Pravidla pro podnikání ve Švédsku

29. 1. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Dokument seznamuje s pravními formami podnikání ve Švédsku. Zabývá se problematikou založení společnosti s ručením omezeným, registrací OSVČ. Dále přibližuje, jak založit firemní pobočku nebo kancelář. K dispozici jsou také informace o daňovém systému, problémech pracovního trhu a další administrativě spojené se zahájením podnikání. Součástí dokumentu jsou i důležité kontakty.

1. Základní informace

1.1 Obecné informace

Rozloha449 964 km2
Obyvatelstvo (mil.)8,994
Hlavní městoStockholm
Jazykšvédština (většina Švédů ovládá angličtinu jako druhý jazyk)
MěnaŠvédská koruna / SEK
Výše HDP na osobu34.870 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 1,58
Telefonní předvolba+46
aInternetová domén.se

Zdroj: OECD, CIA.

1.2 Ekonomický vývoj

 2002200320042005200620072008
Růst HDP (%)2,11,53,72,93,51,82,2
Inflace (%)1,92,31,00,81,42,5 
Nezaměstnanost (%)4,95,66,37,47,06,2 
Kurs SEK/CZK3,323,543,483,143,032,972,62

Zdroj údajů: Eurostat, ČNB.

zpět na začátek

2. Právní formy podnikání

Přehled právních forem
Místní názevNejbližší český ekvivalent 
Publikt Aktiebolag - AB PubAkciová společnostZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 500.000 SEK a je nutné jej složit v plné výši. Min. počet zakladatelů je 1. Pokud je společnost založena jediným zakladatelem, podmínkou je jeho občanství některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru. Povinností je vytvoření správní rady min. o 3 členech.
Privat Aktiebolag- ABSpolečnost s ručením omezenýmZákladní kapitál musí dosáhnout výše min. 100.000 SEK. Min. počet zakladatelů je 1. Pokud je společnost založena jediným zakladatelem, podmínkou je jeho občanství některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru.
Handelsbolag - HBVeřejná obchodní společnostObdoba české v. o. s.
Kommanditbolag - KBKomanditní společnostObdoba české k. s.
FilialPobočka zahraniční společnosti 
Enskild näringsidkare / Enskild firmaPodnik jednotlivce / OSVČ 

Zdroj: Deloitte, EUROPEAN COMMISSION - RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

2.1 Založení společnosti s ručením omezeným

 • Přibližná délka procesu založení: 15 dní
 • Přibližné náklady na založení: 2.000 SEK
KrokČinnostNákladyTrváníMísto, dotčená instituce
1.Obdržení písemné zprávy od švédské banky potvrzující, že základní kapitál byl vložen na účet.Zdarma1 denbanka
2.Zaslání formuláře Švédskému obchodnímu rejstříku (Bolagsverket) a obdržení registračního certifikátu. Všechny potřebné dokumenty k vyplnění je možné obdržet na stránkách Bolagsverket (http://www.bolagsverket.se). Každé společnosti je přiděleno organizační číslo. Registrační formulář musí být odeslán do šesti měsíců od podepsání společenské smlouvy. Bolagsverket ověří jedinečnost názvu podniku a také uveřejní zprávu o založení v oficiálním věstníku Post- och Inrikes Tidningar. Tato zpráva obsahuje informace o jméně společnosti, emailové adrese, identifikační údaje ředitelů či členů představenstva.2.000 SEK14 dníBolagsverket
3.Registrace u daňového úřadu (Skatteverket). Všechny formuláře jsou k dostání na stránkách Švédského daňového úřadu http://www.skatteverket.se. Také je možné je zcela zdarma objednat poštou.Zdarma14 dní, současně s krokem 2.Skatteverket

Zdroj: WB

2.2 Založení podniku

Při založení je nutno zažádat o F-daňovou kartu (F-skattsedel) a registrovat podnik k odvodu DPH. Pokud bude mít podnik zaměstnance, musí se také zaregistrovat u daňového úřadu (Skatteverket) z důvodu odvodu sociálního pojištění. Žádosti a registrace je možné provést pomocí „Formuláře žádosti pro daně a poplatky" (Skatteoch avgiftsanmälan). Formulář je možno stáhnout ze stránek: https://www.foretagsregistrering.se/, což jsou stránky vytvořené ve spolupráci Daňového úřadu a Obchodního rejstříku.

2.3 Registrace OSVČ

Vlastník podniku jednotlivce (Enskild näringsidkare) plně odpovídá za závazky podniku. Podnik jednotlivce není právnickou osobou, ale vlastníkovi je vydáno obchodní registrační číslo. Podnik jednotlivce musí vést účetnictví. Obchodní jméno je chráněno pouze v provincii (län), kde je zaregistrováno, tedy ne na celém území Švédska. Podnik jednotlivce je možno zaregistrovat prostřednictvím e-služby Företagsregistrering (pouze ve švédštině). Je také možné použit formulář 903 e, který je k dispozici na stránkách: http://www.bolagsverket.se/in_english/forms/document/pdf/903e.pdf.

Poplatky spojené s podnikem jednotlivce
Prováděná činnostVýše poplatku (SEK)
Registrace podniku jednotlivce1.000
Žádost o změnu jména podniku jednotlivce800
Žádost o jinou změnu než je změna jména podniku či změny popsané níže.500
Změna právní formy podniku1.000
Změna majitele podniku jednotlivce1.000
Registrace v jiné provincii800

2.4 Založení pobočky nebo kanceláře

Složitost založení pobočky (Filial) je obdobná jako u založení společnosti s ručením omezeným. Pobočku je taktéž nutno zaregistrovat u obchodního rejstříku (Bolagsverket) a daňového úřadu (Skatteverket). Mateřská pobočka jmenuje výkonného ředitele pobočky, podmínkou je jeho bydliště v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru. Účetnictví pobočky musí být oddělené od účetnictví mateřského podniku.

zpět na začátek

3. Daňový systém

Švédský daňový systém je relativně složitý a je předmětem kritiky OECD jak co do struktury, tak celkové výše daňové kvóty. Pro podrobné informace doporučujeme proto internetové stránky švédské daňové agentury Skatteverket (http://www.skatteverket.se/), která každoročně publikuje daňovou ročenku.

3.1 Přímé daně

Státní daň z příjmu fyzických osob (Inkomstskatt)

Daňové sazby u státní daně z příjmu fyzických osob
Zdanitelný příjem (SEK)Sazba daně (%)
Do 328.8000
328.800 - 495.00020
více než 495.00025

Místní daň z příjmu fyzických osob (Kommunal inkomstskatt / kommunalskatt)

Příjmy fyzických osob podléhají také místní dani z příjmu, která je uvalena místními úřady. Sazba daně se pohybuje cca okolo 31,6 %, ve Stockholmu je sazba stanovena na 30,12 %.

Daň z příjmu právnických osob (Bolagsskatt)

Sazba daně z příjmu právnických osob je ve Švédsku stanovena na 28 % ze zisku. Finanční rok trvá 12 měsíců, musí končit 31. prosince, 30. dubna, 30. června nebo 5. května. V případě povolení švédským daňovým úřadem (Skatteverket) je možný i jiný den.

Daň z nemovitostí (Fastighetsskatt)

Daň je uvalena na všechny typy nemovitostí, které je možno využít jako obchodní budovy či průmyslové pozemky. Na obchodní budovy je uvalena sazba 1 %, na průmyslové pozemky 0,5 %. Základem pro daň je cena nemovitosti. Do konce roku 2007 se tato daň týkala také nájemních bytů. Od 1. ledna 2008 byl stanoven místní poplatek za prostory určené k bydlení. Základem pro tento poplatek je cena nemovitosti. Max. odvod je stanoven na 6.000 SEK nebo 0,75 % z hodnoty nemovitosti pro rodinné domy nebo na 1.200 SEK nebo 0,4 % z hodnoty bytu. Nové budovy určení k bydlení jsou na prvních 5 let od tohoto poplatku osvobozeny. Na dalších 5 let je pro ně navíc poplatek snížen o 50 %.

Daň z převodu nemovitostí

Sazba daně je stanovena na 1,5 % z hodnoty dané nemovitosti. V případě, kdy je příjemce právnickou osobou, platí pro něj sazba 3 %.

Ve Švédsku neexistuje dědická daň (Arvsskatt) nebo daň darovací (Gavoskatt).

3.2 Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty (Moms / mervärdeskatt)

Základní DPH je harmonizována s pravidly EU a činí 25 %. Od roku 2002 platí snížená sazba ve výši 12 % na potraviny, potravinové suroviny (přísady) a služby spojené s turistickým ruchem. Sazba 6 % je uvalena na noviny, tiskoviny, knihy, kina nebo koncertní vstupenky.

Od DPH jsou osvobozeny např:

 • lékařská péče, zubní péče a sociální služby;
 • určité druhy vzdělávání;
 • bankovní, finanční a pojišťovací služby.

Spotřební daně (Punktskatt)

Vybírá se na některé druhy dováženého zboží, např. alkohol, tabák a energie.

Další švédskou nepřímou daní je silniční daň (Skatt pa vägtrafik)

3.3 Daňová specifika OSVČ, sociální zabezpečení

Odvody soc. pojištění OSVČ
PříspěvekSazba (%)
Důchodové pojištění10,21
Zdravotní pojištění7,93
Odvodu trhu práce0,5
Penzijní pozůstalostní pojištění1,7
Rodičovské pojištění2,2
Úrazové pojištění0,68
Základní daň ze mzdy7,49
Σ30,71

zpět na začátek

4. Zvyklosti pracovního trhu

Pracovní smlouvu je možno uzavřít v písemné podobě, ústně nebo i nevysloveně. V praxi je většina pracovních smluv uzavřena ústně, ale doporučuje se požádat zaměstnavatele o psanou verzi smlouvy. Podle pravidel EU musí zaměstnavatel informovat zaměstnance písemnou formou o podmínkách zaměstnání, a to do jednoho měsíce od prvního dne zaměstnání.

Zaměstnavatel podává tyto informace:

 • jména a adresy zaměstnavatele a zaměstnance, den nástupu do zaměstnání a místo výkonu práce;
 • povinnosti a název funkce zaměstnance;
 • typ pracovního poměru (na dobu určitou či neurčitou);
 • datum ukončení pracovního poměru, pokud je uzavřen na dobu určitou;
 • výpovědní lhůtu;
 • výši mzdy;
 • velikost pracovního úvazku a délku placené dovolené;
 • zmínku o kolektivní smlouvě, pokud se dané pracovní smlouvy dotýká;
 • podmínky práce v zahraničí, pokud by tato práce přesáhla 1 měsíc.

4.1 Regulace pracovního trhu

OblastŠvédská praxe
Zkušební dobaZkušební doba nesmí přesáhnout 6 měsíců.
Pracovní dobaZákonem je plná pracovní doba stanovena na 40 hodin týdně. Přesčasy jsou omezeny na 50 hodin za měsíc, nesmí zároveň přesáhnout 200 hodin ročně. Rodiče s dětmi mladšími 8 let mají nárok na snížení počtu odpracovaných hodin o 25 %.
Placená dovolenáVšichni zaměstnanci ve Švédsku mají nárok na 25 dní volna, tedy 5 týdnů dovolené. Kolektivní smlouvy mohou stanovit i delší dovolenou.
Výpovědní lhůta ze strany zaměstnavateleOdvíjí se od věku zaměstnance a délky zaměstnání, je určena kolektivní smlouvou.
Další ustanoveníŠvédským zákonem není stanovena žádná minimální mzda. Výši minimální mzdy pro daná odvětví řeší kolektivní smlouvy.

Zdroj: EURES

4.2 Odvody za zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen ke své tíži odvádět 32,42 % zaměstnancovy hrubé mzdy, v čemž je zahrnuto:

PříspěvekSazba (%)
Důchodové pojištění10,21
Zdravotní pojištění7,71
Odvodu trhu práce2,43
Penzijní pozůstalostní pojištění1,7
Rodičovské pojištění2,2
Úrazové pojištění0,68
Základní daň ze mzdy7,49
Σ32,42

Pro rok 2008 platí, že za zaměstnance od 18 do 25 let se odvádí snížená sazba ve výši 21,31 %. Zaměstnanci do 65 let věku odvádějí příspěvek penzijního pojištění ve výši 7 %, a to do max. výše ročního příjmu 387.360 SEK (platí pro rok 2008). Zaměstnanci nad 65 let věku jsou od odvodu osvobozeni.

zpět na začátek

5. Užitečné kontakty

Obchodní rejstřík (Bolagsverket)
Bolagsverket, SE-851 81 Sundsvall
Tel. centrála: +46 60 18 40 00
Fax: +46 60 12 98 40
E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se
Web: http://www.bolagsverket.se/in_english/

Švédský patentový a registrační úřad (Patent- och registreringsverket)
Tel: +46 8 782 25 00
Fax: +46 8 666 02 86
E-mail: prv@prv.se
Web: http://www.prv.se/In-English/

Daňový úřad (Skatteverket)
Web: http://www.skatteverket.se/

Rozcestník na jednotlivá ministerstva:
Web: http://www.sweden.gov.se/sb/d/576

Švédská agentura pro ekonomický a regionální rozvoj (Tillväxtverket):
Tel: +46 08 681 91 00
Email: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Web: http://www.tillvaxtverket.se/english
Kontakty na místní obchodní komory:
Web: http://www.cci.se/en/Chamber_of_Commerce/Swedish_CC/

Kontakty na místní obchodní komory:
Web: http://www.cci.se/en/Chamber_of_Commerce/Swedish_CC/

zpět na začátek

6. Další informace

6.1 Anglicky

Příručka o podnikání ve Švédsku od společnosti Deloitte:
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_tax_guide_sweden%283%29.pdf

Stručný výklad o daních ve Švédsku od společnosti Deloitte:
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_tax_highlight_sweden_011608.pdf

Příručka o podnikání ve Švédsku od společnosti UHY:
http://www.uhy.com/media/PDFs/doing_business_guides/Doing%20Business%20in%20Sweden.pdf

6.2 Česky

Velvyslanectví České republiky ve Švédsku
Embassy of the Czech Republic
Villagatan 21, Stockholm
Box 26156
114 32
Tel: 00468/4404210, sekretariát-4404225, KO-4404219 (konzul)
Fax: ústředna-00468/4404235, sekretariát-4404211, KO-4404231
E-mail: stockholm@embassy.mzv.cz
Web: http://www.mzv.cz/stockholm<

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek