Přebytek zahraničního obchodu v dubnu poklesl

6. 6. 2017 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

motiv článku - Přebytek zahraničního obchodu v dubnu poklesl Podle předběžných údajů ČSÚ skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 10,6 mld. Kč, který byl meziročně o 13,8  mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí dlouhodobě pozitivně ovlivňuje vysoká kladná bilance s motorovými vozidly (včetně dílů a příslušenství), která však v dubnu 2017 meziročně klesla o 6,4 mld. Kč především kvůli nižšímu vývozu. Další komoditou, která obdobně ovlivnila celkovou bilanci, byly kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení s meziročním poklesem přebytku o 1,7 mld. Kč.

Záporná bilance charakteristická především pro chemické látky a přípravky se zlepšila o 2,8 mld. Kč. Naopak se prohloubil deficit s ropou a zemním plynem o 5,5 mld. Kč vlivem vyššího dovozu. 

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v dubnu přebytkem 53,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 5,8 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 8,1 mld. Kč na 41,0 mld. Kč.

Oproti březnu 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 1,5 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu a dovozu shodně o 0,2 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vývoz klesl o 2,9 % (na 277,1 mld. Kč) a dovoz vzrostl o 2,2 % (na 266,6 mld. Kč).

V lednu až dubnu 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 72,8 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 13,3 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 5,4 % a dovoz o 7,1 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se v dubnu 2017 vývoz v běžných cenách meziročně snížil o 3,3 %, zatímco dovoz vzrostl o 3,1 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 329,6 mld. Kč a dovoz hodnoty 297,0 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v březnu 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 2,7 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek