 – 60 dní
 • Přibližné náklady na založení: cca 800 EUR
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Notářské potvrzení listin.595 EUR + 16,5 EUR za každý podpis1 dennotář
2.Získání potvrzení o dostatečném množství prostředků. Před zápisem společnosti je nutné, aby každý společník složil min. čtvrtinu ze svého podílu, celková hodnota vložených prostředku musí dosáhnout alespoň 7.500 EUR.Zdarma1 denbanka
3.Žádost o registraci společnosti u oblastního rejstříku společností (ve slovinštině), ten automaticky publikuje zprávu o založení společnosti v Uradni list Republike Slovenije.118,95 EUR v případě 1 zakladatele, 198,25 EUR v případě 2 – 10 zakladatelů, 277,55 pro více zakladatelů + 250 EUR za uveřejnění35 dnůOblastní rejstřík společností
4.Vytvoření podnikového razítka.16,7 – 25,04 EUR1 den 
5.Registrace u Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ten uvědomí Slovinskou průmyslovou komoru (Gospodarska Zbornica Slovenije – GZS) o nově založeném podniku. Od AJPES podnik obdrží tzv. číslo činnosti.Zdarma7 dníAJPES
6.Žádost o registraci na místním daňovém úřadě (Davčni urad), žádost se musí podat do 8 dnů od registrace společnosti. Registrace zahrnuje vyplnění formuláře DR – 04, ve kterém je požadováno: daňové číslo plátce daně, jméno a adresa společnosti, umístění provozovny, informace o zakladatelích podniku, ID číslo přidělené statistickým úřadem. Daňové číslo je společnosti vydáno do 8 dní. K DPH se společnosti přihlašuje pomocí formuláře DDVP2.Zdarma8 dní, 15 dní u registrace k DPHDavčni urad
7.¹Uvědomit místní úřad práce (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje) o plánovaném počtu zaměstnanců.²Zdarma11 dníZavod Republike Slovenije za zaposlovanje
8.¹Registrace do penzijního fondu. Podniku bude vydáno číslo sociálního pojištění a účet, na který budou měsíční odvody placeny. Je nutné přihlásit každého zaměstnance.Zdarma1 den 
9.¹Registrace zaměstnanců na úřadě zdravotního pojištění (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS).Zdarma1 denZavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS

Zdroj: WB

¹ Tyto kroky probíhají současně s krokem č. 6.

² Adresy místních úřadoven: http://www.ess.gov.si/eng/Introduction/AddressesOfRO.htm.

2.2 Registrace OSVČ

Podnik jednotlivce (Samostojni podjetnik) je nutné zaregistrovat v obchodním rejstříku u Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Podnik jednotlivce je možné zaregistrovat přes internet přes portál e-VEM: http://evem.gov.si/, který umožní podniku jednotlivce zápis do obchodního rejstříku a předá informace daňové správě. Dále umožní registraci podniku na úřadě zdravotního pojištění (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS) či je jeho pomocí možné měnit či mazat údaje o podniku jednotlivce v obchodním rejstříku. Ke všem těmto službám se používá digitální certifikátu, který je možné např. získat na více 200 místech VEM (Vse na enem mestu / „Vše na jednom místě") místech po celé zemi.

2.3 Založení pobočky nebo kanceláře

Zahraniční podniky mohou na území Slovinska založit svou pobočku (podružnica). Pobočka provádí svou činnost jménem mateřské společnosti. Při obchodních transakcích je nutné uvádět jméno a adresu mateřské společnosti. Mateřská společnost zodpovídá za závazky pobočky v plné výši. Pobočku je nutné zapsat ve slovinském obchodním rejstříku. K tomu je potřeba výpis z obchodního rejstříku mateřské společnosti (musí na něm být vyznačeno datum zápisu společnosti), rozhodnutí mateřské firmy o založení pobočky, kopie stanov či společenské smlouvy ověřená notářem a ověřená výroční zpráva o činnosti mateřského podniku za minulý rok.

zpět na začátek

3. Daňový systém

3.1 Přímé daně

Daň z příjmu fyzických osob (dohodnina)

Ve Slovinsku je progresivní se sazbou 16 – 41 %.

Daňový základ (EUR)Daň na úrovni spodní hranice pásma (EUR)Sazba daně v příslušném pásmu (%)
0 – 7.187,6016
7.187,6 – 14.375,201.150.0227
14.375,20 a více3.090,6741

Daň z příjmu právnických osob (davek od dobička pravnih oseb)

Sazba daně je pro rok 2008 stanovena na 22 %, pro rok 2009 bude snížena na 21 % a pro další roky pak na 20 %.

Dědická a darovací daň (davek na dedišcine in darila)

Ve Slovinsku se stejně jako v ČR sazba daně odvíjí od míry příbuzenského vztahu mezi dárcem a nabývajícím. Sazby se pohybují v rozmezí 5 – 39 %, dary či dědictví v hodnotě nižší než 5.000 EUR jsou od daně osvobozeny.

Daň z majetku (davek od premoženja)

Vybírá se z hodnoty budov, včetně „druhého bydlení" a lodí. Existuje ale celá řada výjimek.

Daň z převodu nemovitostí (davek na promet nepremičnin)

Sazba daně z převodu nemovitostí je stanovena na 2 %.

Místní daň za stavební pozemek (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca)

Sazby se v různých obcích liší. Zdanění podléhají:

 • nevyužité pozemky, se kterými je počítáno pro stavbu;
 • pozemek, na kterém budova stojí.

3.2 Nepřímé daně

DPH (davek na dodano vrednost)

Základní sazba DPH je ve Slovinsku stanovena na 20 %, snížená na 8,5 %. Do snížené sazby spadají potraviny, voda, farmaceutické výrobky a zemědělské výrobky. Povinnost registrace k DPH mají podniky, jejichž roční obrat převyšuje 25.000 EUR. Registrace plátce DPH probíhá na daňovém úřadě.

Spotřební daně (trošarina)

Spotřební daně jsou ve Slovinsku uvaleny především na:

 • tabák
 • alkoholické nápoje
 • ropné výrobky
 • elektřinu

3.3 Daňové povinnosti podniku jednotlivce

Odvody sociálního pojištění pro OSVČ
Příjem (EUR)Zdaňovací základ (EUR)¹Penzijní a invalidní pojištění (24,35 %) EURZdravotní pojištění (13,45 %) EUROstatní pojištění (0.2 %)Celkový příspěvek (EUR)
do 6.345,46566,53²137,9576,22,26216,41
6.345,46 – 15.417,4860 % z 1.360 = 816,12198,73109,773,26311,76
15.417,48 – 23.126,2290 % z 1.360 = 1224,18298,09164,654,90467,64
23.126,22 – 30.834,961,2 * 1.360 = 1.632,24397,45219,546,52623,51
30.834,96 – 38.543,701,5 * 1.360 = 2.040,30496,81274,428,16779,39
38.543,70 – 46.252,441,8 * 1.360 = 2.448,36596,18329,319,80935,29
46.252,44 – 53.961,182,1 * 1.360 = 2.856,42695,54384,1911,421.091,15
53.961,18 a výše2,4 * 1.360 = 3.264,48794,90439,0713,061.247,03

¹ Výše zdaňovacího základu je průběžně upravována dle průměrné mzdy (v květnu 2008 dosáhla výše průměrné mzdy 1.360,20 EUR), zdaňovací základ se vypočítá součinem průměrné mzdy a stanoveného koeficientu.

² Pro zdaňovací základ při příjmu do 6.345,46 EUR je stanovena hodnota minimální mzdy ve Slovinsku.

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

Pracovní smlouva musí obsahovat:

 • zmínku o kolektivní smlouvě, která je pro zaměstnavatele závazná;
 • adresy zaměstnavatele a zaměstnance;
 • datum nástupu do zaměstnání;
 • popis vykonávané práce naznačující obvyklé pracovní úkoly;
 • místo výkonu práce (pokud není zmíněno, bere se jako místo výkonu sídlo zaměstnavatele);
 • doba trvání pracovního poměru;
 • výši běžné mzdy a frekvenci výplat, atd.

Smlouva nabývá platnosti v okamžiku podepsání oběma stranami.

4.1 Regulace pracovního trhu

Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů
OblastSlovinská praxe
Zkušební dobaDélka zkušební doby nemůže převýšit 6 měsíců.
Pracovní dobaPlný pracovní úvazek je obvykle stanoven na 40 hodin týdně, min. však na 36 hodin týdně. Při plném pracovním úvazku je nutné pracovat min. 4 dny v týdnu. Zaměstnavatel nemá právo žádat více než 8 hodin přesčasů týdně, 20 hodin měsíčně a 170 hodin ročně. V případě souhlasu zaměstnance je možné v určitých sektorech (např. zdravotnictví) odpracovat 230 hodin přesčasů ročně.
Placená dovolenáZaměstnanci pracující 5 dní v týdnu mají nárok na 20 dní dovolené ročně, zaměstnanci pracující 6 dní v týdnu na 24 dní, zaměstnanci pracující 4 dny v týdnu mají nárok na 16 dní apod.
Výpovědní lhůta ze strany zaměstnavateleV případě výpovědi ze strany zaměstnavatele se délka výpovědní lhůty odvíjí od důvodů výpovědi a počtu let, které zaměstnanec pro daného zaměstnavatele odpracoval. Minimální délka je 30 dní a maximální 150 dní. V případě výpovědí ze strany zaměstnance je délka výpovědní lhůty stanovena na 30 dní.
Další ustanoveníMinimální mzda ve Slovinsku je od 1. března 2008 stanovena na 566.53 EUR měsíčně.

Zdroj: EURES

4.2 Odvody za zaměstnance

Příspěvky sociálního pojištění (prispevki za socialno varnost)

Příspěvek za (na):Odvody zaměstnavatele
(% hrubé mzdy)
Odvody zaměstnance
(% hrubé mzdy)
Penzijní pojištění8,8515,5
Zdravotní pojištění6,566,36
Nezaměstnanost0,060,14
Mateřství0,10,1
Úrazové pojištěníhttp://www.socr.cz – v kategorii aktivity, v podkategorii publikace.

Toto je verze ze září 2008.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek