Předběžný odhad HDP Polska ve II. čtvrtletí 2012

11. 10. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 10.10.2012
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Ve II. kvartále 2012 zaznamenal sezónně očištěný hrubý národní produkt Polska ve stálých cenách (k referenčnímu roku 2005) reálný růst o 0,4 % oproti předchozímu kvartálu a byl o 2,5 % vyšší než před rokem.

HDP sezónně neočištěný ve stálých meziročních cenách dosáhl reálného růstu o 2,4 % oproti stejnému období loňského roku (v porovnání k růstu o 3,5 % v I. kvartále a 4,2 % před rokem).

Na pokles tempa růstu HDP mělo vliv snížení celkové spotřeby a akumulace, což se projevilo na meziročním poklesu domácí poptávky o 0,2 % (poprvé od III. kvartálu 2009). Vliv domácí poptávky na růst HDP byl záporný a činil -0,2 p.b., z toho vliv celkové spotřeby činil +0,9 p.b. (pouze v souvislosti s růstem individuální spotřeby při neutrálním vlivu veřejné poptávky). Změna akumulace měla negativní dopad na tempo růstu HDP (-1,1 p.b.) a byla ovlivněná úbytkem oběžných prostředků ve věcné formě (-1,5 p.b.) a kladným vlivem investiční poptávky (+0,4 p.b.).

Výrazně větší než v předchozích kvartálech byl kladný vliv čistého exportu na tempo hospodářského růstu (+2,6 p.b.), což bylo spojeno s poněkud pomalejším poklesem importu než růstem exportu v předchozích kvartálech.

 

2010

2011

2012

I. kv.

II. kv.

III. kv.

IV. kv.

I. kv.

II. kv.

III. kv.

IV. kv.

I. kv.

II. kv.

změna (%) k předchozímu kvartálu

+0,6

+1,2

+1,3

+0,9

+1,1

+1,3

+0,7

+0,8

+0,6

+0,4

změna (%) ke stejnému kvartálu předchozího roku

+3,0

+3,7

+4,7

+4,0

+4,6

+4,7

+4,0

+4,0

+3,5

+2,5

HDP sezónně neočištěný; stálé meziroční ceny 

I. kv.

II. kv.

III. kv.

IV. kv.

I kv.

II. kv.

III. kv.

IV. kv.

I. kv.

II. kv.

změna (%) ke stejnému kvartálu předchozího roku

+2,7

+3,7

+4,2

+4,7

+4,6

+4,2

+4,2

+4,3

+3,5

+2,4

Zdroj: Portál oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské Republiky v Praze a www.stat.gov.pl

Zpracovala kancelář zahranční sítě MPO ve Varšavě.

Tisknout Vaše hodnocení: