Představení českého vojenského a leteckého přidělence v Peru a posílení podpory pro obranný průmysl

27. 4. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 21. dubna 2016 proběhlo na rezidenci velvyslance slavnostní přivítání historicky prvního českého vojenského a leteckého přidělence obrany pro Peru, pplk. Marcela Božka se sídlem při ZÚ Brasília.

Tato společenská akce proběhla ve večerních hodinách za přítomnosti velvyslance Pavla Bechného s chotí, manželky přidělence obrany, peruánského náměstka ministra obrany, vedení jednotlivých složek ozbrojených sil, generálních ředitelů peruánských státních vojenských závodů i obchodních firem a místního vojenského diplomatického sboru. Celkový počet návštěvníků přesáhl 70. Akce přinesla prohloubení osobních kontaktů na potenciální konečné uživatele českých obranných technologií i činitele, kteří vstupují do rozhodovacích procesů v oblasti vojenských nákupů.

„Je nám velkou ctí, že ČR má od tohoto momentu v Peru svého přidělence obrany. Díky tomuto kroku, který navazuje na loňskou návštěvu ministra obrany M. Stropnického s obchodní delegací v Peru, byly vytvořeny ideální předpoklady pro zásadní prohloubení strategické a obchodní spolupráci v tradičně prioritní oblasti našich vztahů. Jedná se o historicky prvního přidělence obrany ČR i Československa v regionu Latinské Ameriky a nanejvýš potěšující je skutečnost, že první zemí přiakreditace se stalo právě Peru. ČR vyniká moderními technologiemi v oblasti obrany, které mohou být v Peru s úspěchem uplatněny,“ uvedl ve svém úvodním projevu velvyslanec ČR v Limě Pavel Bechný.

Slavnostní akce byla vyvrcholením týdne 18. – 22. dubna, který byl plně věnován sérii setkání s nejvyššími představiteli peruánského sektoru obrany i letectví včetně některých státních vojenských podniků, přičemž se podařilo pokrýt všechny hlavní instituce v oboru. Velvyslanec, nový přidělenec obrany a ekonomický tajemník byli při této příležitosti postupně přijati náměstkem ministra obrany, vrchním velitelem námořnictva, velitelem pro logistiku vzdušných sil, tajemníkem nejvyššího velitelství pozemních sil, velitelem divize pro plánování a vyhodnocování generálního štábu ozbrojených sil, generálním ředitelem nákupní agentury MO, generálními řediteli námořního podniku SIMA a vojenského výrobního závodu FAME, zástupcem generálního ředitele státního leteckého opravárenského podniku SEMAN a předsedou parlamentního výboru pro národní obranu, vnitřní bezpečnost, alternativní rozvoj a protidrogový boj. Proběhla též neformální výměna informací s přidělenci obrany spřátelených zemí.

Během uvedených jednání byl peruánské straně představen nový přidělenec obrany pplk. Marcel Božek, jehož zastoupení pro Peru umožní efektivně rozpracovat témata společného zájmu a podpořit průmyslovou spolupráci. Zároveň byla místním partnerům z rezortu obrany a ozbrojených sil prezentována Česká republika a její celosvětové zkušenosti při zajišťování obrany a bezpečnosti, její výrobní a technologická základna, přednosti českého obranného průmyslu i nejnovějšího vývoje v oblasti obranných technologií.

Taktéž byl tlumočen zájem českých institucí a firem o participaci na modernizaci vybavení peruánských ozbrojených sil. Jednání sloužila k průzkumu tohoto specifického trhu a jeho potřeb. Zajímavý byl fakt, že některé podniky v gesci ozbrojených sil realizují se zahraničními státy (v tuto chvíli zejména Korea, Kanada, Španělsko apod.) výrobní spolupráci i v civilních sektorech a disponují kapacitami pro podobný model spolupráce též s ČR.

V rámci zlepšování konektivity za situace nedostatečné silniční infrastruktury a extrémních geografických a klimatických poměrů země (velehory, tropy apod.) a při procesu stabilizace krizové hraniční oblasti se jako perspektivní rýsuje moderní letecká technika včetně výcvikových letadel. Z rozhovorů vyplynula jako pro obě strany zajímavá případná spolupráce v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti, kde ČR na mezinárodním poli rovněž vyniká, podobně jako v případě know-how a technologií v oblasti civilní ochrany (NBC). Během jednání byla tlumočena oboustranná pozvání. Peru by se mohlo v nejbližší době zúčastnit vojenských veletrhů v ČR, resp. v Evropě, kde budou mít české firmy své výstavní stánky.

České firmy jsou velmi zvány na obranný veletrh SITDEF v Limě, který se koná každé dva roky a jehož 6. ročník proběhne ve dnech 18. – 21. května 2017. Výhodou této prestižní akce je zřetelná podpora vlády a ozbrojených sil Peru, což dokládá i fakt, že probíhá v sídle velení pozemních sil. Pro tuto příležitost se očekává více než 40 000 domácích i zahraničních návštěvníků z řad vládních institucí, ozbrojených sil, vedení policie a je to tedy jedinečná příležitost k prezentaci českých obranných a bezpečnostních technologií, průzkumu trhu a hledání místních a regionálních partnerů. ZÚ navíc počítá v případě reprezentativního zájmu českých firem s předložením návrhu na podporu v rámci ekonomické diplomacie. České firmy tak mohou svoji účast již v tuto chvíli ZÚ Lima projevit.

Pro české podniky s vážným zájmem o účast na budoucích mezinárodních veřejných zakázkách v Peru je důležité vědět o existenci nové nákupní agentury ozbrojených sil, přes kterou dle nové legislativy musí jakákoliv akvizice ze zahraničí procházet, a která se ještě před vypsáním vlastních tendrů zabývá též průzkumy trhu. Její současný ředitel, genmjr. vzdušných sil Carlos Caballero León během jednání sdělil, že jeho tým bude do databáze pro budoucí příležitosti vkládat české firmy, které ho přímo osloví se svým firemním profilem (www.acffaa.gob.pe, emailové adresy:ccaballero@acffaa.gob.pe / dj@acffaa.gob.pe).

Akreditace českého přidělence obrany v Peru představuje významný mezník při budování dlouhodobého partnerství mezi našimi zeměmi a jejich státními i soukromými subjekty. Přinesla zásadní follow-up loňské návštěvy ministra obrany, zmonitorovala institucionální strukturu a rozhodovací mechanizmy v sektoru a byla též výhodně načasovaná vzhledem k tomu, že již 5. června proběhne v Peru druhé kolo všeobecných voleb a v rámci povolebního vývoje a přípravy nových strategií v oblasti obrany a bezpečnosti budou moci peruánské instituce vzít ČR a její právě prezentované možnosti v úvahu.

Díky akreditaci přidělence obrany byl vytvořen nový perspektivní kanál pro profesionální komunikaci ve vztahu k peruánským ozbrojeným silám, i ve smyslu přesnější identifikace potřeb a trendů, což přinese též dodatečnou podporu českým ekonomickým a obchodním zájmům. Přidělenec obrany, pplk. Marcel Božek, ač se jeho stálá kancelář nachází při ZÚ Brasília, bude v Peru realizovat pravidelný monitoring v terénu a vyhodnocovat příležitosti v tomto specifickém a pro ČR perspektivním sektoru. Byl proto též začleněn do organizační struktury velvyslanectví ČR v Limě a v rámci sekce O velvyslanectví – struktura úřadu jsou k dispozici příslušné kontaktní údaje.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru).

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek