Představení české technologie kořenových čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině

31. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Představení české technologie kořenových čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině Ve dnech 27. až 30. března 2017 se v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie MZV ČR zúčastnily čtyři české firmy série čtyř seminářů, v rámci kterých byla představena unikátní technologie kořenových čistíren odpadních vod vhodná zejména pro odlehlé oblasti Bosny a Hercegoviny.

Země západního Balkánu, a zejména Bosna a Hercegovina, procházejí obdobím modernizace svého hospodářství. Životní prostředí je přitom jednou z těch oblastí ekonomického rozvoje, které mají podporu nejen na úrovni státu a entit, ale zejména na úrovni municipalit, které si jsou stále více vědomy své spoluodpovědnosti za životní prostředí. V posledních několika letech začaly vznikat plány na výstavbu čističek odpadních vod a kanalizací, a to jak pro větší města, tak i pro menší obce a vesnice. S postupnou integrací Bosny a Hercegoviny do EU se očekává, že poroste poptávka po výstavbě ČOV i v dalších městech a vesnicích.

Cílem čtyř seminářů bylo oslovit potenciální klienty, tj. především vedení obcí, komunálních podniků a průmyslových firem, a představit jim řešení odstraňování odpadních vod pomocí kořenových čistíren, vhodných zejména v odlehlejších oblastech a v obcích bez existující běžné čistírny odpadních vod a získat zpětnou vazbu od potenciálních klientů. České firmy měly jedinečnou možnost projednat s představiteli místní samosprávy a se zástupci lokálních firem možnosti spolupráce.

Obchodní rada Ing. Petr Kašička, Ph.D., na seminářích uvedl, že v Bosně a Hercegovině existuje mimořádně velký prostor pro výstavbu čistíren odpadních vod a vyjádřil naději, že přítomnost čtyř předních českých vodohospodářských firem se stane impulsem k intenzifikaci vzájemných obchodních vztahů, a že české a bosenské firmy a municipality této příležitosti plně využijí.

Semináře, které byly organizovány ve čtyřech městech Bosny a Hercegoviny – Mostaru, Sarajevu, Tuzle a Banja Luce přilákaly přes 130 účastníků z Bosny a Hercegoviny. Během B2B setkání proběhla celá řada individuálních jednání, které posloužily k navázání kontaktů a k diskuzi o možné budoucí spolupráci.

Seminář v Mostaru - zprava Mirsad Jašarspahić, Petr Kašička, Zdeněk Formánek, Ognjen Grebo

Seminář v Mostaru - zprava Mirsad Jašarspahić, Petr Kašička, Zdeněk Formánek, Ognjen Grebo

Seminář v Sarajevu

Seminář v Sarajevu

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Petr Kašička, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek