Předběžné podmínky již čerpání evropských fondů neohrozí

13. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

motiv článku - Předběžné podmínky již čerpání evropských fondů neohrozí Evropská komise potvrdila splnění všech 39 předběžných podmínek nutných pro nárokování prostředků z evropských fondů pro Českou republiku.

„Zavedení tzv. předběžných podmínek patřilo k jedné z klíčových změn při přípravě programového období 2014 – 2020, které Evropská komise promítla do nařízení pro evropské fondy. Jsem ráda, že nyní má Česká republika všechny tyto podmínky splněny. Konečně se můžeme plně soustředit jen a jen na kvalitní projekty a čerpání samotné,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.  

Předběžné podmínky pokrývají rozsáhlé oblasti. Za nejvýznamnější lze považovat např. oblast účinné veřejné správy, veřejných zakázek, životního prostředí či energetiky, ale i zavedení cíleného plánovaní v oblasti školství či výzkumu a vývoje, a řadu dalších.

Většina předběžných podmínek má charakter požadavku na vytvoření ucelené strategie v jednotlivých oblastech (silniční a železniční doprava, vzdělávání, vodní hospodářství apod.) nebo přijetí zákonů regulujících oblasti důležité pro čerpání z fondů EU (například zákon o zadávání veřejných zakázek, úprava procesu hodnocení vlivů staveb na životní prostředí tzv. EIA), či požadavky na zajištění dostatečných odborných personálních kapacit (například zákon o státní službě).

Nesplnění předběžných podmínek Českou republikou by znamenalo pozastavení či neposkytnutí plateb na oblasti, kde nebyly závazky na splnění dodrženy.

Za plnění každé předběžné podmínky odpovídala k tomu určená instituce (většinou se jednalo o ministerstva), závazky České republiky byly jasně formulovány již v Dohodě o partnerství. Koordinaci naplnění předběžných podmínek a komunikaci na národní úrovni i vůči Evropské komisi zajištovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Vzhledem ke složitému procesu plnění a verifikace ze strany Evropské komise je to pro Českou republiku obrovský úspěch.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek