Předpokládaný růst maloobchodních a velkoobchodních tržeb v Polsku v letech 2014-15

1. 7. 2014

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 27.06.2014
  • Zdroj: Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze

ilustrační obrázekPodle zprávy Deloitte a banky DNB Bank Polska by léta 2014 a 2015 měla být příznivější pro polský obchod. Dynamika růstu maloobchodních tržeb by měla dosáhnout více než 6 % a velkoobchodní tržby by mohly pod vlivem rychle rostoucího exportu zaznamenat růst přes 10 %. Růst velkoobchodních tržeb v roce 2015 může dosáhnout 12 %.

Dynamiku maloobchodních tržeb v Polsku ovlivňují disponibilní důchody domácností a investice firem, které jsou signálem zlepšující se situace na pracovním trhu. Naproti tomu velkoobchod je ovlivněn maloobchodem a exportem.

Podle autorů zprávy obchodní firmy v Polsku generují 17 % HDP polského hospodářství (10 % velkoobchod, 7 % maloobchod) a sektory nepřímo spojené s obchodem dalších 12 %. Obchod zajišťuje cca 2 mil. pracovních míst a ve spřízněných sektorech je zaměstnaných dalších 1,6 mil. osob.

Podle zprávy počet prodejen v Polsku v období 2002-2012 klesl o 21 % a velkoplošné prodejny zaujímají v Polsku 50 % celkové prodejní plochy. Podle autorů další rozvoj obchodních sítí bude probíhat na základě konsolidací a fúzí. Firmy zároveň budou využívat úspor z rozsahu pro vstup na vnější trhy, budou investovat do technologií a rozvíjet internetový prodej.

Zpráva „Směry 2014 – Klíčové faktory předurčující obchod v Polsku“ („Kierunki 2014 – Kluczowe czynniki determinujące handel w Polsce“) je k dispozici na stránkách společnosti Deloitte.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO ve Varšavě. 

Tisknout Vaše hodnocení: